Motto: "Aki tudja, egyszerűen tudja." (Arany János)

Bevezető

vivaldi Manapság nagyon sok új, szebbnél-szebb tarot kártya kerül forgalomba, azonban megállapítható, hogy a lapok jellemzése és szimbolikája mintha a legfontosabb dolgokról feledkezne meg. Az ábrázolást illetően a lapok ugyan nagyon szépek, de a kártyák képi jelei gyakran a kulcsfontosságú elemeket hagyják el, vagy teljesen más elemeket és szimbólumokat tartalmaznak. Ennek oka elsősorban az, hogy a tarot képi tartalmának egységes mágikus rendszere a mai napig ismeretlen a legtöbb - ezzel foglakozó - ember előtt.
Mivel a tarot csak képi ábrázolásokban maradt meg, ezért bármilyen értelmezést rá lehet húzni, ami valamilyen szinten logikusnak és elfogadhatónak tűnik. Mindennek ellenére, a tarot olyan csodálatosan van megalkotva, hogy képi szimbolizmusa által önmagát tudja magyarázni úgy, hogy az egész tarot egységes rendszere megvilágosodik. Érdekes módon a régi, hagyományos ábrázolások még tartalmazzák azt a szimbólumrendszert, ami a mágikus szemlélet alapja.
Ebben a könyvben megpróbáltam feltárni, hogy a tarot rendszere nagyon logikus felépítésű, és sokkal mélyebb kapcsolatokat rejt, mint azt általában a tarotról ismertetni szoktak. Sajnos a legtöbb ezzel foglakozó könyv nem is keresi az egyes lapok valódi értelmének okát és azok kapcsolatát, csak közli az olvasóval a szerinte ide tartozó tulajdonságokat. Ezzel lealacsonyítja a tarot jellegét a jóskártyák szintjére, holott a tarot sokkal több ennél.
A tarot rendszere olyan összefüggéseket tár fel, mely segít megérteni a világ rendjét, működését és sok rejtett titkát. A könyv első részében ismertetem a Nagy arkána hagyományos képi szimbolikáját, némi értelmezéssel. Utána az elemek és a Kis arkána rövid jellemzése következik, megmutatva a Nagy arkána és a Kis arkána számozott lapjai közti szoros kapcsolatot. A Nagy arkána részletes tárgyalása előtt, szentelek néhány szót a tarot és a kabbala kapcsolatára és az ezzel kapcsolatos legjobban elterjedt elméletekre, mint például Gebelin, Christian, Levi, Papus, Wirth, Wait, Crowley ismert munkáira.
A Nagy arkána belső rendszerének jellemzése adja meg az egész könyv legfőbb mondanivalóját, mely nem a héber kabbalából, hanem a duális elrendezésből indul ki. Elsőként a dualitások vizsgálata által a tarot csodálatos egysége tárul elénk 10 dimenzióban, ami elvezeti az olvasót a tarot hármas és négyes elrendezéséhez. A tarot négyes elrendezése és az Udvari lapok tárgyalása teszi teljessé a tarot struktúrájának ismertetését. Ennek kapcsán Franz Bardon mester mágiával foglalkozó csodálatos művei igen fontos szerepet kaptak könyvemben, hiszen a tarot mélyebb értelmezése elképzelhetetlen a mágia gyakorlatának ismerete nélkül. A tarot és a Biblia, főleg az Újszövetség, egyes részeinek szoros kapcsolatára is igyekeztem felhívni a figyelmet, hiszen nagyon sok összefüggés tárul elénk, ami nem lehet pusztán a véletlen műve.

Download: Franz Bardon összes műve itt található meg, [download PDF].

Ezt a könyvet elsősorban magamnak írtam, remélve azt, hogy újabb reinkarnációm során ezek a gondolatok már ismertek lesznek a világban és könnyen rátalálok majd ezekre.

Ebben a felújított kiadásban nagyon sok új rész is bekerült, és egyes részek sokkal részletesebben vannak tárgyalva. Tapasztalataim szerint, melyeket tarot kurzusaimon szereztem, sok mindent megértettem, hogy melyek azok a kérdések, amik gondot okoznak a hallgatóknak. Ezeket igyekeztem részletesebben leírni.

Több új fejezet is bekerült, elsősorban gondolatok Istenről, mely azt hinnénk nem függ össze a tarottal. Tapasztalataim viszont pontosan ellenkezőek. Azt tapasztaltam, hogy Istenről való elmélkedés nélkül a tarot csak felületesen érthető meg. Ezért minden olvasót arra bíztatok, hogy igyekezzen komolyan elgondolkodni az istenes gondolatok részben foglaltakról.

A könyvbe bekerültek praktikus részek is, mint például: hogyan működik a tarot jóslás és példák a lapok értelmezésére konkrét kirakás során. Tudom a legtöbb ember ilyen példákon kezdené a megértést, főleg akkor, ha elsősorban a jóslás (kártyavetés) elsajátítása érdekli. Erre csak azt tudom mondani, hogy teljesen felesleges megpróbálni lerövidíteni az utat. Nem lesz eredménye. Ugyan azt fogja hinni, hogy érti, de valójában ez csak egy látszat lesz. Az emberi elme nagyon szívesen elfogadja igaznak azt, ami elképzelhető lehetőség, viszont ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az igaz is. Abban az esetben, ha az olvasó nem jut el a tarot mély megértésére nem fogja tudni felismerni a hibákat sem. (Kérem, ne legyen senki önmagával türelmetlen, mert egy-két év nem sok. Nekem ez 30 évembe telt, és még most is tart.)