Földönkívüli civilizációkról

UFO Az internet tele van földönkívüli civilizációkról szóló oktatóanyaggal, főleg most az utolsó időket illetően. Alapvetően 2 csoporttal találkozunk "A galaktikus föderáció" [1] mely jószándékú, és a másik csoport a rossz, mely negatív, diktatórikus, vagy ahhoz hasonló civilizációk, akik a földet csak kihasználnák saját céljaikra. Mindehhez persze hozzájön a tagadhatatlanul sok UFO jelenség, melyek részben már bizonyítottak, illetve magas rangú vezetők, kormánytisztviselők nyilatkozatai [2], [3], akik nyíltan elismerték, hogy együttműködnek bizonyos földönkívüli civilizációkkal stb.

Természetesen nagyon nehéz kézzelfogható bizonyítékokkal szolgálni, hiszen a legtöbb bizonyíték titkos.

Itt most szándékosan nem fogok megemlíteni konkrétumokat és neveket ezzel kapcsolatban (ezt mindenki maga megteheti az interneten). Ebben a cikkben nem akarom megvétózni az UFO jelenségeket és azt sem, hogy létezhetnek ilyen földönkívüli civilizációk. Lehetnek, sőt biztosan vannak is az univerzumban, amit mentális vándorlássaik által több mester is megerősített, köztük Franz Bardon is.
A kérdés tehát nem az, hogy léteznek-e ilyen civilizációk hanem az, hogy a földön tevékenykednek-e ilyen idengen civilizációk. Egyátaltán van-e engedélyük beleavatkozni a föld fejlődésének mentébe stb.? Vagy az isteni erőknek szükségük van ilyen segítségre? A mesterek semmi ilyenről nem írnak, de még az atlantiszi Thoth sem említi, hogy idengen civilizáció jelenléte is közrejátszott volna Atlantisz bukásában. Persze vannak értelmezések melyek szerint igen, de ezt Thoth nem írja a smaradtábláin (ha ezt az iratot valamilyen szinten pontosnak és hitelesnek tekinthetjük [9]).

Más, de igen fontos kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban:
Vajon lehetséges-e, hogy ezen oktatóanyagok nagy része negatív erőket szolgál, persze nem egyenesen, hanem inkább közvetett úton? Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb állítás igazságtartalma teljesen leellenőrizhetetlen ezzel kapcsolatban. Mondhatjuk azt is, hogy egyfajta hit inkább, mint realitásra vagy magas szellemi értékekre épülő gondolkodás volna.

Miért teszek fel ilyen furcsa kérdést?

   1. Ha mindez igaz, akkor valószínűleg ezek a civilizációk már itt vannak régóta. Ebben az esetben hogyan lehetséges az, hogy például a Biblia, Jézus és az apostolok nem említenek róluk semmit. Beszélnek ugyan a pozitív és a negatív szellemi lények egész hadseregéről az utolsó időkben, de idegen materiális civilizációt nem említenek meg egyet sem. Még a jövendölésekben sem említenek semmi ilyesmit. Megmaradnak a szellemi világ (angyalok és démonok) szintjén.

  2. Még olyan magas beavatott, mint Franz Bardon sem említi meg, hogy valamilyen földönkívüli civilizáció az utolsó időkben itt tevékenykedne fontos szereppel. Ez azért is érdekes, mert történelmi feljegyzések (illetve értelmezések) is vannak ezzel kapcsolatban (lásd Anunnaki stb.), melyről Franz Bardon is tudhatott.

  3. Ha olyan fontos tevékenységük, mint ahogy ezt olvashatjuk és hallgathatjuk sok videóban, akkor hogyan lehetséges, hogy a nagy mesterek, akik rendelkeztek a jövőbelátás adottságával, nem hagytak számunkra semmilyen információt ezzel kapcsoltban?

Természetesen mondhatjuk azt, hogy a ránk maradt ismeretek már mind elavultak, de lehet ennek más oka is.
Tudjuk azt, hogy a Biblia és a magas beavatottak nem beszélnek a sátáni erők mély dolgairól (Jelenések 2:24), illetve nem foglalkoznak ezek részleteivel. Általában, mint figyelmeztetés van csak megemlítve.

Mindezért tehát jogosan tehetjük fel a kérdést: Lehetséges-e, hogy ezek az oktatóanyagok (az idegen civilizációk tevékenységéről) végsősoron negatív erőket szolgálnak a végidőkben?

Mint tudjuk a Biblia szerint, a démoni erők csodákra is képesek, és az utolsó időkben igen aktívak lesznek, hogy elhitessék a föld lakóit. Mindez úgy hangzik, mintha figyelmeztetés lenne ezzel kapcsoltban is. Valószínűleg az utolsó időkben, majd szembesülünk ezzel a problémával is, tehát más idegen civilizációk jelenlétével, vagy legalábbis ilyen állítással és az ehhez kapcsolódó furcsa jelenségekkel és csodákkal.

Sajnos ez a kérdéskör olyan komplex, hogy erre mindenkinek magának kell majd megadnia a feleletet, tudatosan.
(Viszont, a legtöbb ember nem rendelkezik olyan hittel, bibliai és mágikus ismeretekkel és adottságokkal, hogy ezt meg tudja tenni objektíven, tehát teljesen mások nézeteire fog hagyatkozni. Bár, aki figyelmesen elolvassa Franz Bardon jövendöléseit és elgondolkodik ezeken, mindent megérthet pontosan.)


