Magnetikus és elektromos    jinjang

elements elements elements

Az első (bal oldali) képen Rawn Clark által publikált ábrázolás látható (csupán más színeket használ az elemekhez, mint Franz Bardon). Ezen a képen két szimmetrikus polaritás látható, a magnetikus (kék) és az elektromos (piros) színnel. A körben a 4 elem: fent a levegő elem, lent a föld elem, bal oldalt a víz elem és jobb oldalt a tűz elem látható.
Ez a kép jó segédeszköz a megéréshez, viszont kicsit pontatlan, mert a kép szerint a sárga színnel ábrázolt levegő elem egyszerre elektromos is és magnetikus is, mintha a két polaritás 50%-os keveredése lenne, ami így nem igaz. A képhez fűzött magyarázat szerint a levegő elem teljesen semleges, neutrális. Ugyanez a probléma jelenik meg a föld elem esetében is.

A második képen (jobb oldalon) ez a probléma már nem jelentkezik.
A levegő elemet az elektromos polaritás hozza létre önmagán belül, mint a magnetikus polaritás képét, ezért "magnetikusan elektromos" jellegű (ezért alapból megnyilvánulásában semleges lesz), míg a tűz elem tisztán elektromos jellegű.
A föld elemet a magnetikus polaritás hozza létre önmagán belül, mint az elektromos polaritás képét, ezért "elektromosan magnetikus" jellegű, míg a víz elem tisztán magnetikus jellegű.
Így a levegő és a tűz elemek az elektromos polaritáshoz tartoznak, férfi, aktív, jang princípiumot képviselik.
Míg a föld és a víz elemek a magnetikus polaritáshoz tartoznak, a női, passzív, jin princípiumot képviselik.
(Ezzel kapcsolatban azt hiszem mindenki tudja, hogy a férfiben is jelen van a kiegészítő női képe, és a nőben is jelen van a férfi képe.)
Ezt a besorolását az elemeknek, Franz Bardon már az első tarot kártya leírásánál megadta, ahol a férfi oldalra tette tűz és a levegő elemeket, a női oldalra a passzív elemeket.
elements
Ennek teljes megértése viszont nem olyan egyszerű és igen könnyen hibás nézetre juthatunk:
- Mivel a levegő elem semleges jellegű, ezért ezt gyakran úgy értelmezik, hogy az elektromos és a magnetikus fluidumok között helyezkedik el, vagy úgy, mintha a kettő keveréke volna.
- Hasonlóan a föld elem elektromagnetikus jellegét is gyakran úgy értelmezik, hogy az elektromos és a magnetikus fluidum is tartalmazza a föld elemet.

A valódi megértéshez el kell gondolkodni Franz Bardon következő mondatain, melyek a VIII. szint gyakorlatainál találhatók:

* Az elektromos fluidum felhalmozása után a mágus: "Képes kívülről felébreszteni magában minden aktív képességet, tulajdonságot, mely a TŰZ és a LEVEGŐ elemhez tartozik."
* A magnetikus fluidum felhalmozása után a mágusnak: "megvan a lehetősége, hogy a VÍZ-hez és a FÖLD-höz tartozó képességeket fejlessze magában"

Az emberi test esetében, ahol a fej a tűzhöz, mell a levegőhöz, has a vízhez, lábak a föld elemekhez tartoznak, Franz Bardon a következő megjegyzést teszi:
* "Vegyük figyelembe a következő analógiát: a fej és a mell az elektromos fluidumnak felelnek meg: a has és a combok, lábak a magnetikus fluidumnak."

Összefoglalás

Rawn Clark a baloldali elrendezést rajzolta fel, viszont Franz Bardon a jobboldalit, ahol: "...aranysárga Nap és az ezüstfehér Hold, az elektromos és magnetikus fluidum"

elements elements
1.tarot

"A legmagasabb őselvből Akasha, minden lét ősforrásából, az ős-szellemanyagból jött létre a szellem, a szellemi én a négy különleges elemtulajdonsággal, a halhatatlan szellemnek megfelelően, mely az Isten képmására teremtetett." (Franz Bardon)

A védantikus hinduizmusban az Akasha az anyagi világban minden dolog alapját és lényegét jelenti; az első létrehozott "elem", illetve információs tér.

Ezzel kapcsolatban lásd a A négy elem tulajdonságai cikket, ahol szépen látható, hogy a víz elemhez tartozó tulajdonságok ellentétei igen gyakran a levegő elemben jelennek meg, mint például: szerénység - kérkedés, hencegés, mértékletesség - pazarlás.