A Király arkánum ábrázolása Franz Bardon szerint

Franz Bardon negyedik tarot kártyájhoz sajnos semmilyen leírás nem maradt fenn. Ennek ellenére a képi ábrázolás némi támpontot ad egy egyszerű értelmezéshez, ami számunkra elegendő kiindulópontot fog jelenteni.
A középen elhelyezkedő sárga színnel ábrázolt, legnagyobb meditáló alak az istenség, az uralkodói szerep szimbóluma. Az istenséget körülvevő négy tökéletes princípium, kék, narancssárga, zöld, piros színekben: a bölcsesség, az örökkévalóság, a szeretet, a mindenhatóság. Az ötödik tökéletes princípium a megváltás (megváltoztatás, felemelés, megvilágosulás, könyörület) lila színben.
Az ábrázolás a kiegészítő (kontempláris) színek szimbolikáját használja (piros-zöld, kék-narancssárga, sárga-lila). trans A színek elrendezése megegyezik Franz Bardon első tarot kártyájával, ahol a férfi felett a piros és kék, a nő felett a zöld és barnássárga színek láthatók. Az elemek elrendezése itt az elemek transzformációja szerit történik. A tűz a vízbe vagy a levegőbe transzformálódik (piros a zöldbe vagy a kékbe). A lenti két ábra kétféle transzformációs körfolyamatot mutatnak be, melyek valójában balra és jobbra forgó spirális örvénylést alkotnak. A belülről kifelé haladó, spirális örvénylés sárga nyilakkal és a kívülről befelé haladó örvénylés lila nyilakkal van ábrázolva. kor
Együttesen az elemek ilyen elrendezése az Istenség szimbólumát, a rá ruházott uralkodói szerepet jelképezik (kisugárzó és befogadó minőségben. Ezt a két szerepet a sárga és a lila szimben ábrázolt két központi meditaló alak jelképezi.)
Ahogy említettük a Király arkánum a dualitások szintjén a Csillag arkánummal áll kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot, itt lila színben ábrázolt meditáló alak jelképezi.

A négy princípium hasonló elrendezésével találkozhatunk Ezékiel látomásában is, a kerubok négy arcát illetően. A hagyomány szerint az emberi arc a vizet, az oroszlán a tüzet, a bika a földet és a sas a levegőt jelképezi (lásd Ezékiel 1:10).
Ha összehasonlítjuk Franz Bardon a Mágus és a Király arkánum ábrázolását, észrevehetjük, hogy a Mágus ábrázolása már tartalmazza a negyedik arkánum szimbolikáját is. Itt is megjelenik lila színben az Akása és felette az istenség szimbóluma, az aranyszínű, ezer levelű lótuszvirág. A meg nem teremtett (de mégis létező) egészen sötét lila színben az AUM felett látható.
A Kis arkána mondanivalójában szintén a tűz, víz, föld, levegő körfolyamatról beszél, ahogy azt már tárgyaltuk.

Meditálva ezen a képen megérthetjük, hogy miért ismert szinte minden vallásban az isteni háromság fogalma, hiszen a képen jól látható a hármas felosztás.
A képen látható kétféle körforgás vagy örvénylés magában rejti a fejlődés menetét és szabályát is. Ennek megértését szintén az olvasóra bízom.
compare A kép bizonyos aszimmetriát is mutat, mintha a központi meditáló alak felett is kéne valaminek lennie, de mégsincs, aminek magyarázatát szintén az olvasóra bízom. Vegyük észre azt is, hogy a lenti központi alak nagyobb mint a 4 pricípium alakjai.
"A tető, sok ezer csillaggal, váltakozva aranysárga és ibolyakék színben sugárzott." (Frabato, 10. fejezet)

4th Ha valaki mindezt elolvasta és megértette, akkor szeretnék neki adni egy feladatot. Kérem, gondolkodjon el azon, hogyan függ össze ez az ábrázolás azzal, amit a Király és a Csillag arkánumok dualitásáról mondtunk? Ha eljut a megértéshez nagy öröme lesz benne és látni fogja, hogy Bardon pontosan ezt ábrázolta a képen. Sok sikert.
Ami még ebben segíthet, lásd gondolatok "Az inspirációról" cikket.