Egy film ezzel kapcsolatban "Betolakodók" címmel, ami állítólag a "szürkék" régebbi tevékenységéről szól a földön, akiknek genetikai anyagra volt szükségük, mert már nem tudtak szaporodni csak mesterségesen. De az is lehet, hogy genetikai kísérleteket végeztek.
Mindez állítólag az USA kormányának teljes beleegyezésével történt, mert a földönkívüliek ezért bizonyos technológia ismeretekkel fizettek a kormánynak.
[4], [5], [6], [7], [8], [8b], [9], [A], [B], [C], [D], [E]

Manapság igen népszerű lett több ezoterikus irányzat, melyek olyan feltételezésekre építenek melyeket nagyon nehéz igazolni, de ennek ellenére igen nagy népszerűségre tettek szert. Egyik ilyen elmélet az "emberiség új tudathálójának megszületése" (2008), melynek csomópontjai a földön lévő szakrális központokra esnek, mint pl. az egyiptomi piramisok, maya templomok stb. melyek a GEOMANCIA tudománya szerint megváltoztatják a föld energetikai terét, lehetővé téve az új tudatháló kialakulását. Ez a tudatháló majd lehetővé teszi az emberiségnek, hogy újra egységbe legyen a természettel és a közösségi szellemmel.
Ezt az új tudathálót sok mindenben kötik a krisztusi tudatossághoz is (más kommentárok), illetve egy olyan magas szellemi energiához, ami majd felemeli az emberiséget. A tudatháló sarkalatos pontja az egyiptomi Nagy piramis, mint kiindulópont, illetve centrális pont szerepel.
Kérdés viszont az, hogy miért lennének ezek a helyek szakrális (szent) helyek?
Mint tudjuk, a piramisok elsősorban a fáraók kultuszát és az egyiptomi vallási hatalom dicsőségét hirdetik. A maya templomok, a maya vallási kultúra központjai voltak, melyeknek szerves része volt az emberáldozat is. Tehát ezek a pontok (illetve a háló néhány fontos pontja) egyáltalán nem mondhatók a krisztusi tanítás szerint pozitív vagy szent helyeknek, pont ellenkezően, mert minden változik. (Ezek a helyek már régen meglettek becstelenítve, erről már a negatív erők gondoskodtak.)
János apostol ezt mondja Egyiptommal kapcsolatban: "Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol Urunkat is keresztre feszítették." (Jelenések 11:7,8)

Mindebből azt láthatjuk, hogy gyakran a jószándékú és bizonyos ezoterikus és mágikus képességekkel rendelkező emberek, ugyan kapcsolatba lépnek valamilyen szellemi erőkkel vagy lényekkel, de ennek ellenére nem tévedhetetlenek. Ebbe a tanításba még belevették a földönkívüli civilizációk jelenlétét is és azt, hogy az emberiség rövid időn belül (2012-2017) átlép egy teljesen más dimenzióba, amit itt most nem részletezek. Valamilyen okból kifolyólag a biblia jövendöléseket és párhuzamokat teljesen mellőzték. Természetesen mindez nagyon sok igazságra épül, és sok pozitív dolgot is tartalmaz, de mégis hozzájárult az emberek félrevezetéséhez is, ami a negatív erők legnagyobb fegyvere.

(Például kijelentik (2008 körül), hogy a tudomány állása szerint az emberiségnek már nincs 10 éve sem, mert már annyira tönkretettük a bolygót és ehhez hasonlóak. Mindezeket nehéz megérteni, ha felemelkedett mesterekkel vannak kapcsolatban, mert ismerniük kéne legalább nagyvonalakban a jövőt. Viszont a mostani globalizációs agendának ez egy fontos pontja lett. Az is szembetűnő, hogy olyan iratokra is hivatkoznak, melyek csak bizonyos "páholyok" körében ismertek.)

Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy a krisztusi seregek ereje teljesen független mindenféle GEOMANCIA behatásoktól, de az emberek tudata befolyásolható ezzel, de csak egy bizonyos szinten.

"A fényt kibocsátó Rend a Szó ("LOGOS") és a Szóból lesz az Élet és minden mi létező. ... Keresd meg életedben a rendnélkülit, rendezd és hozd egyensúlyba. Ha érzelmeid káoszát egyensúlyba hoztad élteden rend lakozik. ... Fogadd meg szavam, ember fia és tedd életeddé. Hódítsd meg a rendnélkülit és így a Szóval eggyé válsz. ... Ha emberként megtanulod, hogy végül csupán a lélek haladása számít, akkor igazán megszabadulsz a rabságból, szabadon és harmóniában élhetsz a Törvénnyel....
Hármas az elme természete. Hordozója a Nagy Akaratának. Éltedben az ok és okozat bírálója. Így alakul a hármas lény, melyet felülről a négyes irányít. Az ember hármas természete fölött és mögött él az igazi Szellem-Én. Négyes természetű, fénylik a lét minden síkján ...
A földön az ember rabságban él, földhöz köti a tér-idő köteléke. Mindegyik bolygó körül rezgő hullám köröz, és köti az embert a síkhoz, melyben ki kell bontakoznia. De a szabadulás kulcsa benne rejlik.... Nyugtasd le elméd, hogy gondolat ne zavarjon. Pihenjen tested: tudatában csak annak légy, hogy a testtől szabad vagy. Összpontosítsd lényed a vágyakozás céljára... Testedhez vagy kötve, de erőddel szabad lehetsz. Ez a titok, mely a rabságot szabadsággal helyettesíti. Igen, a legmagasabb világokba juthatsz. Lásd saját lehetséges kibontakozásod magaslatait, tudd meg a lélek minden földi jövendőjét." (The Emerald Tablets of Thoth The Atlantean)

House holds hearing on UFOs, government transparency | full video / 2023.7.26