A TAROT és a teremtés

Ebben a részben olyan összefüggésekről esik szó, melyeket csak leegyszerűsítve próbálok megvilágítani, ezért megkérem az olvasót, hogy ne pontosan szó szerint próbálja meg értelmezze az itt leírtakat. Megfelelően pontos fogalmak hiányában, több helyen az energia szót voltam kénytelen használni, ami szintén nem fedi a valóságot.

A tarot rendszere azzal indul, hogy a meg nem nyilvánult Isten, megnyilvánítja önmagát és egy kiáradó elektromos és egy befogadó magnetikus polaritás keletkezik. Ezzel elindul a teremtés 10 dimenzióban, ahol mindennek legalább két polaritása van, tehát elektromos és magnetikus (illetve férfi és női, jang és jin stb). Ha hiányozna ez a két polaritás, akkor ez azt jelentené, hogy nem nyilvánul meg teremtésben, tehát megszűnne létezni, visszatérne a meg nem nyilvánult szintre. A tarotban láthatjuk, hogy a 10 idea, illetve a 10 dimenzió, mindegyikére érvényes ez a polaritás, ami 2*10 lappal van szimbolizálva (1-20 számokkal jelzett lapokban). Az elektromos és a magnetikus polaritásból megszületik egy köztes, semleges polaritás is, ami valójában magnetikusan elektromos. Végső soron ezekből a polaritásokból születik meg a négy elem, ahol: elements
* a tűz tisztán elektromos, az elektromos polaritáson belül
* a levegő magnetikusan elektromos, az elektromos polaritáson belül
* a víz tisztán magnetikus a magnetikus polaritáson belül
* a föld elektromosan magnetikus a magnetikus polaritáson belül
Mindebből jól látható, hogy miért tarjuk a tűz és a levegőt elemeket aktív-férfi jellegűnek, míg a víz és a föld elemeket, passzív-női jellegűnek. Lásd még "Magnetikus és elektromos" cikket.
A négy elemből viszont újabb energiák születnek, ugyanis minden energia állandóan létre hozza az összes energia képét önmagán belül is, ami minden esetben egyfajta az ellentétekkel történő kommunikáció és vonzalom (szerelem) eredményeként valósul meg, a tudatosulási folyamat során. (Ez a szerelem, mint belső tűz, az Akásha elvből jön.)

A fejlődés során, minden energia önmagán belül is létrehozza a létező összes energia képét, de ennek ellenére egy bizonyos princípiumból keletkezett, és azt képviseli. Ez azt jelenti, hogy létrehozott energiák képei nem lesznek teljesen azonosak az adott energiával. Tehát az elektromos princípium létrehozza a magnetikus princípium képét (önmagán belül), ami a semleges polaritás lesz (helyesebben magnetikusan elektromos). Ezzel önmagában két új princípium keletkezik: tűz és levegő, ahol a tűz megmarad tisztán elektromosnak, viszont a levegő már magnetikusan elektromos lesz. A magnetikus polaritás szintén létrehozza az elektromos princípium képét (ami az elektromos a és a semleges hatása által történik a magnetikus közegre). Ezzel önmagán belül a magnetikus polaritás két új "energiát" hoz létre : víz és föld, ahol a víz tisztán magnetikus, viszont a föld már magnetikusan-elektromos lesz.
A fejlődés viszont ezzel nem áll meg.
* A tűz létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet (tűz, víz, levegő, föld), és ezzel "oroszlán arcú 4 princípium" lesz (Ezékiel látomása szerint elnevezve).
* A levegő létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "sas arcú 4 princípium" lesz.
* A víz létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "ember arcú 4 princípium" lesz.
* A föld létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "bika arcú 4 princípium" lesz.
Ez összesen 16 energia. Shiva
A TAROT-ban láthatjuk a 2x10, a 4x10 lapokat, viszont a 16x10 lapokat már nem (csak a 16 Udvari lap), mivel ez már igen sok lap lenne, de ennek van más oka is.
A 16 princípium együttesen már önálló személyiségként jelenik meg. Kilép a princípium szintjéről, tehát saját szabad akarattal rendelkező személyiség, és mint ilyen elvileg szabadon mozog a teremtett világ 10 dimenziója közt. (Más felfogásban a Merkaba-hoz is köthető.) Önmagában a 16 arcú entitás egyszerre: király, királynő, lovag és apród is egyben 4x4, tehát 16 arccal.
Mindez viszont azt jelenti, hogy a TAROT valójában az élő és szabad akarattal rendelkező szellemi entitás mintája, illetve az ehhez vezető utat mutatja, mely szabadon tud mozogni a tíz dimenzióban. Más megfogalmazásban a szellemi entitások még bonyolultabbak, mint maga a teremtett világ (hiszen a teremtett világ pontos képét is tartalmazzák). Ennek további fejlődése 32, 64, 128 ... végtelen sok szinttel, lásd "I-Ching a Változások könyve" cikket, mint önálló univerzumok (mikrokozmoszok, tudatszintek) jelennek meg.

