A TAROT bölcsességének magyar vonatkozásai

A TAROT a legtöbb kutató szerint leginkább az egyiptomi és talán az atlantiszi kultúrák bölcsességéhez köthető, viszont kevesen tudják azt, hogy a magyarság számára milyen nagy szellemi kincset jelent a TAROT. Milyen összefüggés van a TAROT, Esztergom, István király a magyar nyelv és a magyarok ősi hite közt?

A kutatások szerint a magyarok ősi hite egy Isten hit volt, az Atya Isten hite, aki a Teremtő.

Az Atya Isten az anyagban teremt. no Így a teremtett finom és durva anyagi világoknak nőies, befogadó ANYA jellegük van, lásd "ANYA" és "ANYAG" szavak hasonlóságát, mely sok más nyelvben is megmaradt.
Az ANYA az, akiben Isten akarata szerint, maga a teremtés megszületik, életre kel. Az Atya Istent soha nem ábrázolták, hiszen az anyagi világban nem található meg, csupán annak mintegy képei vannak jelen, amik az Anya Isten-arcai. Ezért találkozunk csak az Anya isteni ábrázolásával és különböző megnevezéseivel a magyar mondavilágban. Ennek egyik jó példája a magyarok Nagyasszonya. Itt jegyzem meg, hogy ugyanez a felfogás található meg a világ teremtéséről az indiai Védák bölcsességében (Brahma és Shakti). turul

Ez a felfogás, bármilyen furcsának is hangzik, teljesen összhangban van a keresztény hagyományokkal. Nem véletlen, hogy a legenda szerint, Szent István király megbánva bűneit és megértve az ősi hagyományokat, a magyarok Szent koronáját Máriának, de helyesen a Boldogasszonynak, ajánlotta fel, kinek védelmezője és fegyvere a TURUL madár (a fény madara). A magyarok Boldogasszonya viszont a TAROT lapjai közt is megjelenik.

Ezzel kapcsolatban lásd a harmadik tarot kártya leírását: A Királynő és a Hold arkánum kapcsolata.


Egy másik érdekes dolog, hogy a TAROT szót, úgy tűnik, csak a magyarban lehet pontosan értelmezni. Sok elmélet született a TAROT szó jelentéséről, de minden esetben más nyelvekben csak hozzá hasonló szavakkal tudják összekötni, mint például: ROTA, TÓRA, TARO, TA-ROSH, TARIQA, TARA stb. A magyarban viszont a TAROT a "TA-AR-OT", tehát a tárót (ki-tárót a fel-tárót) jelöli. Ez a megnevezés viszont pontosan összhangban van a TAROT szellemi mondanivalójával, hiszen Isten szellemének kitárásáról beszél, ami által létrejön a teremtett világ. Csaknem minden vallás, misztikus és ezoterikus felfogás elismeri, hogy a teremtett világ Isten szelemének kitárulkozásából jött létre, bár megfogalmazásaikban eltérhetnek egymástól.

Ezzel kapcsolatban lásd: Miért van 78 lap a tarotban? című részt.