Férfi és nő szerelme, és az LGBT mozgalom


A férfi és a nő közti szerelem (ami nem azonos a szeretet fogalmával) a mai napig igen sok kérdésre ad okot.
Ebből talán két kérdés a legfontosabb, mert ezen két kérdés megfelelése nélkül, nehezen tudjuk megérteni a férfi és a női szerelem mozgató erőit.
1. Mit akar a nő?
2. Mit akar a férfi?
Erről a két kérdésről igen sok mindent írtak már, itt csak a legfontosabb gondolatokat próbálom megemlíteni, ami segítségül szolgál a további megértéshez.

Mit akar a nő?
A nő olyan férfit akar akire mindig felnézhet.
A nő azt akarja, hogy a férfi "használja őt" és "uralkodjon" felette, mert szívemélyén teljesen alá akar rendelődni a férfinek.
Átakarja magát adni a férfinek (önkéntes alárendelődés), hogy a férfi azt csináljon vele amit csak akar, mert teljesen megbízik benne.
Része lenni a férfi életének és ennek elengedhetetlen feltétele a teljes biztonságérzet és bizalom.

Ennek okán könnyen érthető az is, hogy miért vonzó egyes nők számára "agresszív, rossz fiú, gazember" jellem (aki képes "megalázni" a nőt) a megértő és gyengéden szerető férfiakkal szemben.

Mit akar a férfi?
A nő önkéntes, teljes önátadását és szerelmét akarja, tehát erre méltó is akar lenni.
Ez a szerelem önmegismerés is és kihívás a férfinek, hogy vajon megtudja-e valósitani ezt felelőségteljesen kapcsolatukban. Ez által a férfi jobb akar lenni. Így a nő iránti szerelme megnemesíti a férfit. (A fiúból "Férfi" a lányból "Nő" lesz a szerelem által.) Helyesen a férfi nem akar uralkodni a nő felett, ezt a nő akarja, hogy "uralkodjon" a férfi felette. Viszont a férfi teljesen magáévá akarja tenni a nőt. Ennek egyik helytelen formája (defektusa), amikor tulajdonaként kezeli vagy tulajdonának tekinti a nőt, ami szintén nem helyes. A férfi azt akarja, hogy a nő boldog legyen, mert nincs szebb és vozóbb egy szerelmes nőnél, aki ha a férfire tekint a szemében csillogó ragyogás jelenik meg. A nő szerelme inspirálja a férfiban az isteni önátadást, hitet és szerelmet Isten iránt, valami csodálatos, magasztos, boldog iránt, a szeretet magas szellemi értékeivel. Ez által képes megérteni a krisztusi tanítást is. (De ehhez már igen tudatos szinten is képesnek kell lennie megvalósítani és átelni a szerelmet. Ez olyan inspiráció, amit mindenki megkap, megízlelve Isten csodáját önmagán belül is.)

Viszont a párkapcsolatokban gyakran sok probléma és defektus is van. Mindennek oka, hogy a férfi és a nő szent kapcsolatát nem sok ember érti mélységeiben. Kevesen tudják átélni a szerelmet mindhárom szinten: fizikai, lelki (érzelmi) és szellemi szinten.
Van olyan férfi, akit a nő csak addig érdekel, amíg meg nem szerzi, de utána már nem érdekes számára.
Van viszont olyan kapcsolat is, ami valamilyen feltételekhez köti a szerelmet. (Ha így és így viselkedik, akkor szeret, egyébként nem stb.)
Ezzel a párjától kikényszerít valamit, vagy valamilyen viselkedési formát, szerepkört stb. Az ilyen szerelem már nem egymás szabadságára és önkéntességére épül. Elveszik felemelő tisztasága, és megnemesítő ereje, ami nélkül már nem mondható tiszta, szent szerelemnek.

Másik igen gyakori probléma, hogy fizikailag ugyan megtörténik az egyesülés a szeretkezés által, de lelki szinten nem igazán történik meg ez az egyesülés és a szellemi energiák egyesülése sem. Modern világunkban sajnos egyre gyakoribb jelenség ez a párkapcsolatokban.

