Az Udvari lapok rövid jellemzése - Az isteni tudatszint

udvari lapok

Az Udvari lapok rövid jellemzése nem a kártyavetés és jóslás céljait szolgálja. Nem arról írok, hogy ha valaki egy konkrét lapot kihúz, akkor mi mindent jelenthet az életében. Talán az olvasó már észrevette, hogy a Nagy arkána leírásában sem a jóslásban használt jellemzést adtam meg, hanem megpróbáltam általánosabb összefüggésekből kiindulni. Itt az Udvari lapok rövid leírásában hasonló logikát követve, az egyes arkánumok néhány fontos aspektusát ismertetem.

Az 16 udvar lap egy isteni tudatszintet jelképez. Isteni tudatszint nélkül nincs fejlődés a mágiában sem. Erről szól a híres Gayatri mantra is (melynek gyakran csak igen hiányos értelmezései ismertek, illetve a 7 csakrával, vagy a 7 bolygóval, 7 tudatszinttel kötik össze).
A "LEGMAGASABB" megnyilvánulása minden szférában alkotó sugárzás, mint istenképek, illetve istenségek jelennek meg, mint fény a meditációban, ami felemel minket, illetve képes szellemünket felemelni, (ezek és a mi) odaadásunk által. Ez a Gayatri mantra mondanivalója.

A képen Crowley tarot lapjai láthatók, itt csak informatív jellegűek. Nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legkifelyezőbb ábrázolások. Aleister Crowley tarotjában: Lovag-Királynő, Herceg-Hercegnő elnevezéseket használja, ami megfelel a Király-Királynő, Lovag-Apród hagyományos elnevezéseknek.

K/1 A teremtő erő királya – A tűz királya (4-1) (Crowley: Magabiztosság, önállóság)
A tűz királya minden teremtő erő felett uralkodik. Mindenben a lényegit, annak legbelsőbb princípiumát alkotja meg és tartja kézben. Minden teremtő energia forrása.

K/4 A kinyilatkoztatás és a gazdagság királya – A föld királya (5-1) (Crowley: Érzéki örömök)
Az alkotó erők megjelenésének határait, formáját és módját uralja a teremtett világban. Az életerő is ehhez az arkánumhoz csatolható.

K/2 Az élő szeretet királya – A víz királya (6-1) (Crowley: Titkos tudás)
A teremtés képe megjelenik minden teremtényben, így ezek önálló részeivé válnak a nagy egésznek. Legtökéletesebben mindez az életben, az élet fényeiben látható, mely a szerelem aktusával valósul meg. Az elő szeretet és az adakozás királya.

K/3 A beteljesítés királya – A levegő királya (3-1) (Crowley: Ravaszság)
Elkötelezettség az élet princípiuma és mindaz iránt, ami teremtve volt. A hadak ura.Q/1 A bölcsesség és áldás királynője – A tűz királynője (4-8) (Crowley: Önbizalom)
A bölcsesség útjának őrzője, miáltal végső soron mindenben érvényesül az isteni akarat és az univerzális törvények hatása. Ezzel kapcsolatos a bölcsesség útján a jutalom és áldás megvalósulása.

Q/4 A gondviselés királynője – A föld királynője (5-8) (Crowley: Termékenység)
A kifürkészhetetlen isteni gondviselés erőinek működését tartja kezében. Mindez az idő folyásában, harmóniában valósul meg a teremtett világban. A gondviselés, a termékenység, az irgalmasság és a határok királynője.

Q/2 A szerető kedvesség és a szerelem királynője – A víz királynője (6-8) (Crowley: Érzékenység)
Feladata, hogy minden teremtmény számára biztosítsa a boldogságot, és megvalósítsa a mikrokozmosz és makrokozmosz közti harmóniát az idő folyásában. Inspiráló erőként hat az érzelmi fejlődésben. A szeretet és a szerelem kifejezésének és átélésének titkai és a szépség fogalma is ehhez társíthatók.

