A levegő elem lapjai

Osho a Zen tarotban a következőt mondja a levegő lapjairól: ”Az Elme kártyái közül szinte mindegyik gúnyrajzszerű vagy felkavaró jellegű, mert az elme hatása az életünkben általában vagy nevetséges, vagy pedig zsarnoki.”
Azzal, hogy a tarotban éppen itt találjuk a legtöbb negatív értelmezésű lapot, egyértelmű, hogy a világunk dolgait jobban mozgatják olyan erők, mint a hatalom, anyagi érték és az érzelmek. Hiába látjuk be elménkkel, hogy ez vagy az jó dolog lenne, ha nincs mögötte erő, hatalom, anyagi lehetőség, érzelemi hatás, akkor leggyakrabban nem valósítjuk meg. Megmarad, mint szép terv, idea. Sajnos ilyen az ember, nincs új a nap alatt, ahogy bölcs Salamon mondta, minden bölcselet hiábavalóság. (Ahogy azt a pszichológia is feltárta, döntéseink általában nem intelektuális, illetve racionális megfontolásból hozzuk meg, hanem inkább érzelmi alapokon. Aztán ezt az érzelmi döntés gyakran meg is indokoljuk magunknak.)
A levegő energiái meglepően főleg az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban jelentkeznek. Ugyanakkor igazi mondanivalójuk az idő értelméről a mágikus fejlődésről szól, ami az embert a bölcsesség felé viszi. Sajnos, nem igazán tudjuk úgy használni elménket, mint egy tiszta szellemet, vagy mint összeköttetést Istennel, inkább csak, mint korlátozott ismertek és elméletek tárházát. A levegő elemhez az érzékszerveink közül a hallás tartozik, ami ráhangolódást is jelent. Ahhoz, hogy valamit felfogjunk, először rá kell hangolódnunk az adott témára, illetve szellemi rezgésre. Úgy is mondhatnánk, hogy az emberi tudás és a megértés valójában nem más, mint a szellemi világból felfogott információk, ahogy egy rádió antenna képes felfogni a rádióadást. Ebből kifolyólag, nem véletlen, hogy szellemünk legmagasabb aspektusa a megvalósuláson alapuló hitben nyilvánul meg.

A következő fogalmak csatolhatók a levegő elemhez: itélőképesség, emlékezőtehetség, megkülönböztető képesség, kiegyenlítés, közvetítés, intellektus, szellem, értelem, eszme, átvitel, inspiráció, kommunikáció, tisztaság, világosság, bölcsesség, könnyedség, átjárhatóság, szabadság, magasság, változatosság, tudás, jókedv, derű, optimizmus, szemfülesség, furfang, sokoldalúság, fordulatosság, szabadság, érdeklődés, felfrissülés, szorgalom, törvényesség (égtáj:dél).
Negatív értelemben: szeszély, könnyelműség, pazarlás, túlbecsülés, alábecsülés, fecsegés, elhamarkodás, felületesség, rendszertelenség, ravaszság, manipuláció, hazudozás, kicsapongás.
A levegő elemhez, mint alaptulajdonság a könnyűség csatolható és a mentális (szellemi) testtel analóg. A tökéletesség szintjén a mindentudás, a bölcsesség fogalmak tartoznak ide.
Számunkra fonos tudatosítani, hogy a levegő elem vagy elkülöníti a tűz és a víz energiáit, vagy általában egybehangolja, illetve kiegyennlíti azokat (mennyiség és minőség szempontjai szerint).
Itt újra megemlítem, hogy mágikus szempontból helyesen a levegő elemhez a bot, illetve a pálca tartozik, és a tűz elemhez tartozik a kard. A legtöbb mai ismert tarotban sajnos ez fodítva van.
levego

A képen Crowley tarot lapjai láthatók, itt csak informatív jellegűek. Nem jelenti azt, hogy ezek volnának a legkifelyezőbb ábrázolások.


