A tarot mantika és a szinkronicitás

vivaldi A mantika szó jelentése a jóslás tudománya, képessége, illetve jelek megfejtése. Ugyan a jóslás a magyar nyelvben a jó-tanáccsal, a javallással függ össze, de leggyakrabban ez alatt mindenki jövendőmondást ért, ami nem ugyan az. A jövő megítélése sohasem cél, és nem is helyes dolog. Sajnos a legtöbb tarottal foglakozó ember a jövőt próbálja megfejteni, de ezzel a hozzáállással csak árt, másnak is, és magának is. Helyesen, csak az aktuálisan jelenlévő energiák, jelek elemzése, melyek figyelembevétele segítségünkre lehet. Az más dolog, hogy ebből ugyan következtetni lehet a jövőre, de a jövő ismerete senkinek nem segít. Ami valóban segítségünkre lehet nem más, mint az aktuális szituáció elemzése, mire kell odafigyelni, mit kell visszafogni, mit kell felerősíteni, mit kell megérteni, tudatosítani. A legtöbb ember természetesen idegenkedik minden ilyen dologtól, mivel ebben a jövendölést, vagy az önmagát beteljesítő jóslatot látja, holott a tarot helyes használata esetén erről szó sincs. Másik igen sajnálatos dolog, hogy a tarottal nagyon sokan visszaélnek, tudatlanul vagy spiritiszta módszerekkel. Ma bárki foglalkozhat tarottal, aki veszi a bátorságot, de legtöbbször az összefüggések és analógiák értelmezésében igen csekély ismeretekkel rendelkezik, általában csak puszta megérzésre, benyomásokra hagyatkozik. Mint mindennek a mágiában, a mantikának is megvannak a maga szabályai. A föld feletti zóna elöljárói közül, Elipinon (szűz csillagjegy 23°) képviseli ezt a tudományt.

A legtöbb misztikus a C. G. Jung szinkronicitás elméletével magyarázza meg a mantika jogosultságát, bár ez az elmélet nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy miért történnek olyan furcsa események, amik ugyan látszólag teljesen függetlenek, de mégis az egyik esemény a másikat jelzi. Ilyen például, amikor az ember halálakor megáll a nála vagy családtagja kezén lévő óra.

Ahogy a mágia és a tarot kapcsolatából tudjuk, világunkat nem csak fizikai folyamatok működtetik. A mentális és asztrális energiák a fizikai világunkra állandóan hatással vannak. Ez a hatás egyszerre több szinten is jelentkezik, gondolatainkban, ismerőseink gondolataiban, álmainkban, megérzéseinkben, különböző látszólag véletlen eseményben körülöttünk. Ki ne hallott volna olyan történetet, amikor valaki megérezte, hogy a családtagjával valami történni fog, vagy valami történt. Véletlen? A tudomány számára szinte minden véletlen vagy tárgytalan, ami nem megismételhető azonos feltételek mellett. Viszont az ember életében mi az, ami teljesen azonos feltételek mellett megismételhető?

A mantika jogosultságát meglepő módon a Biblia is alátámasztja. Egyrészt elítéli az álomfejtőket, a babonát, a szellemidézőket, csillagjósokat, stb. akik bizonyos jelek alapján jövendölést tesznek, általában pénzért. A másik oldalon a következőt olvashatjuk bölcs Salamon könyvében: "Ölbe vetik a sorsot, de Istentől van annak minden döntése." (Példabeszédek 16:33). Mindebből viszont hiba lenne arra következtetni, hogy minden előre meg van határozva, és így nincs szabad akarat (A jóslat és a szabad akarat kapcsolatát illetően érdemes elolvasni 1.Sámuel 23:12,13).
Ezzel kapcsolatban tudjuk azt is, hogy az ígéret földjét is sorshúzással osztották szét Izrael törzsei közt, és Izrael történelmében a főpap több esetben az Urim és a Tummim segítségével tudakozta Isten akaratát. Rosszindulatból másokra történő sorshúzás viszont soha nem volt eredményes (Eszter 9:24).

Jól ismert Jónás próféta története is, akinek Isten parancsára Ninivébe kellett volna mennie, de ő félelmében felszállt az első hajóra, ami ellenkező irányba indult. Jónás a hajón elaludt, miközben a hajó óriási viharba került. A hajón lévő emberek, látva a furcsa vihart, sorsot húztak, hogy eldöntsék ki az, akinek bűne miatt ilyen nagy veszélybe kerültek. A választás Jónásra esett, aki lent aludt. Jónás felébredve elismerte bűnét, és maga kérte, hogy dobják a tengerbe.

Izrael első királyát is sorsvetéssel helyezték trónra (1.Sámuel 10:20–21).

