A tarot más elrendezéseiről

A hármas elrendezésnél láthattuk azt, hogy a hármas elrendezéssel újabb dualitások jöttek létre. Pontosan 5 dualitás 0-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Ami azt jelenti, hogy létezik ötös elrendezése is a tarotnak, ahol az ötszög minden csúcsán egy kétszeres dualitás található, tehát négy arkánum. Mindez azt jelenti, hogy az ötös számnak kitüntetett szerepe van a tarotban. Ezt a számot a tarotban a Főpap arkánum képviseli, de maga az ötös elrendezés mégis a Király (IV.) arkánummal áll analógába. (Tovább haladva az eggyel történő eltolást láthatjuk a többi elrendezésnél is, amit a közőppont megjelenése eredményez.) A pentagram ebben az esetben a mikrokozmosz és a makrokozmosz tökéletes egységét jelképezi. Láss még a mellékletet: A tarot ötszöges elrendezése.

A már tárgyalt négyszöges elrendezés a Királynő (III.) arkánummal volt analógiába, és a hármas elrendezés a Papnő (II.) arkánummal.

Az országgyűlés termében a címerek és a korona ábrázolása felett
az ötszirmú virág szimbóluma, Budapest.

Természetesen az ötös elrendezést is rajzolhatnánk sok más formában, mint pl. 5 négyszöget,
vagy mint egy piramist, aminek 5 csúcspontja van, szembe egy másik fordított priamissal.

A hármas elrendezésből könnyen levezethetünk egy hatszöges elrendezést is, melyben a négyes elrendezés is megtalálható. Ezzel valójában 24 kapcsolat jön létre 6x4, ami analóg János Jelenések könyvében szereplő 24 királlyal (Jelenések 4:4), Isten trónja körül. Ez az elrendezás a Főpap (V.) arkánummal áll analógiába, annak ellenére, hogy a hatos szám a tarotban a Szeretők arkánuma. Ez az elrendezés a 12 csillagjeggyel is kapcsolatba hozható (2 x 12). A hatos elrendezés valójában az anyagi világot jelképezi, melynek magja a szellei világban van.

Tovább haladva levezethetünk egy hetes elrendezést is, melynek középpontját egy hármas elrendezés veszi körül. Az emberiség számára ez az elrendezés szintén nagyon fontos, mivel a középen elhelyezkedő hármas elrendezés a Királynő arkánum száma, tehát a Boldogasszonnyal és annak magvával kapcsolatos. Nem véletlen tehát, hogy a tarot lapjait Triumfok névvel illetik, hiszen ez az értelmezés az evangéliumok jó hírével, Krisztus győzelmével és a Győzelmi szekér arkánummal analóg. Ebből az is világos miért nevezi Jézus magát a Hajnalcsillagnak (Jelenések 22:16). A Hajnalcsillag a Vénusz bolygót jelöli, amit a magyar hagyomány egyértelműen a Boldogasszonnyal és a hetes számmal köt össze. A mágiában a Vénuszhoz szintén a hetes szám tartozik (7+3=10). Mindennek ellenére a hetes elrendezés nem a Győzelmi szekér arkánummal, hanem a Szeretők arkánummal áll analógiába. Itt eszünkbe jut a hét szellem és a hét gyülekezet, melyről szintén János Jelenések könyvében olvashatunk (Jelenések 1:20 és Példabeszédek 9:1).

Életfa ábrázolás, magyar motivumokkal, alul a két ellentétesen forgó erő,
a dualitás szimbóluma látható. A leágazások a középső száron három csomópontot hoznak létre.
Ugyanez igaz a gyertyatartóra is (7+3=10).


A tarot nyolcas elrendezését több formában is rajzolhatjuk, de lényege, hogy egy kettősséggel is találkozunk itt (2+8=10), amit a tarotban a Papnő képvisel. A 72 merkúri intelligencia és a Papnő arkánum közti titkos analógiát F. Bardon is megemlíti, amit a nyolcas elrendezés mutat. A pakua nyolcszögének esetében a kettőséget a jin és jang képviseli. A nyolcszöges elrendezés a Győzelmi szekér arkánummal áll analógiában, annak ellenére, hogy a nyolcas szám a tarotban az Igazságosság arkánuma.

Itt talán mindenki látja azt, hogy mi mindent lehetne írni még a tarotról, hiszen vizsgálódásunkban csak a kezdet kezdetén állunk valójában. Ezért a tarot dualitásainak felismerése egy beavatás kezdete, ami képes elindítani bennünket egy rejtett úton, bizonyítva a régi nagy mesterek kifinomult alkotóképességét. Ebben a könyvben részletesen csak a duális elrendezést analizáltuk, de mint láthatjuk a többi elrendezésnek is saját logikája van, melyeknek elemzésével itt részletesen nem foglalkozom.
Még mielőtt teljesen összezavarodna az, aki valóban elgondolkozik az itt megadott elrendezéseken, jó lesz néhány szót szólni az egyes elrendezésekben felrajzolható kapcsolatokról. Minden kapcsolat olyan, mint valamiféle energiaáradat, de ennek az energiának a minősége nem attól függ csupán, hogy melyik két pontot köti össze, hanem attól is, hogy az egész rendszer milyen elrendezésű. Ez azt jelenti, hogy például a hatszöges elrendezésben egy kapcsolatot veszünk, ami ugyanazt a két pontot köti össze, mint mondjuk a hétszöges elrendezésben, mégis teljesen másfajta energia lehet a kettő. Olyan ez, mint egy neuron hálózat, mint az emberi agy ideghálózata.
Ami viszont már nehezebben megérthető, hogy mi is tulajdonképpen ez a kapcsolat? Megkérdezhetnénk, vajon az összekötés két pont között szintén egy újabb tarot kártya? Ha például a hétszöges elrendezést vizsgáljuk, akkor 3x7 kapcsolatot azonnal fel lehetne rajzolni, ami nagyon emlékeztet a Nagy arkána lapjainak számára. Itt nagyon nehéz feleletet adni erre a kérdésre. Mindkettő igaz. Ez megint egy olyan paradoxon, mint a fizikából jól ismert probléma, hogy az elektron részecske vagy hullám? Egyszer részecske, egyszer meg hullám jellegű. Pontosan így van ez a tarotban is. A tarot lapjai egyszer összeköttetések a szefirák közt, máskor meg maguk a szefirák. Nézőpont kérdése. Ami viszont fontos, hogy a 10 dualitás felismerése nélkül, nem lehetne megérteni a tarot rendszerét. Tehát mégiscsak van valami, ami a Tíz, és nem több, és nem kevesebb. A tíz isteni kulcs, a tíz tiszta ídea mélyebb megismerése a valódi kabbala alapja.

A tarot kapcsán több geometriai elrendezés lehetséges. Ezeket ábrázolhatjuk síkban vagy térben is. Ha a síkbeli elrendezéseket vizsgáljuk (négyszög, ötszög, hatszög stb.) és a csúcspontokat és az oldalak középpontjait sorra összekötjük egymással, akkor azt láthatjuk, hogy az alakzat képe újra megjelenik az alakzaton belül is, mint egy tükörkép. (Az oldalak középpontjai azért fontosak, mert a csúcspontok dualitásainak egyensúlyát jelölik.) Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatok tudatosítása egy olyan folyamat, amikor újra létrehozzuk önmagunkban ugyanazt a formát, ami ez által életre kelhet bennünk. Ez a megértés lényege, mert valójában a kapcsolatok tudatosításával az egész rendszert újra megalkotjuk önmagunkban, ami így gondolkozásunk élő részévé válik.