1 – A szelek mágusa, inspiráció, intellektus, a varázspálca vagy Excalibur (tudni) (Crowley: Döntőképesség)
Ide tartozó fogalmak: ráhangolódás, inspiráció, meghallás, kutatás, tanulás, intellektus, lehetőségek felismerése, utazás, világnézet, kommunikáció, diplomácia stb. Mindaz, ami a magasabb szellemiségünk és a megvilágosodásunkhoz vezet, a tiszta eszmék és ideák felismerése által. Feladata úgy vezetni az erőket, hogy minden a tanuláshoz, szellemünk fejlődéséhez, tökéletesedéséhez vezessen. Ez egy igen magas eszme, ami az élet értelmét és a szellemi fejlődést jelenti.
Életük folyamán viszont a mi dolgunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a víz és a tűz között, harmonizáljuk vagy szétválasszuk őket. Mondanom sem kell, hogy ez a gyakorlatban nem egyszerű dolog. Egy hasonlattal élve, egy igazi varázspálcát tartunk a kezünkben és egyáltalán nem mindegy hogyan hadonászunk vele. Jó komunikációt, tudatosságot és éles elmét igényel. Abban az esetben, ha tiszta és magas eszméket követjük, akkor még a hibák ellenére is, általában kedvező kimenetelre számíthatunk.
Más értelemben jelentheti a szellemi fejlődés a tanulás, a megismerés, a kaland, a kutatás, a felfrissülés vágyát is, ami megnyilvánulhat sok féle tevékenységben.

2 – A szelek papnője, csend és önismeret, belső ragyogás (Crowley: BÉKE, Kétség)
A levegő papnője feltételezi magasabb énünkkel való kapcsolatot. Az emberben benne rejlő isteni szikra és a belső szellem, ami utat mutathat szellemi fejlődésünkhöz. Amíg nem jön létre magasabb énünkkel való kapcsolat, addig világunkat csupa meg nem érthető dualitás, félelem, tanácstalanság és ellentét hatja át. Ehhez le kell csendesednünk, hogy meghalhassuk a csendet és ebben a csendben megértsük szellemünk hangját, a belső hangot. Csak ezután léphetünk tovább az állati szintről egy magasabb, emberi szintre. Itt a belső hang békéje átfogja az egész univerzumot, egyszerre az univerzum részévé vállunk és nem fogjuk magunkat egyedül érezni. Emberi értelemben az ellentétek megértésén és feloldásán fáradozunk, de nem megy. Miért kell feloldani minden ellentétet? A vélt ellentétek gyakran nem is léteznek, vagy nem fontosak, csak még nem látjuk. Békét kell teremteni belsőnkben, le kell csendesednünk, meg kell hallanunk a csendet, hogy megtaláljuk a békét, ami mint belső nap fog világítani bennünk.
Negatív értelemben az én kettőssége, a szétziláltság, a megoldhatatlan ellentétek és meg nem nyugvó kapcsolatok, konfliktusok, bizonytalanságok.

3 – A szelek királynője, a múló idő és a szerető kedvesség feltétele (Crowley: BÁNAT, Következetesség)
A legtöbb tarot a bánat érzését társítja ehhez a laphoz, de mi a bánat? Sok fajta bánat van, de mindenki jól ismeri azt a szorító érzést, amikor nem tettünk meg valamit, amit meg kellett volna tenni az emberi kapcsolatban, és már nem tehetjük meg, mert elmúlt annak az ideje. Az emberi kapcsolatunk nem fejlődött megfelelően. Valójában ez a kártya nem más, mint a fejlődés és tanulás, illetve annak elmulasztása. A fejlődés, ahol másokkal együtt fejlődünk, és együtt tanulunk, egymástól vagy a gyermek szüleitől. Közös tanulás, közös fejlődés, közös megvalósítása álmainknak. A számunkra megadott lehetőségeket vagy kihasználjuk, vagy nem. Az időt megfordítani nem tudjuk. Ahogy Salamon mondja, meg van mindennek a maga ideje. Ha a levegő papnőjénél az ellentétek feloldása nem sikerül, akkor az izolációhoz vezet, és gyakran emiatt észre sem vesszük, hogy elmentünk olyan dolgok mellett, ami még életünk értelme is lehetett. A Zen tarot nem véletlenül teszi ide az izolációt, elszigetelődést, elridegülést, közönyt. Gyakran az ilyen izolációnak az oka, olyan érvek és indoklások, melyeket érettebb korunkban banálisaknak látunk majd, hiszen inkább csak büszkeségünk, sértődöttségünk, fájdalmunk, lustaságunk, megrögzöttségünk elkendőzései voltak. Pozitív értelemben ez az arkánum a mindig jelenlévő szerető kedvesség, a önkontrol fontosságára figyelmeztet. Minden egyes szavunkat és cselekedetünket a szerető kedvességnek kell áthatnia, amikor csak lehetséges ez, mert az idő kerekét megfordítani nem tudjuk. Az időben minden változik, ami ma fekete honap fehér lehet, ha helyesen állunk hozzá. Jelentheti a soha meg nem hallott vagy ki nem mondott szót, ami mindent megoldott volna.

