A keresztény értékrend alkalmazásáról

Kit nevezhetünk felebarátunknak?

Szamaritanus A legtöbb hívő erre a kérdésre azt mondaná, hogy minden embertársa a felebarátja is, pedig ez nem teljesen igaz.
Ez egy igen gyakori tévedés, mely igen sok problémát tud okozni, amikor a reális életben próbáljuk alkalmazni a keresztény értékrendet. Amikor egy törvénytudó rákérdezett, hogy kit is tekintsen „felebarátjának", Jézus a következő példázatot mondta el: Egy utazót megtámadnak, megsebesítenek, kirabolnak és otthagynak az út szélén. Később egy pap és egy levita halad el mellette, de egyik sem áll meg segíteni; végül egy szamaritánus áll meg, és segít rajta. Amikor végül Jézus megkérdezi, hogy a három ember közül ki volt az utazó felebarátja, a törvénytudó kénytelen elismerni, hogy a rajta segítő embert kell annak tekinteni (Lukács 10:25–37).

Ebből a példázatból viszont az is következik, hogy azok, akik nem segítettek a bajban, nem tekinthetők az utazó felebarátjának. Tehát nem mondhatjuk bizonyossággal, hogy mindenki automatikusan a felebarátunk volna. A felebarát fogalma így nem függ sem vallástól, sem népcsoporttól, hanem a tisztelet, az emberség és a szeretet gyakorlásától velünk szemben. Ez így teljesen összhangban van az aranyszabállyal: "Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, nektek is hasonlóképpen kell tennetek velük" (Máté 7:12).

A keresztény értékrend helytelen alkalmazása

Pápa 2017

A valódi hitnek és alázatnak nem szabadna mutogatás tárgyává válnia. Ez viszont inkább az, mindenki előtt, mint ahogy a farizeusok imádkoztak a főtéren Jézus idejében, hogy mindenki lássa őket. Jézus meg is mondta, hogy mit gondol erről - elég elolvasni - ezt a pápának is kéne tudnia. Akiknek lábat csókol, valószinűleg most látja őket először. Ilyet Jézus soha nem csinált, nem is tanított és nem is helyeselt volna. Jézus egyetlen alkalommal mosta meg tanítványai lábait (amire jó oka volt), tehát nem ismeretleneknek, és nem a főtéren, hanem csukott ajtóknál.
Úgy tűnik, valamit nagyon nem gondoltak át, lásd még A Korán ihletettsége és veszélye. Nem is tudom elképzelni, hogyan értelmezi a Vatikán a bibliai figyelmeztetést a hamis prófétákkal kapcsolatban: "Ha valaki elmegy hozzátok, és a tanítása nincs összhangban Krisztus tanításával, ne fogadjátok az otthonotokban, és ne is köszönjetek neki!" (2. János 1:9,10), hiszen az iszlám tanítása egyáltalán nincs összhangban Krisztus tanításával. Sőt mi több, ellentétes vele. (Aki ezt nem látja, az vagy nem ismeri Krisztus tanítását, vagy nem olvasta kellő alapossággal a Koránt.)
A pápa azt mondja fogadjuk be őket, de János apostol arra figyelmeztet, hogy ne fogadjuk be őket.

Természetesen akad helyes, jó példa is: Márfi Gyula

Márfi Gyula magyar érsek: "Attól, hogy szeretjük a farkasokat, hiszen ők is Isten teremtményei, még nem engedjük be őket a bárányok közé."

Kérem, senki ne értsen félre. Nem a menekültek ügyében foglaltam itt állást. Csupán a keresztény értékrend helyes és helytelen alkalmazásáról írtam. (Az egyértelmű, hogy a menekülteknek valahogy segíteni kell, de ezt hazájukban kéne megtenni, vagy a környező államokban.)
Nyugat Európa népei kolonizálták Afrika népeit és ezt általában erőszakosan tették, ezért a mostani afrikai menekültek áradata felfogható a karma igazságos visszahatásának is.

2016, Párkány, Štúrovo

A keresztényüldözés térképe 2018

keresztényüldözés Kendőzetlenül a keresztényüldözésről


Megrázó beszámoló az Iszlámról, Márfi Gyula veszprémi érsekkel


Mikor mondja már ki valaki, hogy a Korán alapelvei és tanítása egyértelműen ellentétessek a keresztény alapelvekkel és az európai jogrenddel? Emberjogok tekintetében is jogtalan. Alkudozás és párbeszédkeresés helyett inkább a lehetséges szeparálódást kellene megtárgyalni. A Korán nem ismer vallásszabadságot (*), sőt valójában harcol ellene: "Allah ellensége a hitetleneknek" (Korán 2:98)
A kölcsönös együttélés előbb vagy utóbb törvényszerűen konfliktushoz fog vezetni, és árulásnak számít mindkét oldalon. A Vatikán hozzáállása sem más, mint árulás. Helytelen kompromisszumkeresés, ami önmegtagadást jelent, és egyáltalán nem jelenti a keresztény értékrend és a keresztények védelmét. Egyetlen humánus megoldás van, mégpedig a szerparálódás szabályainak pontos lefektetése. A baj nem az emberekkel van elsősorban, hanem az idelógiával, amit a Korán képvisel. Az emberi viselkedés csak ennek a következménye. Rebwar atya
CHRISTIAN PERSECUTION

Ferenc pápa helyett egy muszlim állt ki Európa keresztény civilizációja mellett
The Pope's Stubborn Silence on the Persecution of Christians
Pope Francis Leading His Flock to the Slaughter?

A pápa szinte minden misén felhívja a figyelmet, hogy nyissuk meg szívünket és házunkat a menekülteknek. Erre itt egy facebook videó, hogy a Vatikában vajon működik-e ez? Egy szíriai menekültnek álcázott szinész próbált a Vatikánban segítséget kérni a papoktól (esti szállást) de eredménytelenül, mégcsak nem is próbáltak neki segíteni, hogy mit tegyen, estleg hova menjen stb. youtube videó

Pápai bacilusok? (facebook video) A kéz elhúzását azzal indokolta a pápa, hogy fél a fertőzésektől, de amikor lábat csókol, akkor nem fél a fertőzésektől? (youtube1 kontra youtube2)