Hogyan működik a tarot jóslás?

Ahhoz, hogy a jóslás valóban eredményes legyen, elsősorban azt kell megérteni, hogy hogyan és mikor működik a véletlen magasabb erőktől történő befolyásolása. Ezzel kapcsolatban lásd A tarot mantika és a szinkronicitás cikket. Kérem az olvasót gondolkodjon el azon: mikor, miért és kinek lehet használnia ezt a véletlen isteni befolyásoltságára épülő módszert.
Manapság az ezoterikus körökben nagyon elterjedt az a nézet, hogy "véletlenek nincsenek", ami valójában igaz is (legtöbbször). Ez viszont nem azt jelenti, hogy ennek ürügyén automatikusan jogosultságot lehetne adni, mindenféle vélétlenre épülő "következtetésnek", babonaságnak és hiedelemnek. video

jóslás Mint tudjuk, csupán a vak véletlen által, mint például számítógépen történő jóslás esetében, nem kapunk jó eredményeket.
Akkor miben rejlik a kártyavetés titka?
Erre sokan azt mondanák, hogy a titok magában az emberben, az ember tudatalattijában van, mely valahogy a megfelelő lapokat képes "bevonzani", mivel minden lap rendelkezik bizonyos energiával, mely valahogy érezhető.
Ez valóban így van, ha a tarot lapjai energetizálva vannak, sőtt ez mérhető is. Ezt magam is megtapasztaltam, amikor egy homeopatikus műszer segítségével (testemen keresztül) le tudtuk mérni néhány lap energiáját. Minden lapnak teljesen más jellegű energiája volt. Más papírlapnak viszont nem volt semmilyen enegiája.

Mások úgy vélik, hogy a jósnak vagy a jósnőnek, mint médiumnak kell működnie, miáltal a kliens feleleteket tud kapni kérdéseire a magasabb szférákból, melyhez a tarot csak egy eszköz. Igen, ilyen módja is van a jóslásnak, de ezt a fajta módot nem tartom tisztának és teljesen ártalmatlannak sem.

Itt egy olyan módját fogom leírni a tarot jóslásnak, mely teljesen ártalmatlan és magasabb erők által megengedett. Nincs semmilyen káros vetülete sorsunkra, sem egészségünkre, csupán pozitív hatása érvényesül.

Talán mindenki tudja, hogy egy ima nem csak szavak kimondását jelenti, hanem bizonyos szellemi és érzelmi energiáknak is jelen kell lenniük, melyek láthatatlanok. Hasonló a helyzet a kártyavetés esetében is. Minden esetben szükséges a láthatatlan energiák használata a helyes cél elérésében. Ezeket az energiákat lejobban az emberi szerelem és az érzelmek képesek mozgásba hozni. Viszont annak, aki kártyavetéssel kíván foglalkozni, annak szükséges megtanulnia ennek tudatos módját is. Ezt nem lehetséges leegyszerűsíteni bizonyos rituálék (szertartások) elvégzésére, illetve betartására, ahogy ezt gyakran teszik. Lássunk néhány egyszerű rituálét, melyet kártyavetéshez használnak:
  • Kártyavetés előtt a szobát meg kell tisztítani negatív energiáktól – általában füstölést alkalmaznak.
  • A kártyákat egy megadott színű selyemkendőben kell csomagolni és az őt megillető helyen kell tartani, általában egy oltárhoz hasonló helyen egy dobozban.
  • A kártyákat csupán tulajdonosa használhatja és csak a megadott célra. Más ember nem érhet a kártyákhoz. (Más megközelítés az, hogy a kártyákat a kliensnek kell megkeverni, hogy közben a kártyák átvegyék a kliens energiáit.)
  • A kártyavetés előtt a kártyákat meg kell kérni és utána meg kell köszönni a közreműködésüket.
  • A kártyákat időnként meg kell tisztítani és fel kell tölteni bizonyos energiával – ennek sok módja használatos, általában szintén rituálék szerint történik.
  • Nem ritka, hogy a kártyákról minden nap valamilyen formában gondoskodni kell – általában valamiféle elmélkedés, ima és meditáció használatos.