Q/3 Az életadás és nagyság királynője – A levegő királynője (3-8) (Crowley: Függetlenség)
A szellemi erők életre keltésének és megújulásának királynője. Az életadás és a nagyság asszonya a teremtett világban (Nagyasszony).R/1 A hódítás és az erő lovagja – A tűz lovagja (4-7) (Crowley: Vállalkozás)
Teremtő erők használata, az istennel egybekötöttség megtapasztalásának útja. Ide tartozik többek között a hadakozás, az akaraterő, a mágikus erő és küldetés is.

R/4 Az értékrend és a gyakorlat lovagja – A föld lovagja (5-7) (Crowley: Megbízhatóság)
Az alkotó erők gyakorlati megvalósítása, felhasználásának módja a teremtett világban. A kísérletezés lehetősége és a gyakorlati tapasztalat és érettség megszerzése. Ide tartoznak a tudományos, technikai, társadalmi és gazdasági vívmányok is.

R/2 Az érzelmi erők lovagja – A víz lovagja (6-7) (Crowley: Harmónia, féltés)
Művészi alkotás, átélés és önkifejezés. Az érzelmi erők felkorbácsolása, transzformációja különböző alkotásokba, cselekedetekbe és eszmékbe. Érzelmi élet, szeretet és összetartozás erőinek lovagja.

R/3 A belső tisztaság lovagja – A levegő lovagja (3-7) (Crowley: Kíméletlenség)
Elkötelezettség, hűség (lojalitás) az igazság, az élet, a szabadság és az isteni gondviselés szolgálatában. Az erkölcs, a világnézet és a hitvallás lovagja.P/1 A sorsvállalás apródja – A tűz apródja (4-2) (Crowley: Szerencsésség)
Feladata, hogy minden teremtett lényt sorsának beteljesítéséhez vezessen. Számon tart minden szerződés és eskü beteljesítését. Őrködik azon, hogy semmilyen erő és teremtény ne léphesse át hatáskörét büntetlenül, illetve hathatósan közbelép, ha ez szükséges. Ide tartoznak a karmikus törvények, tehát dönt minden teremtmény elkövetkező sorsáról is pozitív fejlődése érdekében.

P/4 A megvalósítás apródja – A föld apródja (5-2) (Crowley: Lehetőség)
A sors törvényeinek beteljesítését vezeti és határozza meg annak konkrét formáját és idejét. Itt találkozunk az öröklés törvényeivel és a próféciák beteljesülésével is. A mágus számára belátást enged a jövő titkaiba. (Inspiráló hatóerőként hat a társadalom érettsége szerint a tudományos és technikai fejlődésre is.) Értékteremtés illetve értékek megeszerzése, a jellem formálása és nemesítése is jellemzi ezt a szintet.

P/2 A gátak apródja – A víz apródja (6-2) (Crowley: Békülés)
Az egyedek szabadságát, és érzelmi életét védelmezi. Hatáskörébe tartozik minden szabadságot korlátozó struktúra elviselhetőbbé tétele, illetve megszüntetése. Őrködik azon, hogy minden egyed saját szabad akaratából alakíthassa életét, és élete során megtapasztalhassa az igaz szerelmet és szeretetet. Feladatai közé tarozik minden letört, esetleg büntetés vagy fogságban lévő ember sorsának megkönnyítése, és az öngyilkosok jobb belátásra térítése. Táplálja a családi szeretet és a társadalmi elrendezés összekötő erőit. Elhárít vagy meggyógyít minden tragédiát, esetleges betegséget vagy balesetet, melyek nem karmikus jellegűek és meggátolnák az egyént sorsának beteljesítésében.

P/3 A titkok apródja – A levegő apródja (3-2) (Crowley: Vita)
Feladata, hogy a szent titkokat elzárja az arra méltatlanok elől és csak érettség szintje szerint tárja fel azoknak, akik azt megérdemlik. Minden lény valódi jellemét meg tudja ítélni és ennek alapján gyengeségeit és jó jellemvonásait is befolyásolni tudja. Mindez által eléri, hogy minden teremtmény azt higgye, hogy az ő nézőpontja teljesen reális és objektív, tehát nem is tudatosítja és észre sem veszi azokat az erőket melyekhez nincs meg a kellő érettsége. Viszont, feltárja a titkos tudást és annak gyakorlati módját azoknak, akik erre megérettek.