A párkapcsolatokban felmerülő problémáknak alapvetően két megoldási módja ismert.

1. Az "igazság" kikényszerítése: reguláció, kompromisszumok, szabályok, határok, hatalmi jogkörök, döntési mechanizmusok, megszabott viselkedési formák stb. Mindez persze arra irányul, hogy a párkapcsolati problémákat kezelni tudjuk és fentartsuk a szeretetet. Talán mondanom sem kell, hogy itt megvan a veszélye annak, hogy a szerelem elviselhető együttéléssé zsugorodik össze, bár van sok kivétel is.

2. Tudatosan fenntartani a szerelmet, érzelmi és szellemi szinten. A szerelem légkörében a problémák megoldása könnyű, mert a problémák nagy része általában meg sem jelenik. Itt a hangsúlyt a szellemi szintre kell helyezni, mert a férfi és nő közti szerelemben ez az a szint ahol hatást tudunk elérni és egységet tudunk létrehozni, nem csak fizikai szinten, hanem elsősorban lelki és szellemi szinten.
Sok nyelveben a "szerelem" és a "szeretet" közti különbséget igen nehezen lehet kifejezni (romantikus szerelemként van fordítva), ami szintén azt bizonyítja, hogy szellemi szinten az emberek nehezen értik a szerelem valódi lényegét.

"A romantikus szerelem az emberi tudattal rendelkező lényre jellemző szubjektív érzelmi állapot, mely egy másik személyhez való vonzalomban nyilvánul meg. Hangsúlyozni kell, hogy az emberi tudat az a humán funkció, amely a romantikus szerelmi érzést különbözővé, magasabb rendűvé teszi az állatvilágban kialakult és a fajfenntartást szolgáló egyszerű szexuális vonzalomtól."
Gyakori az a nézet is, hogy a szerelem csupán boldogságérzést eredményező kémiai folyamatok összessége, ami a valóság euforikus, de elferdített képét eredményezi agyunkban.
A legtöbb ismert gondolkodó (illetve filozófus) sajnos el sem jut odáig, hogy a "romantikus szerelmet" (ami nem azonos a szeretet fogalmával) mint szellemi fogalmat vagy "erőt" értelmezze, mely nem csak férfi és nő közt lehetséges.

Mindez azt mutatja, hogy az emberiség a szerelem kérdésében még mindig nagyon kevés ismerettel rendelkezik, ami törvényszerűen azt eredményezi, hogy nem is vagyunk képesek tudatosan ezt az erőt használni.
(A szerelem legjobban talán egyfajta tudatos mágikus transz állapothoz hasonlítható, mely nagyon magas energiákat is mozgásba tud hozni. Tehát mindenki átéli bizonyos szinten a mágikus egyensúlyt, és a mágikus, isteni erőket, a pránikus enegiák magas szintjeit. Ízelítőt kap a tantra művészetéből, és erejéből, ami egy elvarázsolt állapothoz hasonlítható, hiszen óriási energiatöbletet is eredményez, nem csak fizikai, de érzelmi és szellemi szinten is. Bár ez az enegia teljesen más, mint a durva fizikai erő, annál sokkal finomabb és csodálatosabb. Óriási inspiráló és teremtő erő is. Ilyen töltéssel az emberek képesek meglátni egymásban az isteni önvalót, tisztaságot és szépséget. Ahogy János apostol mondja: aki nem szeret (szerelmes), az nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet.)

Ezen a ponton az olvasó talán azt is megérti, miért kap most az LGBT mozgalom olyan nagy szerepet világunkban, illetve miért próbálják a fiatalságot ezzel teljesen összekeverni. A negatív erők rájöttek arra, hogy amíg a férfi és a nő közt a tiszta szerelem lehetséges, addig nem lehet az emberek gondolkodásából száműzni Isten fogalmát és Krisztus tanítását sem, mert a férfi és a nő közti szerelemben és a családban minden pontosan tükröződik.

Ezzel kapcsolatban lásd még ezt a cikket : Mi a legfontosabb dolog belső fejlődésünkhöz?
Egy szórakoztató előadás Fodor Sándor : A jó házasság titka, de igaz, video magyarul.