Az Élet fájának különböző ábrázolásai a héber kabbalában

Moses ben Jacob Cordovero (1522–1570)

Athanasius Kircher (1602 - 1680), jezsuita szerzetes

(Lásd ezzel kapcsolatban a mágikus gyakrolatot, ahol a kabbaláról és a betűkről is szó esik itt)

Isaac Luria Ashkenazi (1534 - 1572) Ari
Gaon Vilna (1720 - 1797) Gra


Franz Bardon (1905 – 1958)
kabbala1

Ebben az elrendezésben egyszerre látható a mentális és abban az asztrális és az anyagi világ, és középen az Akásha, mint fénylő Nap jelenik meg. Ezt körbeveszi a tetragramatont ábrázoló kulcs a JOD-HE-VAV-HE, belső négyzet. Körülötte a megvalósítás négyszöge a négy elem szimbólumával. Ennek egészét áthatja, illetve körbeveszi, az asztrális és a mentális világ. A legkülső körben a 10 isteni ídea látható, mely idő és tér nélküli (illetve mentális térben van), és az egész teremtést áthatja.

Az ábrázolásban szépen láthatók a Szefirák szimmetriái (dualitásai), első az utolsóval, második az utolsó előttivel stb. Ugyanez a szimmetria látható az állatövi jegyek esetében is. A bolygó esetében: Jupiter - Mars, Szaturnusz - Nap, Hold - Vénusz és a semleges Merkúr.

"A tarot kártya harmadik lapjának grafikus ábrázolása ez. A külső kör tíz egyenlő részre osztott, a tíz kabbalisztikus kulcsnak, a tíz héber Szefirótnak megfelelően, melyek az egész világmindenség tudását átfogják, annak minden létformájával és módszerével. Befelé haladva a második kör részei a világmindenség állatövi jelei.
A harmadik kör a bolygóké, azok szimbólumaival és analóg színeivel. A három körbe zárt négyszög a négy elem és az anyagi világ szimbóluma. A kisebb, belső négyszög a tetragrammaton titka, a JOD-HE-VAV-HE, az elemek befolyásának uralásához szükséges kabbalista négyes kulcs. A középen lévő Nap az isteni gondviselés, az Akasha-elv, minden lét eredete.
A grafikusan kifejezett mikrokozmosz (az ember) és az egész makrokozmosz összes kulcsaitól a négyes kulcs erősen elüt, mert az a megvalósítás kulcsa. A kabbala minden tanítása és az egész rendszer egyértelműen kitűnik a képből és a színek analógiájából. A meditáló kabbalistának a tarot kártya harmadik lapjához tökéletesen elegendő ez a rövid magyarázat." (Franz Bardon)

Itt talán az olvasónak feltűnik, hogy Franz Bardon teljesen másként ábrázolja az "Élet fáját", mint ahogy azt a kabbalában megszoktuk. Miért van ez körbe ábrázolva? Segítség képpen, nézzük meg a Sefer Jecira misztikus iratot (itt csak szabad fordításban idézek ebből, Otokar Griese: Sefer Jecira 1921, és Aryeh Kaplan: The Sefer Yetzirah)
   * SJ 1:5 : "Tíz tökéletes szám (szeforotok), összefüggésben állnak a tíz ujjal, öt öttel szemben áll ..."
   * SJ 1:7 : "Tíz tökéletes szám. Kezdetük a végén és végük a kezdetben van ..."
   * SJ 2:4 : "A 22 betű körhöz van erősítve, mint egy falhoz 231 kapuval, és a kör előre és hátra forog (vagy kileng)... "
   * SJ 4:3 : "A hét kettős betű B,G,D,K,P,R,T ... közepén a Szent palota (Szentély) található ..."
   * SJ 7:2 : "A hét (kettős betű) megosztva áll, három hárommal szemben és egy középen..."
   * SJ 5:1 : "A tizenkét egyszerű betű (csillagjegyek),... kifeszülnek és 'tágulnak' a végtelenbe, ők az univerzum hadseregét (határait) alkotják."