Sorolhatnák még nagyon sok hasonló rituálét, de azt hiszem mindenki utána tud nézni ezeknek. A lapok kirakását illetően, szintén ismeretes nagyon sok forma és módszer. Valójában mindenki használhat olyan szertartást, illetve módszert, amit ő maga jónak lát és azonosulni tud vele, ha tudja mit akar ezzel elérni. Viszont tudatosítani kell, hogy a lapok csak papírra rajzolt képek, és elsősorban bennünk kapnak valódi értelmet, bennünk hordoznak valódi információt és energiát. Nem igazán lehet használni a tarot lapjait jóslásra úgy, hogy semmit sem tudunk a tarotról, de kirakjuk és utána egy könyvben megnézzük a lapok jelentését. Ilyen módon nem igazán jól használható a tarot (a mondanivaló helyes interpretációjáról nem is beszélve). Bár, mivel létezik kollektív tudat, ezért ez a módszer is adhat, főleg kezdetben jó eredményt, aminek okára most bővebben nem térek ki. Talán mondanom sem kell, hogy sokkal jobb eredményt tudunk elérni akkor, ha a lapokat ismerjük, tehát tudatosan energiát és mondanivalót tudunk hozzájuk kapcsolni. Ebben az esetben, a lapok pontosan, a bennünk létező energiák szerint tudnak velünk kommunikálni. Ezért, a kártyavetés előtt az a feladatunk, hogy megerősítsük a lapok energiáit, úgymond feltöltsük energiával. Erre minden ember képes egy bizonyos szinten, de ezt gyakorlatokkal meg lehet erősíteni. Valójában a rituáléknak sincs semmi más szerepe csak az, hogy ezt minél jobban el tudjuk érni.
Tehát az a feladatunk, hogy fel tudjuk ruházni a lapokat energiával, amikor a lapokat használni akarjuk.
Azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni, elég nehéz leírni, sokkal egyszerűbb ezt gyakorlatban elsajátítani, ami persze többszörös gyakorlást igényel. (Ezzel kapcsolatban lásd Az életenergia légzés című cikket, mely ugyan másról szól, de ezzel is kapcsolatos. Mivel az életerő képes magáévá tenni bármilyen eszmét, ezért automatikusan felveszi azokat az eszméket, melyek az adott szituációban fontosak, viszont pozitív programozással ennek megoldását is, melyet a szellem bölcsessége és az isteni Gondviselés ad neki.)

Így a tarot által közvetített felelet, elsősorban nem a kliens tudatalattijának a terméke lesz csupán, hanem sokkal inkább szelleme és az isteni gondviselés által adott tanács, sugallat.

Arra, hogy jobban megbizonyosodjunk arról, hogy nem csupán a vak véletlen szerint történik a kártyavetés, ajánlhatok egy egyszerű gyakorlatot.
Saját magunknak fogunk kártyát kivetni (vagy valakinek, aki együttműködik velünk) a következők szerint:
Elképzelünk egy szituációt, amiben tanácsot akarunk kérni a tarottól. Mondjuk legyen ez egy nagyon negatív, sok szorongással teli szituáció. Éljük bele magunkat ebbe a helyzetbe, olyan erősen mintha éppen most teljesen valós dolog lenne. Járjunk el nagy körültekintéssel (melyhez a tudatalatti befolyásolásának módját is használnunk kell). Ezután rakjuk ki a lapokat. Az esetek legnagyobb részében a kirakott lapokban meglátjuk azt a szituációt, melyet átéltünk magunkban.
Más esetben egy nagyon pozitív szituációt válasszunk, mely sok örömet tud okozni és rakjuk ki a lapokat. Egy kis gyakorlás után általában mindenki megtapasztalhatja, hogy a lapok reagálnak a bennünk felhozott érzésekre a vonzás törvénye szerint. Természetesen ez csak gyakorlás céljára megengedett. Miután megbizonyosodtunk erről, többet soha ne használjuk a kártyákat nem valós szituációkban.

Viszont van egy rossz hírem azoknak, akik úgy gondolják, hogy a TAROT megmondja a jövőt. Nem, nem mondja meg. Csupán olyan dolgokat hoz fel, amiken az adott szituációban jó lenne elgondolkodni, hogy hogyan fogjuk tudni kezelni azokat a lehetséges energiákat. Hasonló ez az asztrológiához, vannak hatások és befolyások az emberre, de a csillagok sem határozzák meg az ember jövőjét. Erre talán valaki azt mondaná, hogy akkor ez értéktelen. Igen, értéktelen annak, aki nem akar önmaga felett gondolkodni, csupán feleletet akar kapni arra, hogy jobbra vagy balra menjen, tehát másra akarja átvinni a döntést. A döntéseinkért nekünk kell vállalni a felelőséget. Tudatosan kell élnünk, amihez a tarot jóslás csak egy lehetséges szempontot tár elénk. Az ember már eljutott arra a szintre, hogy meg kell tanulnia saját sorsát irányítani, amihez minden lehetőséget megkapott. Ehhez már meg lettek nyitva a bölcsesség kapui. ( Tudom, a legtöbb ember azt hiszi, hogy természetesen képes sorsát irányítani, de ez az esetek túlnyomó részében nem így van, ez csak egy látszat. Ezt Franz Bardon is több esetben bebizonyította a kételkedőknek.)