Numerológia illetve a számok valódi jelentése

Ezt a cikket Tungli László testvérem írta (lásd itt), de mivel nagyon fontosnak tartom, ezért itt is leközlöm:

A szintetikus numerológia megadja a számok pontos szellemi jelentését, ami Isten nagy bölcsessége, hogy szellemi tulajdonságokat rendelt a számokhoz, ez egy elég terjedelmes táblázat, ezért részletekben közlöm:

A legmagasbb szint, amelyet már az I-Ching nem is tárgyal a 2 hatodik hatványa, amely 2*2*2*2*2*2 = 64:
64 = Abszolút igazság = szent Szellem = Atma = Szatyam = Bagavatí+Bagavaté = Az Uránusz irányítója
Az ennek alárendelt szintek, amelyeket az I-Ching tárgyal:
32 = Demokrácia = Teremtö Atya = Brahma = Tapaha = Paraatma = Szaturnusz irányítója (Az axiómák ezen a szinten számomra még nem ismertek)
16 = Agape szeretet = Fiú Krisztus = Vishnu Narayan = Janaha = Purshotam = Jupiter irányítója = A helyettesítés axiómája + A Kiválasztási axióma
8 = Szabadság = Szentlélek = Shiva Mahadév = Mahaha = Parabrahma = Mars irányítója = Hatványhalmaz axióma + A regularitás axiómája
4 = Munka = Alázat = Akásha Anya = Svaha = Ananda = Vénusz irányítója = Részhalmaz axióma + Végtelenségi axióma
2 = Harc (fegyelem) = Tudás = Turul (Sólyom) = Buvaha = Csit = Merkúr irányítója = Páraxióma + Unió axióma
1 = Visszatérés = Öntudat = Garuda (Sas) = Bür = Szat = Hold irányítója = A létezés axiómája + Az extenzionalitás axiómája

Abban rejlik a Szentháromság ismétlödése, hogy 6 szint van, a legfelsö 3 az Atya Fiú és a Segítö szentlélek, aztán újra ismétlödik ez a hármas, ami már mindenki számára megérthetö, mert az alacsonyabb számok szellemi értékei.

Ez a rendszer a kettes számrendszerre épül, mert minden szám megadható, mint a 2 hatványainak az összege úgy, hogy minden hatvány csak egyszer fordul elö a szintetikus számban. Ha nem fordul elö az Jin, ha elöfordul, az Jang vonalnak felel meg a Változások könyvében (I-Ching). Ellenörizzétek, hogy valóban így van-e, ahogy leírtam.

A rendszerhez tartozó matematikai axiómákat itt találjátok: Axiómák

A számok szellemi ereje abban van, hogy Isten belerakta a számokba a legmagasabb matemetikai tételeket, amiket a matematikusok axiómákként tisztelnek, mert se nem bizonyíthatók, de meg se cáfolhatók logikai úton, de ezekböl az axiómákból a matematika minden igazsága és tétele levezethetö, egymástól függetlenek azaz egymásból sem lehet ezeket az axiómákat levezetni. Kurt Gödel a XX. század egyik legnagyobb matematikusa bizonyította, hogy végtelen sok axióma van, azaz végtelen sok Isteni tudatszint van.

Ezen bináris kód által megadott Isteni tudatszintek kombinációi adják a 64 Isteni alapszellemet, amik 32 polaritásban nyilvánulnak meg, ezeket nevezi a Sefer Jetzirah (Teremtés könyve) 32 útnak, mert minden út az egyik végletböl a másikba vezet, tehát a 32 Isteni erö ezeken az utakon oszcilál, mivel semilyen erö nem képes statikusan megmaradni, hanem állandó átváltozásban van. Ezt nevezzük dinamikus állandóságnak, tehát a 64 Isteni alapszellem 32 utat jelent és minden út mindig két ellntétes polaritást köt össze a 64 alapszellemiség pólusaiból. A dinamikus állandóság azt jelenti, hogy minden átmegy az ellentétébe és újra visszatér önmagába, mert nem lehet csak hallgatni, beszélni is kell néha és nem lehet csak beszélni, hanem hallgatni is kell néha, nem lehet csak kilélegezni, belélegezni is kell, nem lehet csak nyár, hanem eljön a tél és újra eljön a nyár, nem lehet csak nappal, hanem kell az éjszaka is. Ha egy erö megmarad statikusan - pl. a fény - állandó állapotban, annak mindig van belsö oszcillációja,ami kívülröl nem látható csak a beavatottaknak. Ezen Isteni alapszintek 64 kombinációja mind pozitávak.és a negatív erök itt nincsenek jelen. A démonoknak teljesen más rendszerük van, ami ugyan megegyezik az alapszintekben, de a Krisztusi szintinél szétvállnak, aminek az az oka, hogy a démonok nem képesek megérteni a Krisztusi Agape szeretetet amit a Vitali halmaz modellez, hanem helyette a Determináció axiómáját iktatják be a Krisztusi Kiválasztási axióma helyett, így ezen a szinten szétvállnak az Isteni rendszertöl és ezért az Atya Istenhez nem képesek eljutni, ahogy az Úr Jézus mondta: "Senki sem jut el az Atyához csakis rajtam keresztül."

Minden Isteni tudatszinthez két axióma tartozik. Ha mindkét érvényes egyszerre az a Jang erö. A Jin lényege az, hogy ha negáljuk az [A és B] formulát, akkor nem [Not(A) és Not(B)] - t kapunk, hanem [Not(A) vagy Not(B)] -t. Ez nem teljes ellentét.