4 – A szelek királya, Mahatma (Crowley: FEGYVERSZÜNET, Akadályoztatottság)
Mahatma szanszkrit szó, jelentése: "nagy szellem". Itt a Király arkánumnak képesnek kell lennie integrálnia a Csillag arkánum energiáját, ami általában a nép vágyaként jelenik meg. Erre a történelemben csak legendás királyok voltak képesek.
A gyakorlatban megjelenhet ez a lap, amikor minden rendezetlen, bizonytalan, és akadályoztatva vannak a dolgok. A ránk kényszerített béke, mint fegyverszünet vesz minket körül. Amikor mindenben érződik a koordinálatlan erő a bizonytalanság a valódi bizalom és a fejlődés hiánya. Lehet ez egy hosszadalmas és bizonytalan várakozás, amikor fontos megtartani a hitünket és lelki erőnket. A valódi megoldást a Csillag arkánum felemelése jelenti, a király illetve valamilyen más vezető szerepében.

5 – A szelek papja, új eszmék, lelkesedés, nézeteltérések leküzdése (Crowley: VERESÉG, Rombolás)
A szelek papja, itt is társadalmi, közösségi szintre emeli az előző arkánum erőit. A helyes irányt, most társadalmi szinten, a kollektív szellembe árasztja szét. Segíthet, ha eljutunk a lelkesedéshez, ami által a kitűzött irány elfogadhatóvá válik mindenki számára. Ehhez az arkánumhoz tartoznak az olyan eszmék, filozófiák, izmusok, forradalmak, reformok, tanok melyek képesek megváltoztatatni az emberi gondolkodást és gyakran a társadalmi elrendeződést is. A legtöbb tarot negatív értelmezést társít ehhez a laphoz, mint a konfliktusok, vereségek, nézeteltérések, túlbuzgóság, aljasságok, kelepcék, visszaélések, sikertelenségek, félelmek. Nehéz a jó irányt megtalálni, és arról másokat is meggyőzni, ezért a gyakorlatban általában sikertelen. Veszekedések, nézeteltérések gátolják a konstruktivitást. Ha az előző arkánum sikertelen volt, akkor szinte bizonyos, hogy ez az arkánum is csak rombolások és konfliktusok árán fog tudni megvalósulni, vagy teljes kudarccal végződik majd.

6 – A szelek szerelme, szabadság, szabad választás (Crowley: TUDOMÁNY, Gyötrelem)
A legtöbb tarot úgy jellemzi, mint búcsúzás és elindulás egy új ismeretlen úton, amit megélhetünk pozitívan és negatívan is.
ZEN tarot szerint, felesleges terhek cipelése, amiktől meg kell szabadulni.
Ennek az arkánumnak a szeretete abban áll, hogy mindenki választhatja azt az utat, amit jónak lát saját szívében. Mindenki maga döntsön életútjáról, annak következményeivel, mely időről-időre megváltoztatható lesz élete folyamán. Mindez azt jelent, hogy bármit is választunk tegyük ezt tudatosan, lelkesedéssel, akarattal, odaadással, nem félelmekből vagy kényszerűségből - ezt tanácsolja ez a lap nekünk. Éljük életünket mint szabad emberek, ne engejünk a manipulációnak, a kelepcéknek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szolgálhatunk valamit, sőt a valódi szabadság a szeretet szolgálatában rejlik.
„A szeretet törvény, azonban a szerelem az akarat alatt áll!” (Fraz Bardon, A. Crowley)

7 – A szelek győzelmi szekere, az élet értelme, a megvilágosodás útja (Crowley: HIÁBAVALÓSÁG, Aljasság)
Elszántsággal harcolni az eszmékért gyakran hiábavalóság az emberi társadalomban, ahogy Salamon mondja minden bölcselet hiábavalóság. Ez a felismerés ahhoz vezethet, hogy az ember csalódott lesz az élet magasabb értelmét illetően, és inkább az élet örömeire, élvezetére összpontosít. Ez a csalódottság gyakran ahhoz vezethet, hogy az ember igyekszik mindenben a könnyebb utat kiválasztani, vagy egészen az alkoholizmusig és a kábítószerezésig is elmehet. Egy másik értelmezés szerint jelentheti a politikát, mivel ez is a szavak harci szekere. Itt a politika elsősorban negatív értelemben jelenik meg, mint furfang, hazugság, ámítás, kelepce, mások kihasználása, félrevezetés, kétszínűség, aljasság. Pozitív értelemben az élet valódi értelmének felismerése, meggyőződés által. Az érett szellem eljut ahhoz a meggyőződéhez, hogy az isteni princípium része, ezért utat keres, hogy a legmagasabb isteni elvvel azonosuljon. Ez a szellem győzelme, az igazi tudás útja.

