Az I-Ching belső logikája

Az I-Ching mondanivalóját sokféle módon lehet értelmezni. Ebben a cikkben, mint a beavatás felé vezető utat ábrázoltam.Kunfucius

Célom az volt, hogy jobb képet lehessen alkotni az I-Ching rendszeréről, mert az I-Ching nem véletlen jóslatok gyűjteménye. Igen komoly rendszere van, amit ez a rövid leírás szerintem egyértelműen bizonyít.

Ez a cikk valójában bizonyítása annak, hogy "Wen király elrenedezésének" megfejtése helyesnek tekinthető (ami 2020.12.28 volt publikálva itt), mivel ennek logikája az egész I-Ching rendszerére érvényes.

A kék színű táblázatban olyan hexagram-párok találhatók, melyek egymásnak bináris negációi, ellenpólusai, speciális hexagramok. (Ezeknél a hexaramoknál a hexagram megfordítása vagy a megfordítás negációja önmagával volna azonos, ezért itt elegendő a negáció). Ebben a táblázatban a hexagramok mondanivalója, mint tanácsok a felemelkedéshez jelennek meg.

pakua A többi fekete táblázatokban (nem speciális hexagramok) az látható, hogy a hexagram ellentétes párja, az adott hexagram megfordítása és negációja lesz. Csupán a negáció nem volna elegendő ahhoz, hogy egy hexagramhoz létrehozzuk annak ellentétes polaritását. Ennek okát részeletesebben lásd itt, ami Wen király elrendezéséből következik.
Ezeknél a pároknál mindenhol igyekeztem kiemelni a két ellentétes pólus kapcsolatát az I-Ching leírása szerint, ami néha nem volt olyan egyszerű, hiszen a hexagramok elnevezései sokszor csalókák. Ha valaki csak a hexagram elnevezéséből indul ki, akkor igen könnyen hibás megállapításra juthat. Ez egy sajátossága ennek a könyvnek. Ahogy látni lehet a leirásban, igen sok ellentét abból adódik, hogy alsó vagy felső erők relizálálnak valami hasonlót, de ez mégis egyfajta ellentétként jelenik meg világunkban.

Megjegyzés:
A "Változások könyve" nem vallásos mű, de mégis a "király", "nagy", "erős" fogalmakat értelmezhetjük úgy, mintha "az isteni" megfelelője lenne. Más érdekesség, hogy a könyvben található szituációk és azok szereplői (szolga, ellenség, feleség, király, vándor stb.) értelmezhetők úgy, mintha bennünk létező erők és folyamatok megszemélyesítései lennének. Ilyen értelmezések által a könyv mondanivalója több szinten juthat kifejezésre az olvasóban.

Richard Wilhelm and Cary F. Baynes: I-Ching or Book of Changes
D. H. Van den Berghe: The explanation of King Wen’s order of the 64 hexagrams
Stephen E. McKenna and Victor H. Mair: A reordering of the hexagrams of the I-Ching

(77) 111111 [63,63]     mag:111111=63:63
1. Teremtő *§

Az alkotás sikere.
(00) 000000 [0,0]     mag:000000=0:0
2. Befogadó *§

A befogadás (elfogadás) sikere.

(07) 000111 [7,56]     mag:001011=11:21
11. Virágzás, harmónia *§

Jólét, nyugalom és harmónia.
(70) 111000 [56,7]     mag:110100=52:42
12. Megrekedés, diszharmónia *§

Zűrzavaros, erőszakos, önző idők.
Hűnek kell maradni belső értékeinkhez.
(31) 011001 [25,38]     mag:110100=52:42
17. Követés *, lépések felfelé §
(a cselekedeteink ok-okozata, siker)
"Csak követéssel (egymást követő lépésekkel) kapsz beleegyezést azoktól, akik az okozatról döntenek."
(46) 100110 [38,25]     mag:001011=11:21
18. Munkálkodás az elromlotton *§
(férgek a szent edényben)
Győzelem a negatív tulajdonságaid vagy egy szituáció felett. Megtisztítás és önvizsgálat is. (Okozatból az okok felé.)
(41) 100001 [33,33]     mag:000000=0:0
27. Táplálás *§

Figyeld mit esznek (szellemi értelemben), mit táplálnak, ami alapján megismerhetők.
Ami általában igaz és felismerhető.
(36) 011110 [30,30]     mag:111111=63:63
28. A nagy túlsúlya *§
(a kivétel, nagyon eltérő)
A benned lévő "kor kivételét", a "nagy túlsúlyát" hogyan lehet realizálni?
"Ne félj a világról való lemondástól."
(22) 010010 [18,18]     mag:100001=33:0
29. A beláthatatlan szakadék *§
(őszinteség önmagunkkal)

