A Kis arkána számozott lapjai

A Kis arkána számozott lapjainak leírásában megpróbáltam a lapok értelmét röviden megfogalmazni, hogy az levezethető legyen a Nagy arkána lapjaiból. Ennek a rövid jellemzésnek a valódi értelme akkor lesz jobban érthetőbb, ha a Nagy arkána részletesebb jellemzését is átvettük. elements
Miért vezethető le a Kis arkána a Nagy arkána lapjaiból? Ennek pontos indoklása szintén a könyv végén válik teljesen világossá, bár intuitíve mindenki érzi, hogy a kis titkoknak a nagy titkokból érthetővé kell válniuk.
Ahogy látni fogjuk a négy elem ászai a mágiában jól ismert négy alaptulajdonságot hordozzák: merni, akarni, hallgatni,tudni.
Természetesen ez a jellemzés korántsem teljes, csak egy nagyon felületes dolog, ami csupán a laikusoknak és a mantikával foglalkozóknak ad némi támpontot a megértéshez. Valódi célja hogy mindenki számára világos legyen, hogy a tarot megismeréséhez elengedhetetlen a négy elem gyakorlati ismerete. Másik célom láthatóvá tenni, hogy a Kis arkána 4x10 lapja levezethető a Nagy arkána lapjaiból.
Mivel a felületes jellemzés sok pontatlanságra ad okot, ezért mindaz, amit itt leírtam inkább csak egyfajta mesének lehet tekinteni. Ennek ellenére, mivel a gyerekek is egyszerű mesékből és féligazságokból értik meg a világot, most itt hasonló módszert követek. Célja, hogy az olvasó egy egységes és logikus képet kapjon a tarotról.

A Kis arkána számozott lapjai az elemek körforgásával állnak összefüggésben. Ezt a körforgást jól ismerjük a természetből, ahol a tűz megindítja a víz mozgását, ami termékennyé teszi a földet. A termékeny földből kisarjadó növények pedig táplálják a levegőt. A legtöbb tarot meg sem említi az elemek körforgását, annak ellenére, hogy ez a körforgás a Kis arkána számozott lapjainak egyik fő mondanivalója.
A Kis arkána lapjai általában tűz – víz – levegő – föld elrendezésben ismertek, de mondanivalójukban mégis tűz – víz – föld – levegő körfolyamatról beszélnek. Későbbiekben látni fogjuk azt is, hogy ennek a kétféle elrendezésnek igen komoly mágikus értelme van, mely külön fejezetben lesz részletesen tárgyalva.
Az alábbi képen a Nagy arkána magnetikus és elektomos (jin - jang) felosztása látható, mely fontos szerepet kap a Kis arkána lapjainak értelmezésében is a négy elem szerint. elektromos es magnetikus