Egy hihetetlen csoda, ami megvalósult

A mágikus fejlődés útja a 21. században

A mágikus fejlődés minden korban titkos tudásra épült, leggyakrabban valamilyen mester vezetése alatt, általában elzárt közösségeken belül. A titkos tudást csak arra érdemes tanítványoknak volt átadva, amire általában igen nagy hangsúlyt fektettek a mesterek. Minden esetben a mester és tanítványa közt igen szoros kapcsolat alakult ki, legalábbis ott ahol a tiszta, szent mágiát művelték. (Itt most tekintsünk el azoktól a szervezetektől, ahol negatív erőkkel dolgoztak, tehát nem a csak a tiszta mágiát művelték.)

Mai korunkban eljutottunk odáig, hogy nagyon sok mágikus tanítás teljesen nyíltan elérhető lett, ami azt okozta, hogy sorra jelennek meg olyan oktatások, módszerek, tanfolyamok, kurzusok, melyek a mágiából merítenek. Ez láthatjuk az ezoterikában, különböző önfejlesztő tanfolyamokon, pszichológiában, coaching technikákban és még a biznisz tréningeken is, ahol nagyon sok módszer valójában mágiából átvett elemekre épül. (Nem ritka az sem, hogy igyekeznek ezeket a technikákat úgy átformálni, illetve megmagyarázni, hogy a mágia gyakorlata helyett inkább valamilyen új tudományos illetve pszichológiai, vallásos, filozófia elméletekre hivatkoznak stb., tehát igyekeznek elrejteni az eredeti forrást, és azt mással helyettesíteni.)

Felmerül a kérdés: Vajon tévedtek a régi nagy mesterek, amikor a mágikus tudást csak az arra megérett és gondosan kiválasztott tanítványoknak adták át lépésről lépésre, nem ritkán a legnagyobb titoktartás feltétele mellett?

Talán a mai kor embere már annyira fejlett és jobb lett, hogy ilyen elővigyázatosságra már nincs szükség? Mi változott? Ezt az elővigyázatosságot nem lehet csupán a középkori inkvizícióra fogni, hiszen más korokban és kultúrákban a mágusok igen megbecsült szerepet töltöttek be, mint például Egyiptomban, Görögországban, Perzsiában, Indiában stb. Valóban csak annyi történt volna, hogy egyszerűen kiszivárogtak a titkok? Nem voltak képesek a mesterek megőrizni titkaikat?
Talán mindenki sejti, hogy ilyen fontos dolgok nem történnek csak úgy véletlenül. Mindez azt jelenti, hogy nagyon komolyan el kell gondolkodnunk azon, mit jelent ez? Mi miért történik és merre tartunk?

Mielőtt feleletet adunk ezekre a kérdésekre nézzünk körül, mit jelent ez annak, aki a mágikus fejlődés útjára szeretne lépni, vagy már elindult ezen az úton. Mivel a mágikus fejlődés nem egy egyszerű folyamat, ezért teljen érthető, ha valaki segítséghez folyamodik. Érdeklődik különböző tanfolyamok, workshopok iránt, ahol hangzatos témákat hirdetnek, mint például: a tudatos teremtés, tudatosság, sorsunk megértése és irányítása, harmónia, a siker és a boldogság helyreállítása, öngyógyítás, rejtett képességek feltárása, belső alkímia, csodálatos meditációk és mentális utazások stb.

Mivel intellektuális szinten a mágikus módszerek mindenki számára elérhetőek lettek, ezért a keresőnek igen nehéz dolga van, ha ki akarja szűrni milyen tanfolyamok, iskolák, workshopok, kurzusok jelentenek majd valódi segítséget számára a mágikus fejlődés útján. Ennek az oka, hogy szinte mindegyik tanfolyam anyaga beszél nagyon komoly mágikus igazságokról, melyeket régebben csak a valódi beavatottak ismerhettek. Szeretném ezzel érzékeltetni azt, hogy milyen komoly zűrzavar ált elő, mert csupán ismeretek alapján lehetetlen első látásra megkülönböztetni a mestert egy intellektuálisan művelt sarlatántól, aki végső soron kihasználja az embereket. Általában jó pénzért, megvilágosodást vagy csodálatos képességeket ígérve bárkinek. Persze, azért mindig vannak árulkodó jelek, amik általában csak később derülnek ki.

Visszatérve eredeti kérdésünkre: A mesterek nem tévedtek. Helyesen a mágikus titkokat csak arra érett, helyes szellemiségű embereknek adták át. Viszont ennek a módszernek is volt negatív oldala, ahogy az olvasható "Franz Bardon: Frabato" könyvében:
"A mágia mind a mai napig titkos tudomány. A valódi szellemi törvények mindig csak bizonyos körök számára voltak hozzáférhetőek, és ők is csak nehéz vizsgák után adták tovább a tudást tanítványaiknak. A mágia ilyen módon terjedésének az volt az előnye, hogy az emberek tömegei nem kerültek negatív alkalmazásának kísértésébe. A hátránya viszont az, hogy azok az emberek, akik nem voltak bejáratosak a mágia köreibe, nem ismerhették, és így nem is járhatták tudatosan végig a hittől a tudásig vezető utat."

Mi történt és hogyan vált lehetségessé mindez anélkül, hogy károkat okozzon?

A mesterek létrehoztak egy olyan "mentális energetikai teret" melyhez minden helyes szívállapotú ember képes kapcsolódni meditációban. Azt, hogy ez mikor kelt életre nem tudom, valószínűleg már régebben, de meg kellett erősödnie, hiszen élő energiáról van szó. Az tény, hogy 2021 tavaszától már nagyon erősen érezhető. Ez a "mentális és asztrális energia" mint valódi mester képes vezetni és inspirálni a mágikus fejlődést azokban, akik elindultak a fejlődés útján. Tapasztalatom szerint már a második vagy a harmadik szint elsajátítása után (Franz Bardon beavatási rendszere szerint értve) fel lehet venni ezzel a kapcsolatot tudatosan is. Hihetetlen energiája és inspirációs ereje van, ami nagyon erősen érezhető hatást tud kifejteni.
Nagy köszönet és hála ezért az Isteni Gondviselésnek és a mestereknek.