Az objektív veszélye a szubjektív gondolkodás.
(55) 101101 [45,45]     mag:011110=30:63
30. A fényesség kisugárzása *§
Mire világít benned a fény?
Fényesség, de erőszakosság és élesség nélkül. A mester, aki tekintettel tud lenne mások fejlettségi szintjére.
(64) 110100 [52,11]     mag:101010=42:21
53. Fokozatos fejlődés, türelmesség *§
Céljainkon és saját magunkon türelmesen kell dolgozni. Eredménye, hogy a "férfi elvezetheti a lányt házába". A lány itt jelentheti a tudatalattit és a lélek tisztaságát is, a férfi pedig a felsőbb szellemi ént.
(13) 001011 [11,52]     mag:010101=21:42
54. Férjhezmenő lány *§
Második feleség? Mi lesz ennek a vége?
Amikor a szituáció (vagy csalóka vágyaink) vezetnek minket, de nem a felsőbb énünk uralja a szituációt, illetve saját dolgainkat. Amikor a szituáció ural minket.
(63) 110011 [51,51]     mag:100001=33:0
61. A belső igazság ereje *§
Középpontjukból nézd meg a dolgokat és az embereket. (A fejlődést nem lehet senkire rákényszeríteni, hagyni kell a hibákat is, de barátság által sok minden elérhető.)
(14) 001100 [12,12]     mag:011110=30:63
62. A kicsik túlsúlya, tisztelet *§
A kicsik támogatása, fejlesztése.
Csak kis dolgok megvalósíthatók, mert még nincs meg az erő. A nagy változásokra (igazságokra) még nincs meg a lehetőség.
(25) 010101 [21,42]     mag:101010=42:21
63. A befelyezés után *§

Rejtett veszély, amikor még minden széteshet.
(52) 101010 [42,21]     mag:010101=21:42
64. A befelyezés előtt *§
(ezt az utat nem szabad befelyezni)

Helyes időzítés és mód. Részvétel a nagy munkában.

(21) 010001 [17,34]     mag:100000=32:0
3. Kezdeti nehézségek *§

csírázás (felhalmozódás is)
(35) 011101 [29,46]     mag:111110=62:63
49. Forradalom *§

áttörés (az önbizalom megtalálása)
(42) 100010 [34,17]     mag:000001=1:0
4. Éretlenség * §
(fiatal hajtás)
(56) 101110 [46,29]     mag:011111=31:63
50. Áldozati edény *§

A legmagasabb kultúra (fejlettség) szimbóluma Kínában, az I-Ching szerint
(27) 010111 [23,58]     mag:101011=43:21
5. Várakozás *§
(várakozás a fényre)

remény
(05) 000101 [5,40]     mag:001010=10:21
36. A fény elsötétedése, megsebzése *§

a negatív uralma, erőszak, terror
kitartás
(72) 111010 [58,23]     mag:110101=53:42
6. Viszály *§
amikor az igazság érzetével mások ellenállásába ütközünk

a bizalom vagy a kompetencia hiánya
(50) 101000 [40,5]     mag:010100=20:42
35. Fellendülés, fejlődés *§
(a felkelő nap)

bizalom, kompetencia
(a helyes kapcsolatok és szerepkörök)
(02) 000010 [2,16]     mag:000001=1:0
7. Hadsereg *§
hadviselés, de a háború után mindenki visszatér tulajdonához, mivel a haború oka, ha elveszik azt, ami a miénk (földet, családot, jogainkat, kultúránkat, jövőnket ...), másként agresszió lenne
(57) 101111 [47,61]     mag:011111=31:63
14. Nagy aratás *§
(az ég akarata, a jó jutalma)

a megérdemelt birtoklás, birtokjog
(a jó elnyeri jutalmát)
(20) 010000 [16,2]     mag:100000=32:0
8. Összetartozás, összehangolódás *§
(csoportosítás, szövetség, együttartás)

azonosulás, hasonlóság
(71) 111101 [61,47]     mag:111110=62:63
13. Közösség, emberi kapcsolatok *§
(társadalmi tagolódás és megosztás)

sokfélesége a kapcsolatoknak
(67) 110111 [55,59]     mag:101011=43:21
9. A kicsi megszelídítő ereje *§

meglágyítás
a nagy erő megváltoztatása
(a kicsi lehetőségei, jogai)
(04) 000100 [4,8]     mag:001010=10:21
15. Szerénység, alázat *§
( a szerénység gyakran félreértett fogalom)
egység a kicsi (gyenge) és a nagy (erős) között, amikor a nagy tekintettel van a kicsire
(73) 111011 [59,55]     mag:110101=53:42
10. Rátaposás veszélye *§
(óvatos kis lépések sikere)
Erős ellen menni nem veszélyes, mert elnézi, ha jókedvvel történik. Ajánlott óvatos kis lépéseket tenni, fontos az illedelmesség.
(10) 001000 [8,4]     mag:010100=20:42
16. Lelkesedés *§
(a nagy lelkesítő ereje)
lelkesítő, de nem óvatos
(A lelkesedés óriási kreatív energiát szabadít fel, nagy lépések.)
(03) 000011 [3,48]     mag:000001=1:0
19. Közeledés, vezetés *§

felkarolás, támogatás
tanítás
(17) 001111 [15,60]     mag:011111=31:63
34. A nagy érettség *§

törvényesség, megkövetelés
megvalósítás (lendület)
(60) 110000 [48,3]     mag:100000=32:0
20. Koncentráció *§
(felfelé tekintés, meglátás)

