Az Udvari lapok

A Nagy arkána tanulmányozása során először megvizsgáltuk a dualitásokat. Ezután a tarot hármas elrendezéséhez jutottunk el, majd részletesebben megvizsgáltuk a négy elem összefüggéseit. Most mindez lehetőséget ad megérteni az Udvari lapok elrendezését. Mivel az Univerzum arkánum ábrázolása már tartalmazza a négy isteni kerub ábrázolását is, ezért nem meglepő, hogy a Kis arkána 4x10 lapja a 4x4 Udvari lapokkal kezdődik.
A legtöbb tarot egyetért azzal, hogy az Udvari lapok az Isten trónja mellett álló kerubokkal, illetve az isteni névvel a tertragramatonnal állnak összefüggésben. Mindennek ellenére nem igazán kutatják az ebből levezethető összefüggéseket.
A tarot Isten szellemének kiáradásával indul, miáltal létrejön a teremtett világ, annak minden dimenziójával. Ez a gondolat szinte minden misztikus és mágikus szemlélet alapgondolata, bár megfogalmazásaiban eltérőek lehetnek. Ahogy a Nagy arkána 10 dualitása egy mindent átfogó dualitással, a Bolond és az Univerzum dualitásával indult, most a Kis arkána 4x10 lapja szintén egy mindent átfogó kvadratikus elrendezéssel indul, amit Udvari lapoknak nevezünk. Itt viszont a tarot alkotói nem egyszerűen 4 lappal indítanak, hiszen akkor ezeket mindenki a négy elemhez rendelné, hanem 4x4 lappal. Ezzel egyértelműen tudtunkra adják, hogy itt többet kell keresnünk, mint csupán a négy elem szimbolikáját.
Először gondolkodjunk el azon, hogy miből ered az Udvari lapok elnevezés. Hiszen az udvar valaminek az udvara, mondjuk egy palotának vagy szentélynek. A szentély vagy templom egy olyan hely, ahol ugyan Isten nem lakik, de ott gyakran megjelenik valamilyen formában, tehát akarata és hatása koncentráltan megnyilvánul szinte állandó jelleggel. Ezt megértve látható, hogy a szentély nem lehet azonos a Bolond arkánummal.
Ebben a kérdésben viszont nem szorulunk találgatásra, hiszen a szentélynek minden esetben a középpontban kell állnia. A tarot hármas elrendezése esetén a szentély helye a Királynő, Király, Főpap és a Szeretők (3,4,5,6) által meghatározott négyszög középpontja, ami az egész elrendezés középpontja is egyben.
Franz Bardon tarot kártyáit megfigyelve, minden esetben láthattuk az isteni minőség kifejezését, hiszen az egyes lapok isteni tulajdonságokat fejeznek ki. Gondoljunk itt a Király, a Királynő, vagy a Mágus arkánumokra. Megállapítható, hogy a tarotban megjelenő istenségek, melyek az EGY ISTENT képviselik, mint önálló lények, önálló tudattal és gondolkozási formával jelennek meg. Valójában a 16 Udvari lap, a szentély udvara, Isten nevét fejezi ki. Ezzel hasonlatos a négy isteni kerub négy arca is (összesen 16 arc), melyek szintén Isten nevét, tehát lényegét jelképezik (lásd Ezékiel 1. fejezet).
El kell gondolkodni azon, hogyan lesz a Nagy arkána 10 dualitásából 16 Udvari lap? Hol találjuk meg a 16 Udvari lap jelentését? Itt újra a szentély, ami segítségünkre lehet, hiszen a szentély által egyesül újra minden az EGY-ben. A 16 Udvari lap a szentély körül elhelyezkedő arkánumok kapcsolatában található meg, ami a tarot négyes elrendezésében látható. udvari lapok
A tarot négyszöges elrendezése 4x4 kapcsolatot mutat és a hármas elrendezéshez hasonló. Itt középpontban a szentély látható. Körülötte az elemekkel analóg 4 tökéletes princípium, ahogy azt a Király arkánumnál már tárgyaltuk. Az elrendezésből az látható, hogy a szentélynek képletesen négy kapuja van. Ez azt jelenti, hogy minden, ami bemegy vagy kijön, annak egységben kell lennie a négy fő princípiummal.
A szentélytől kiindulva János apostol szerinti sorrendet használva, első a Király arkánum, mely a mindenhatóságot jelképezi, oroszlán ábrázolásban és a tűz elemmel analóg. Második a Főpap arkánum, mely az örökkévalóságot reprezentálja, bika ábrázolásban és a föld elemmel analóg. Harmadik a Szeretők mely a szeretetet reprezentálja, és a víz elemmel analóg. Negyedik a Királynő arkánum, kék színben, mely a bölcsességgel analóg. Az örök élet elve, amit a kabbalában az Élet fájának neveznek, a bölcsességben gyökeredzik (lásd János evangéliuma 17:3). Ezt reprezentálja a turulmadár, illetve a repülő sas ábrázolás, amit a bölcsességgel és a levegő elemmel kötnek össze. Ezzel ezt a négy arkánumot összekötöttük Isten trónját hordozó négy kerubbal, melyet Ezékiel próféta és János apostol láttak (Jelenések 4:6). Ez az elrendezés kifejezi a középpont isteni minőségét, ahogy az F. Bardon negyedik tarot kártyájánál tárgyaltuk.
Isten trónját itt a középen elhelyezkedő szentély reprezentálja. A szentély alatt a Vándor arkánum, mely ebben az esetben a fizikai világunkat jelenti, annak változását, illetve jelképes vándorlását a szentély felé. Innen a Vándor elnevezés. Ebben az elrendezésben a Vándor már célba ért, a szentélyben van. Ezért ez az elrendezés a tökéletességet jelképezi, amihez az emberiségnek el kell jutnia. Ezt a tökéletességet fejezi ki a 16 Udvari lap. Kheopsz-piramis
A vándor megnevezés helyett gyakran a remete elnevezést haszálják, ami szerintem nem helyénvaló, hiszen a Vándor arkánum lényegi mondanivalója maga a vándorlás. A Vándor vándorlása a szentély felé még nagyon sok más összefüggésre is fényt tud vetni, melyekkel itt most nem foglalkozom. A képen látható színek elrendezése megegyezik F. Bardon harmadik tarot kártyáján látható szefirotok színeivel. A 0 és a 9 számoknak valójában egy pontban a középpontban kéne lenniük, de akkor nem lennének láthatók, ezért képletesen a középpont felett és alatt kaptak helyet.