8 – A szelek igazsága, helyes szívállapot és hozzáállás (Crowley: BEAVATKOZÁS, Akadályoztatás)
Sok minden nézőpont, szívállapot és hozzáállás kérdése. Mindenben meg lehet tálalni egy apró valamit, ami nem tökéletes, sőt káros, és ennek alapján el lehet ítélni, vagy azt lehet mondani, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ugyanabban a szituációban lehetünk boldogok és teljesen boldogtalanok is, ez sokszor csak rajtunk függ. Pozitív értelemben a lényeg, a ragyogás, a tisztaság, a harmónia meglátása, ami legyőzi a zavaró dolgokat, amik mindent össze tudnak keverni. Van olyan, aki mindig a zavaró piszkokat fogja kiemelni, de van olyan ember is, aki a zavaró dolgok mellett meglátja a lényeget, meglátja a fényt, a tisztaságot. Emberi kapcsolatokban, de főleg a családban láthatjuk azt, hogyha hagyjuk, hogy apró problémák tönkretegyék a szeretetünk ragyogását, akkor előbb-utóbb saját lelkiismeretünk fog megvádolni bennünket. Viszont lehet ezeknek oka ennél melyébben is, a tudatalattiba bevésett rosz programok, amiket ki kell javítanunk.
A Zen tarot ehhez az arkánumhoz a mardosó bűn érzetét társítja, ami csak egy a lehetséges aspektusok közül. A legtöbb tarotban ezt úgy jellemzik, mint saját korlátaink által létrehozott szorongások, tépelődések, melyeket önmagunkban hoztunk létre, de nem igazán van valós alapjuk.

9 – A szelek vándora, praktikus bölcsesség (Crowley: KEGYETLENSÉG, Aggodalom)
Aleister Crowley ehhez az arkánumhoz a kegyetlenséget társította, ami igen negatív értelmezés, de bizonyos szempontból igaz. Nem mintha egyetértenék ezzel, de nézzük meg közelebről!
Ennek a megértéséhez elegendő, ha Jézus egyik példázatát vesszük alapul, ahol a gazdag ember megbízza szolgáit, hogy gazdálkodjanak egy talentummal. Ez abban az időben igen nagy pénznek számított. Visszatérve útjáról számon kérte szolgáit, hogy ki hogyan gazdálkodott. Két szolga megsokszorozta az összeget, egy viszont nem. Erre a gazdag ember megparancsolta a szolgáinak, hogy akinek a legkevesebb van, attól vegyétek el mindenét és adjátok oda annak, akinek a legtöbb van. Ahogy ezen a példán is láthatjuk, a praktikus bölcsességet lehet kegyetlenségnek is értelmezni, hiszen akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van.
Fontos tehát, hogy tudjunk felmutatni legalább valami apró gyarapodást.
A legtöbb tarotban a számonkérés, a türelmi idő lejárta, amikor rajtunk valamit behajtanak, vagy megbüntetnek. Nyomasztó érzések, álmatlan éjszakák, félelmek, amikor komoly gondok előtt állunk. Vizsgáljuk meg, mennyire megindokoltak agodalmaink, és tegyünk valamit, hacsak egy kis lépést is.

10 – A szelek sorskereke, hit vagy kudarc (Crowley: BUKÁS, Erőszakos vég)
A szellem hallhatatlan és a test halála után a lélek az asztrális szférába távozik. Később a szellem, miután elválik a lélektől, tökéletesedni akar, hogy közelebb kerülhessen az isteni szférákhoz, újra lejön a földre, hogy itt tökéletesedjen. Így a szellem útja a mennyből végső soron újra a földre vezet, hogy a földön tökéletesedve egy magasabb szintre kerülve térhessen majd vissza.
Másként megfogalmazva a levegő itt a tüzet táplálja, átadja neki az enegiáját. Ez a tűz viszont lehet nemes szeretet tüze, de lehet a pusztítás tüze is, ami feléget mindent magunk mögött.
Emberi értelemben jelenthet átlépést egy másik dimenzióba is.
Negatív értelemben harc saját magunkkal, amikor újra és újra azok a problémák, vagy olyan hatások jönnek elő, melyeket nem sikerült megodanunk, még a legngyobb erőfeszítések árán sem. Lehet ez valamilyen görcsös félelem, reménytelenség, üresség, pusztulás, materiális megsemmisülése mindannak amit csináltunk.
Legtöbbször olyan problémák, melyeket azért élünk át, mert elhanyagoltuk önmagunk megismerését, szituációink tudatos kezelését.