összpontosítás, bevonzás
(az isteni kapcsolat megerősítése)
(74) 111100 [60,15]     mag:111110=62:63
33. Visszavonulás *§

távoltartás
(51) 101001 [41,37]     mag:010100=20:42
21. Átharapás *§

aktivitás, energikusság
(32) 011010 [26,22]     mag:110101=53:42
47. Veszélyek, elnyomás *§

elnyomás
stagnálás, behúzódás, meghúzódás
(45) 100101 [37,41]     mag:001010=10:21
22. Szépség, báj *§

dísz, művészet, különleges, mesteri
kellemes, csodálatos, de alapvetően nem a lényegi, az I-Ching szerint
(26) 010110 [22,26]     mag:101011=43:21
48. A kút *§

ami alapvetően lényeges mindenkinek
(nem különleges és nem felszínes)
(40) 100000 [32,1]     mag:000000=0:0
23. Felbomlás, szétesés *§
(fokozatos felbomlasztó hatás)
jólét (anyagiasság), de lelki üresség, illúzió
(az isteni kapcsolat, elrendezés felbomlása)
(76) 111110 [62,31]     mag:111111=63:63
44. Kísértés (találkozás) *§
(a szexuális aktus jele)
csábítás által, az alantas befolyást szerezhet az erős felett, mert veszélytelennek tűnik, amit önzően kihasznál
(01) 000001 [1,32]     mag:000000=0:0
24. Visszatérés *§

önmagától történő gyógyulás, helyreállás
(37) 011111 [31,62]     mag:111111=63:63
43. Eltávolítás, a gát áttörése *§

felsőbb hatalom által történő helyreállítás, megjavítás
(71) 111001 [57,39]     mag:110100=52:42
25. Ártatlanság *§
tiszta, jószándékú alaptermészet
(30) 011000 [24,6]     mag:110100=52:42
45. Összegyűlt emberek *§
Nem ártatlanság. (Ahol az emberek nagy számban gyűlnek össze, valószínűleg viszály alakul ki; ahol a javakat gyűjtik, valószínűleg rablás történik. Ezért szükséges az erkölcsi vezetés.)
(47) 100111 [39,57]     mag:001011=11:21
26. Nagy megszelídítő erő *§

akaraterő, belső erő és nagy potenciál felhalmozása kivételessen nehéz dolgok megoldására
(06) 000110 [6,24]     mag:001011=11:21
46. Felemelkedés *§

kedvező idő és lehetőség a felemelkedéshez (toleráns és rugalmas mozgások által)
(34) 011100 [28,14]     mag:111110=62:63
31. Vonzó hatás, összekapcsolódás *§
(két összeillő darab)

természetes vonzalom, összekötés
(61) 110001 [49,35]     mag:100000=32:0
42. Növekedés, gyarapítás *§

felsőbb hatalom (a nagy) általi gyarapítás, összekötés
(16) 001110 [14,28]     mag:011111=31:63
32. Tartósság, állandóság *§

állandó, ritmusos megújulás
(43) 100011 [35,49]     mag:000001=1:0
41. Csökkentés *§

felsőbb hatalom (a nagy) általi megújítás
(pl. a fa ágait levágják, hogy megújuljon)
(65) 110101 [53,43]     mag:101010=42:21
37. Család, rokonság *§
egymás támogatása
nevelés, példamutatás
(A női bent szívünkben. A férfi kint a cselekedetekben.)
(24) 010100 [20,10]     mag:101010=42:21
39. Hátráztatás, obstrukció *§
(néha a sors próbatétele)

a dolgok átmeneti akadályoztatása
(megoldás lehet a probléma megkerülése)
(53) 101011 [43,53]     mag:010101=21:42
38. Ellentétek *§

konfrontációk, elzárkózás, feszültségek
(12) 001010 [10,20]     mag:010101=21:42
40. Megoldás, megszabadulás, szétbontás *§
a feszültségek feloldódása
a hibák megbocsátása, aktív kijavítása
az ellentétek megoldása és elengedése