A Sefer Jecira és a TAROT
A teremtett világban megjelenik a fejlődés folyamatának minden egyes fázisa is, nem csupán a teljes kép, amit feljebb tárgyaltunk. Ennek okán, minden esetben, amikor egy új energia megszületik, az egyfajta lenyomatot hagy a teremtett világban. Említettük, hogy az elektromos és magnetikus polaritások együttes hatása révén megjelenik a semleges polaritás. Ezt a háromságot a héber kabbalában Shin-Mem-Alef, a három anya betű jelképezi, mivel minden ebből a háromságból született. Ebből a háromságból születik meg a 7 kettős betű melyhez a 7 bolygó energiáját társítják. (Ez azért történik meg, mivel az elektromos és a magnetikus polaritásokon belül megjelenik mindhárom polaritás képe, tehát valójában a tűz, a víz és a levegő elemek.) Ez a hét betű valójában 3+1+3 szimmetriát mutat, ahol 3 az elektromos, 3 a magnetikus és egy a semleges (magnetikusan elektromos) polaritásból alakult ki.
A három elektromos: Mars, Nap, Vénusz, ahol a Mars tisztán elektromos, a Nap magnetikusan elektromos (semleges) és a Vénusz magnetikus, az elektromos polaritáson belül.
A három magnetikus: Jupiter, Szaturnusz, Hold, ahol a Jupiter elektromos, a Szaturnusz elektromosan magnetikus, a Hold tisztán magnetikus, a magnetikus polaritáson belül.
A semleges polaritást a Merkúr képviseli. (Ez a szféra valójóban elektromos és magnetikus is, és így mint egész semlegesnek mondható. Mindez abból is kitűnik, hogy a 72 merkúri géniusz nevei mind "El (אֵל) " vagy "Yah (יָה)" végződésűek, lásd [A 72 merkúri géniusz a Bibliában]) (Érdekes az is, hogy a bolygóknak ezen tulajdonságait, a mai napig 2019.11.4, még senki sem publikálta, de Franz Bardon már lerajzolta.)
A bolygók elektromos és magnetikus jellege asztrológia jelükből is kiolvasható. Az elektromos bolygóknál kör és a magnetikus bolygóknál a félkör jelenik meg. A Merkúr esetében megtaláljuk a kört és a félkört is.
Ezzel kapcsolatban lásd Franz Bardon "Életfa" ábrázolását itt .
Szintén érdekes ezzel kapcsolatban [A Jelenések hét csillaga] cikk, mely a szférákkal is foglalkozik.

Amikor a magnetikus polaritás is létrehozza az elektromos és a semleges polaritás képét, akkor valójában már megjelenik a 4 elem az utolsó föld elemmel együtt, és ez szintén megjelenik a teremtésben is, mint a 3x4 energia egyfajta lenyomata.
Képletesen szólva a Shin-Mem-Alef betűkben (melyek a polaritások hármasságát reprezentálják) megjelenik a 4 új elem (tűz, víz, levegő, föld), mint új minősége az energiáknak, ami összesen 12 energiát jelent. Mindez a Sefer Jecira szerint újabb a 12 betű megszületését eredményezi, melyek analógiában állnak a 12 csillagjeggyel.
A fejlődés következő szintje a 4x4 energia megjelenése lenne, amit már a Sefer Jecira nem tárgyal.

Megjegyzés: A héber kabbalában azt láthatjuk, hogy szinte általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy a 22 betű megfelel utaknak a szefirák közt, melyek egy konkrét betű esetében mindig csak két Szefirát kötnek össze. Mindennek ellenére egyértelmű, hogy a Szefirák mindegyike egyszerre áll kapcsolatban mind a 22 betűvel, ha helyesen gondolkodunk a kabbala rendszere szerint.