Miért van 78 lap a tarotban?

A Nagy arkána 22 lapból, a Kis arkána 56 lapból áll, melyből 16 lap az úgynevezett Udvari lapok. Így összesen 78 lap található a tarotban. Sokakban felmerül a kérdés, miért éppen 78? A 78 és 22 összege ugyan 100 lenne, de ez az összefüggés önmagában kevés ahhoz, hogy magyarázatot adjon miért éppen 78 lapból áll a tarot. Ahhoz, hogy feleletet adjunk erre a kérdésre, a tarot struktúráját kell megvizsgálni.

A tarot rendszerében minden az EGY-ből, a tökéletes egységből, ered. Az EGY önmaga 10 dimenzióban jelenik meg, ami az EGY belső struktúrájaként fogható fel.
A Nagy arkána a dualitások egységén alapszik. A mindent átfogó dualitást a Bolond és az Univerzum lapok jelképezik (Jang és Jin). A kezdeti EGYSÉG 10 dimenziója a dualitások szintjén 2x10 lapban jelenik meg a Nagy arkánában. Ez összesen 22 lap.

A Kis arkána esetében, már a négy őselem (tűz, víz, levegő, föld) egysége szerinti rendszert találunk. Az EGYSÉG 10 dimenziója négy elem szerint, 4x10 lapban jelenik meg a Kis arkána számozott lapjiban, ami összesen 40 lap. Ezzel éppen a Kis arkána számozott lapjai bizonyítják, hogy a Nagy arkána lényegi mondanivalóját 10 dualitás hordozza. (Ezért a régi mesterek nem 4x22 lapból alkották meg a Kis arkánát.)

A Kis arkánában megjelenő Udvari lapok rejtett kapcsolatban állnak a Bolond és az Univerzum arkánumok dualitásával. Ahogy említettem, a Bolond arkánum Isten kiáradó szellemét képviseli a tarotban, tehát a 4x4 Udvari lap valójában Isten trónja mellett álló kerubokat és azok 4x4 arcát jelképezi. Ezzel kapcsolatban lásd Ezékiel könyvének első fejezetét, ahol a próféta Isten trónját hordozó négy kérubot látta. Az Udvari lapokkal együtt 40+16, tehát összesen 56 lap található a Kis arkánában. Az Udvari lapok rendszerével kapcsolatban még egy részletesebb magyarázatot is közlök a Tarot és a teremtés alcím alatt.

Ahogy láthatjuk, a tarot nagyon logikusan van megalkotva és ezzel önmagát képes magyarázni, ami a régi nagy mesterek kifinomult alkotóképességét bizonyítja.


A TAROT szó jelentéséről

A TAROT szó jelentése ismeretlen. madar Egyesek szerint ROTA mások szerint a TÓRA, TARO, TA-ROSH, TARIQA, TARA stb. szavakkal függ össze. Sokan a TAROT szót "taró"-nak ejtik francia mintára, bár egyáltalán nincs igazolva, hogy a TAROT szó francia, latin, egyiptomi, indiai vagy más eredetű lenne, lásd Stuart Kaplan: The Encyclopedia of Tarot.
Az érdekesség kedvéért viszont én is gyarapítanám ezt a találgatást egy újabb lehetőséggel a magyar nyelv szerint.

A "TA" szó jelentése ki, kint. Gondoljunk itt arra, amikor a gyermek azt mondja: "Megyünk ta.". Az "AR", "ÁR" szó jelentése áradat, mint például: "fény-ár", "folyó-ár", vagy "hung-ar", "mag-ar". Összerakva a TA-AR-OT jelentése kiáradott, kisugárzott. Ez viszont azt jelenti, hogy a TAROT szó magára a teremtésre, Isten szellemének kiáradására utal, KIÁRADÓT jelöl. Ez a megnevezés pontosan kifejezi az egész tarot lényegi mondanivalóját, a tíz dimenzió keletkezését.
Másik lehetőség, ha a "TÁR", kitár, feltár igéből indulunk ki. Így a TAROT a tárott, tehát a kitárulkozott vagy a TÁRÓT, a ki-TÁRÓT, a fel-TÁRÓT, a rejtett dolgok feltáróját jelenti.
Valójában mindegy melyik értelmezést használjuk, mert mindegyik nagyon hasonló dolgot fejez ki, ami szerintem nem lehet véletlen. (A magyarban ismert a tárogató nevezetű fúvós hangszer, amit azért hívnak tárogatónak, mert megnyitja az emberek lelkét.)
Ha megfigyeljük a TAROT szó jelentéséről alkotott elméleteket, akkor láthatjuk, hogy szinte semmilyen nyelven nem lehet ilyen pontos értelmezésre jutni, mint a magyarban.

Ez a szépsége a magyar nyelvnek, hogy egy szó rögtön összeköthető nagyon sok fogalommal, ami már igen kevés nyelvben maradt meg ilyen tisztán.
Mindez, nem változtat azon a nézetemen, hogy a tarot bölcsessége nem köthető egyetlen néphez sem. Hasonlóképpen, mint a valódi kabbala tudománya, nem egyetlen nép alkotása.

Ha már a magyar nyelv bölcsességét feszegetjük, látván a tarotban a tízek rendszerét észrevehetjük, hogy a magyarban TíZ az TűZ is. A TíZ TűZ tisztelete rejtőzik a tisztelet szavunkban is, ami népiesen TüZtelet is.

Ehhez kapcsolódva lásd még: "A szeretetünk és Istenről alkotott elképzeléseink" cikket.