(11) 001001 [9,36]     mag:010100=20:42
51. Megrendítő *§
ez is Isten egyik arca
(félelmetes és hatalmas)
Mély isteni áhitatban kell tudni maradni, így más félelmeknek nincs hatalma.
(33) 011011 [27,54]     mag:110101=53:42
58. A világosság megosztása *§

a világosság kisugárzása, az öröm megosztása másokkal
(44) 100100 [36,9]     mag:001010=10:21
52. Nyugalom a tudatban *§

meditáció, belső béke
emóciók és érzelmek kontrollálása
tudatosság
(66) 110110 [54,27]     mag:101011=43:42
57. Átható, személyiségünket átható *§
(szelíden átható, belsőnkbe ivakodó)
a tudatalatti befolyásolásának gyakorlata (elsősorban önmagunkban, saját szolgáinkban, mint a mantra ismételgetése)
(15) 001101 [13,44]     mag:011110=30:63
55. Bőség *§

kultúra, az erő és a jó bősége (hála)
(23) 010011 [19,50]     mag:100001=33:0
60. Korlátozások, mérséklet *§

önfegyelem, aszkézis
(54) 101100 [44,13]     mag:011110=30:63
56. Vándor, zarándok *§
jóindulatra, segítségre szoruló
(relatív szabdság és másokra szorultság)
szükséges, hogy ne legyen mogorva vagy fennhéjázó, kerülnie kell a rosszat, hogy megtartsa a jóindulatot, tisztaságot, alázatot, hitet
(62) 110010 [50,19]     mag:100001=33:0
59. Feloldás, egyesítés a lélekben *§
(elridegülés feloldása az egész közösségbe)
(felszabadítás és szabadság is)
egyesülés, beavatás, befogadás, szeretet
("a közös istentisztelet egyesítő ereje")

Wen király elrendezésének lényegi mondanivalója

Nagyon sok cikk foglalkozik azzal, hogy megfejtse Wen király 64 hexagram sorrendjét, vagy más "logikusabb" sorrendet próbal javasolni Wen király sorrendje helyett.
Itt fontos tudatosítani azt, hogy Wen király pakuája felhívja a figyelmet a 4 elem enegiáinak szimmetriáira, ahol az "égi" és a "földi" energiák egymáshoz hasonlóak (merőlegesek egymásra, mint az elektromos és a magnetikus). Ennek következménye, hogy ezen párok ellenpólusai szintén összefüggésben állnak (tehát megint a 4 elem összefüggéseihez jutunk).
Az ami még ekzakt módon levezethető mindebből, a 12x16 szimmetria, ami azt bizonyítja, hogy világunkban végbemenő változásoknak (az idő kerekének) törvényszerűen 12 fő centruma van, amit 12 állatövi jegykét ismerünk. Más összefüggések: "The explanation of King Wen’s order of the 64 hexagrams", PDF.

Wen király sorrendje viszont állandóan változik összefüggéseiben, mintha minden lépésében új összefüggéseket akarna mutatni. Ugyan ismétli önmagát, mint az idő, de ez az ismétlés sem teljesen pontos, mindig egy kicsit másként teszi ezt. Nagyon találóan nevezték el a változások könyvének, mintha az idő változásainak egyfajta leegyszerűsített képe (modelje) lenne. Szerintem nem lehet matematika összefüggésekkel megindokolni a hexagramokból, de mégis látható, hogy nem egy véletlen sorrendről van szó.
( Mindennek ellenére létezik egy kiválogató algoritmus, mely képes meghatározni Wen király sorrendjét, de ennek az algritmusnak a bizonyítása szinte lehetetlen, mert minden lépésben más analógiák szerint dönt. Ehhez valahogyan azt kellene bizonyítani, hogy ami szerint dönt abban a szituációban a legerősebb analógia.)

"A kanonikus szekvencia 'filozófiai' abban az értelemben, hogy egy olyan fejlődési folyamatot tükröz, amelyben a kozmosz és az emberi világ alapelvei egy belső logika szerint származnak egymásból, amely nem kapcsolódik közvetlenül a jelek szerkezetéhez." THE ORIGINAL I-CHING

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a nyugati és a kínai asztrológia is 12 állatövi jegyet ismer, észre kell venni, hogy a nyugati állatovi jegyek, nem feleltethetők meg (egy az egyben) a kínai állatovi jegyekkel. Ezt az észrevételt csak azért említem meg, mert az I-Ching 32 párja és a kabbalából ismert 32 bölcsesség útja szintén nehezen feletethető meg egymással. Annak ellenére, hogy mindkető 32 fő csoportra osztja a világunk 'szemléletét', tartalmilag nagyon eltérőek.

(Jaj, azok a legendás és nagyon fényes istenek, akik az I-Ching ismereteit inspirálták, hát nagyon furfangos gondolkodású lények voltak!)

Lásd még: Összefüggések Wen király elrendezésében Wen sym