A ma ismert Udvari lapok általában a Király, Királynő, Lovag, Apród megnevezéseket használják. Mivel valódi értelmük már csaknem elveszett, ezért itt az ábra alapján a következő elrendezést ajánlom:

  • Király    x - 1
  • Királynő    x - 8
  • Lovag    x - 7
  • Apród    x - 2


  • A levegő királya udvari lap, az ábrán látható 3 - 1 kapcsolatot jelképezi ( 3 - 1 : [Királynő, Hold] és [Mágus , Feltámadás] lapok )
  • A föld királynője udvari lap az ábrán látható 5 - 8 kapcsolatot jelképezi ( 5 - 8 : [Főpap,Torony] és [Igazságosság, Halál] lapok )
  • A tűz lovagja udvari lap az ábrán látható 4 - 7 kapcsolatot jelképezi
  • A levegő apródja udvari lap az ábrán látható 3 - 2 kapcsolatot jelképezi

Jerusalem Sajnálatosan, a legtöbb tarotban az Udvari lapok jellemzése talán a leginkább eltérő és kaotikus. Ugyan volt néhány törekvés, hogy valamilyen alapot hozzanak létre az Udvari lapok értelmezésére, de ezek a törekvések nem hoztak áttörő sikert. Az Udvari lapok hagyományos elnevezése jól mutatja az Udvari lapok belső logikáját, hiszen két dualitást látunk: Király – Királynő és Lovag – Apród (aki szolgálja a lovagot). Úgy tűnhet, hogy ezek az elnevezések idejét múlta feudális formát használják, de ez egyáltalán nem igaz, ha megvizsgáljuk az egyes lapok valódi értelmét. A legtöbb tarotban mint személyiségek (karakterek) vannak ábrázolva meghatározott szerepkörrel és tudati szinttel. A Király az uralkodás a Királynő a gondviselés, a Lovag az önmegvalósítás és az Apród a szolgálat szerepkörét jelképezi (a sors beteljesülését szolgálja, karmikus törvények szerint), ami jól megfelel a lapok hagyományos elnevezéseinek.
Aleister Crowley tarotjában: Lovag, Királynő, Herceg, Hercegnő elnevezéseket használja, ami megfelel a Király, Királynő, Lovag, Apród hagyományos elnevezéseknek.

Aleister Crowley elnevezéseiből viszont észrevehetjük, hogy az Udvari lapok valódi lényegét nem igazán ismerte, ahogy az kitűnik a lapok jellemzéséből is. Sajnálatosan, ez a legtöbb tarotra szintúgy igaz. Ezzel ellentétben F. Bardon tökéletesen ismerte az Udvari lapok titkát, ami rögtön szembetűnik az Életfa ábrazolásából is.

Mindennek alapján az Udvari lapok értelmezése mindenki számára érthető és levezethető lett. Az Udvari lapok értelmezését mantikus célokra nem közlöm. Azt hiszem, hogy aki eljutott idáig, annak az Udvari lapok helyes értelmezése már nem fog különösebb gondot okozni. Útmutatásként a mellékletben egy rövid leirást közlök az Udvari lapokról, lásd: "Az Udvari lapok rövid jellemzése".
Mindezzel úgy tünik, a kutatásunk végére értünk. Megfejtettük a tarot szerkezetét. Csakhogy ez korántsem igaz, ahogy azt látni fogjuk a következő fejezetben.