Személyiségvizsgálat a négy elem szerint

A pszichológiában használatos Myers-Briggs típus indikátor (MBTI), mely bizonyos tesztkérdések alapján próbálja meghatározni a személyiség legfontosabb viselkedési sémáit, illetve besorolni a képen látható 8 alap kategóriába. Ez hasonlatos a mágikus tükörhöz, melyet Franz Bardon szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló megtanulja jellemvonásait a 4 elem szerint rendezni és így megvalósítani magában a négy elem mágikus egyensúlyát. Az alábbi képen az MBTI és a Lumina Spark által megadott típusok láthatók, kiegészítve a 4 elemmel.

limuna1 limuna2

Talán mondanom sem kell, hogy az MBTI tesztek egyike sem képes semmi újat mondani annak, aki a 4 elem egyensúlyát valamilyen szinten megvalósította, illetve ezen tesztek eredményei nehezen lesznek az ő esetében értelmezhetők. Ennek oka, hogy egy mágus ugyanabban a szituációban egyszerre képes több típus szerint viselkedni, mivel alapvetően a középpont egyensúlyát igyekszik megvalósítani.
Másik hibája ezeknek a teszteknek, gyakran megtörténhet hogy valaki szellemi dolgokban energikus (extrovertált), míg érzelmi dolgokban erősen visszahúzódó (introvertált) jellemvonásokat mutat stb. Tehát, testi, érzelmi és szellemi ügyekben más eredményeket kaphatunk, amit egy ilyen teszt nem képes felfedni.
Amit viszont megtanulhatunk ebből az energia helyes áramoltatása.
Abban az esetben ha akaratunkat erőteljesen realizálni akarjuk (tűz-> föld), akkor ez a katonás fegyelmet és nagyobb feszültséget eredményez, ami általában megöli az alkotó szellemet. Ezért helyesebb ha a tűz energiát átadjuk a víznek, ami képes motiválni a földet és a szellemet is, amit „A Király arkánum és az öt princípium kapcsolata” részben fejtettünk ki. Másik lehetőség, amikor önmagunk nemesedésén dolgozunk és ellentétes körforgást valósítjuk meg, ami ugyan nehezebb, de mindenkinek nagyon áldásos. Természetesen ideális eset, amikor mindkét áramlást megvalósítjuk egyszerre.

Az alábbi részben egy rövid tesz látható (Florence Littauer: Személyiségünk rejtett tartalékai):
Tulajdonságos sorrendje egy soron a következő:
   Népszerű szangvinikus - levegő elem
   Erőteljes kolerikus - tűz elem
   Tökéletes melankolikus - föld elem
   Békés flegmatikus - víz elem

A teszt kitöltése után érdemes összegzést végezni, melyik elemből mennyi talajdonságunk van. Minden soron legalább egy tulajonságot kell kiválasztani.
Erősségek:
1 _Eleven _Kalandvágyó _Elemző _Alkalmazkodó
2 _Játékos _Meggyőző _Kitartó _Békés
3 _Társas lény _Erős akaratú _Önfeláldozó _Behódoló
4 _Megnyerő _Versengő _Megfontolt _Előzékeny
5 _Üdítő _Talpraesett _Tiszteletteljes _Visszafogott
6 _Tüzes _Magabízó _Érzékeny _Belenyugvó
7 _Előmozdító _Határozott _Tervező _Türelmes
8 _Keresetlen _Magabiztos _Menetrendszerű _Tartózkodó
9 _Derűlátó _Szókimondó _Rendszerető _Készséges
10 _Mókás _Erélyes _Hűséges _Barátságos
11 _Elragadó _Merész _Precíz _Diplomatikus
12 _Vidám _Öntudatos _Kulturált _Állhatatos
13 _Ösztönző _Független _Idealista _Semleges
14 _Közlékeny _Döntésképes _Elmélyült _Fanyar
15 _Társaságkedvelő _Aktív _Muzikális _Békítő
16 _Beszédes _Fáradhatatlan _Figyelmes _Megértő
17 _Friss _Vezető egyéniség _Lojális _Jó hallgatóság
18 _Helyes _Főnökösködő _Listaíró _Megelégedett
19 _Népszerű _Eredményes _Perfekcionista _Kellemes
20 _Életvidám _Vakmerő _Illemtudó _Kiegyensúlyozott

Gyengék
21 _Magamutogató _Parancsolgató _Szégyenlős _Fapofa
22 _Fegyelmezetlen _Érzéketlen _Haragtartó _Fanyalgó
23 _Önismétlő _Ellenálló _Sértődékeny _Zárkózott
24 _Feledékeny _Kíméletlenül őszinte _Szőrszálhasogató _Félős
25 _Közbeszóló _Türelmetlen _Bizonytalan _Határozatlan
26 _Kiszámíthatatlan _Szeretetlen _Érdektelen _Népszerűtlen
27 _Rendszertelen _Csökönyös _Kielégíthetetlen _Habozó
28 _Engedékeny _Öntelt _Borúlátó _Szürke
29 _Lobbanékony _Vitatkozó _Távolságtartó _Céltalan
30 _Naiv _Izgága _Elutasító _Nemtörődöm
31 _Népszerűséghajhászó _Munkamániás _Visszahúzódó _Aggodalmaskodó
32 _Fecsegő _Tapintatlan _Túlérzékeny _Félénk
33 _Szétszórt _Hatalmaskodó _Levert _Kétkedő
34 _Következetlen _Intoleráns _Befelé forduló _Közönyös
35 _Rendetlen _Manipulatív _Szeszélyes _Motyogó
36 _Feltűnősködő _Makacs _Hitetlenkedő _Lassú
37 _Hangoskodó _Rátarti _Magának való _Lusta
38 _Szórakozott _Indulatos _Gyanakvó _Tunya
39 _Nyughatatlan _Kapkodó _Bosszúálló _Húzódozó
40 _Állhatatlan _Körmönfont _Gáncsoskodó _Megalkuvó