Történt egyszer, hogy egy harcos a kánoai hadjárat során ellopott az aranyból, ami meg volt tiltva (Józsué 7. fejezete). Emiatt Izrael később csatát vesztett és Józsué imában Istenhez fordult, hogy megtudja milyen okból vesztettek csatát. Isten közölte Józsuéval, hogy valaki ellopott az aranyból, ami meg volt tiltva és ezért vesztettek csatát. Ami érdekes számunkra ebben a történetben, hogy Isten nem mondta meg Józsuénak ki volt a tettes, hanem sorsvetésre hagyta. Másnap a főpap sorsvetéssel az Urim és a Tummim segítségével választotta ki a tettest. Először Izrael 12 törzsének elöljárói közül, utána a törzs vezetői közül stb., míg végül eljutottak Ákán nevezetű harcosig.
Kérdésem a következő: Vajon Isten miért hagyta sorsvetések sorozatára ezt? Miért nem közölte egyszerűen a tolvaj nevét? Több mint valószínű azért, mert tanította a népet, hogy az emberek lássák, hogy a véletlent isteni bizalommal hogyan lehet használni (lásd Példabeszédek 16:33).

Krisztus menybemenetele után az apostolok Júdás helyére szintén sorshúzással választották meg Mátyást (Cselekedetek 1:26). Ebből láthatjuk, hogy a véletlen isteni befolyásolásának hitét még az apostolok is magukénak vallották.
A mantika helyes használata nem egy hiszékenységre épülő jóslás, hanem az aktuális események és összefüggések felderítése, analizálása a minket körülvevő erők által, illetve az Isteni Gondviselés segítségére támaszkodó bizalom, gyakorlat és hit. Ezzel kapcsolatban lásd még: "Isten akaratának keresése a bibliai időkben" és "Divination" Wikipedia cikket.

Hogyan értelmezzük helyesen a kihúzott kártyákat?

vivaldi Mint tudjuk, minden kártya lehet az adott szituációban pozitív és negatív értelmű (helytelen az a hit, hogy ugyanannyi jó és rossz kártya van a tarotban). A helyes értelmezést minden esetben a többi lap mutatja meg. A legjobban elterjedt a 10 lap szerinti analízis, a kelta keresztként ismert forma. Ez a forma a tízedik kártyával a Sorskerék arkánummal analóg, ami miatt igen kedvelt lett, mivel az ember életútjával és küldetésével kapcsolatos. Sohasem interpretáljuk a kártyákat úgy, hogy mi fog történni! Maradjunk meg az egyes pozíciókon lévő energiáknál. Miután elgondolkoztunk az összes kártyán meg kell látnunk az összes kártya egyetlen gondolatát, egyetlen mondanivalóját. Éreznünk kell ennek az egységes mondanivalónak az energiáját, de úgy, hogy minden kártya energiája pontosan bele illik ebbe az egységbe, amit meg is tudunk indokolni. Ha ez nem sikerül, mert úgymond „ugrálnak” a lapok, akkor szinte biztos, hogy felesleges bármit is mondanunk. Ennek több oka lehet, és nem kell miatta zavarba kerülni, egyszerűen el kell fogadni, hogy ez most nem megy.

Természetesen erről még nagyon sok mindent lehetne mondani. Itt csak a legfontosabb dologra akartam felhívni a figyelmet, a helyes interpretációt illetően. Ezt a témát csak azért említettem itt meg, mivel a legtöbb tarottal foglalkozó ember általában a jóslás gyakorlata miatt ismeri meg a tarot kártyákat.
Viszont van egy rosz hírem azoknak, akik úgy gondolják, hogy a TAROT megmondja a jövőt. Nem, nem mondja meg. Csupán olyan dolgokat hoz fel, amiken az adott szituációban jó lenne elgondolkodni, hogy hogyan fogjuk tudni kezelni azokat a lehetséges energiákat. Hasolnló ez az asztrológiához, vannak hatások és befolyások az emberre, de a csillagok sem határozzák meg az ember jövőjét. Erre talán valaki azt mondaná, hogy akkor ez értéktelen. Igen, értéktelen annak, aki nem akar önmaga felett gondolkodni, csupán feleletet akar kapni arra, hogy jobbra vagy balra menjen, tehát másra akarja átvinni a döntést. A döntéseinkért nekünk kell vállalni a felelőséget. Tudatosan kell élnünk, amihez a tarot jóslás csak egy lehetséges szempontot tár elénk. Az ember már eljutott arra a szintre, hogy meg kell tanulnia saját sorsát irányítani, amihez minden lehetőséget megkapott. Ehhez már meg lettek nyitva a bölcsesség kapui.