Franz Bardon negyedik tarot kártyája

kor Franz Bardon negyedik tarot kártyájához sajnos semmilyen leírás nem maradt fenn. Ennek ellenére a képi ábrázolás némi támpontot ad egy egyszerű értelmezéshez, ami számunkra elegendő kiindulópontot fog jelenteni.
A középen elhelyezkedő sárga színnel ábrázolt, legnagyobb meditáló alak a legmagasabb az isteni emanáció szimbóluma. Az istenséget körülvevő négy tökéletes princípium (vagy istenség), kék, narancssárga, zöld, piros színekben: a bölcsesség, az örökkévalóság, a szeretet, a mindenhatóság. Az ötödik tökéletes princípium az éter (Akasha) ibolyakék színben.


Az ábrázolás a kiegészítő (kontempláris) színek szimbolikáját használja (piros-zöld, kék-narancssárga, sárga-lila). trans Az elemek elrendezése itt az elemek transzformációja szerit történik.

Ezechiel A színek elrendezése megegyezik Franz Bardon első tarot kártyájával, ahol a férfi felett a piros és kék, a nő felett a zöld és barnássárga színek láthatók. Ha összehasonlítjuk Franz Bardon első kártya és a negyedik kártya ábrázolását, észrevehetjük, hogy a Mágus arkánum ábrázolása már tartalmazza a negyedik arkánum szimbolikáját is. Itt mágusnál megjelenik lila színben az Akasha és felette az istenség szimbóluma, az aranyszínű, ezer levelű lótuszvirág.

EzechielEzechielA négy princípium hasonló elrendezésével találkozhatunk Ezékiel látomásában is, a kerubok négy arcát illetően. A hagyomány szerint az emberi arc a vizet, az oroszlán a tüzet, a bika a földet és a sas a levegőt jelképezi (lásd Ezékiel 1:10).

A képen látható kétféle körforgás magába rejti a fejlődés menetét és szabályait is. A tűz megindítja a víz munkáját (megolvad a jég) és a nedves földből kisarjadó élet (növényzet) táplálja a levegőt. A másik körfolyamatban, amikor a föld összegyűjti a vizeket és a felszálló víz átadja energiáját a mennyegeknek. Másként megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a gyakorlati valóság érzelmeket szül, ami cselekvő akarat által a tanulás felé vezet, ami idővel újra gyakorlat lesz. Ha jól elgondolkodunk mindezen megértjük, hogy minden változás alapja az isteni akarat, tehát az elemek szintjén a tűz elem.
compare
Vegyük észre azt is, hogy a lenti központi alak, az ibolyakék Akasha nagyobb, mint a 4 princípium alakjai.
"A tető, sok ezer csillaggal, váltakozva aranysárga és ibolyakék színben sugárzott." (Frabato, 10. fejezet)
"ARAGOR (Rák 25°) Megadja a mágusnak a lehetőséget, hogy megfelelő módszerek és tisztító műveletek által az isteni gondviselés műhelyébe bepillantást nyerjen, megismerje és átélje a kölcsönös csereviszonyt (és váltakozást) az Akasha-elv és az Isteni fény (az isteni gondviselés elsődleges kisugárzása) között. Magától értetődik, hogy ez a lehetőség a mágust a földövi zónában a legmagasabb megvilágosodáshoz emeli." (Franz Bardon)

4th_tarot_card_baron 4th_tarot_card_baron

A képen láthatók a levegő elemnél a kék elefántok, a tűz elemnél az oroszlánok, a víz elemnél zöld pávák, a föld elemnél nehezen kivehető talán angyali figurák vagy emberek lehetnek.
A föld és a levegő princípiumokat megtestesítő istenségek kezében zárt edények vannak. A víz és a tűz elemnél nyitott edényeket látunk.
A kép indiai (védikus) jelképrendszert használ, ahol a négyszög a föld és a fektetett félkör (illetve hold) a víz jele.
Az eredeti képen viszont fel volt cserélve a levegő és a tűz jele, kör és a háromszög, amit ezen a képen korrigáltam az indiai hagyomány szerit, ahol a kör a levegő és a háromszög a tűz jele.
A központi istenség szimbóluma a tűz és víz jele, háromszög és alatta a félkör látható.
Az Akasha lila, ibolyakék színben látható.

Mindenképpen elmondható, hogy ez a kép a csakrák rendszerével függ össze, az isteni erők és tudatszintek központjaival (tehát a mikrokozmosz és a makrokozmosz is).

(4th tarot card of Franz Bardon)A következő meditáció második pontja igen veszélyes lehet, nagyon megterhelheti a szívet. Ezért nagyon óvatosan, kezdetben csak 3 lélegzetvétellel kezdjük.
Solar Plexus meditáció

chakras 1. A Solar Plexusba a tudatunkat és az Akasha elvet tesszük, illetve elképzeljük, hogy a Vishudha csakrával össze van kötve. Pránikus energiával körforgást valósítunk meg: Muladhara - Shadhistana - Manipura - Anahata kört. Ez által a Solar Plexusban az Akasha elvet realizáljuk ibolyakék színben (piros és kék) testünk súlypontjában. Az energia körforgása a hátgerincen át visszatér kezdőpontjába, a levegő kilélegzésével. Itt elsősorban éreznünk kell, illetve látnunk kell minket körülvevő teret, mintha szemünk lenne, ami mindent lát és érez is.

trans 2. A Solar Pexusba a tudatunkat és a legfelső csakrát a SAHASRARA-t helyezzük, illetve elképzeljük, hogy össze van kötve vele. Pránikus energiával körforgást valósítunk meg: Anahata - Manipura - Svadhisthana - Muladhara kört. Ez által a Solar Plexusban az isteni erőt realizáljuk fényesen áttetsző, sárga arany színben kisugárzó teret hozva létre. Az energia körforgása a hátgerincen át visszatér kezdőpontjába. Ezután mindíg végezzük el az első pontban leírt meditációt, ami harmonizálja az energiákat. (A helyes meditációhoz meg kell érteni a JHWH formula ábrázolását, mert itt nincs minden pontosan leírva, nehogy valaki kárt okozzon önmagában.)

3. Ha mindez már megy, akkor a két körforgást váltakozva végezzük. Három lélegzetvétel az első pont szerint és három lélegzetvétel második pont szerint.

A meditáció lényege, hogy a JHWH formulát igyekszünk lemásolni, és ezzel önmagunk isteni erejét fejleszteni. SolarPrexus

A Solar Plexus meditáció kibővítése

A Solar Plexus meditáció mindkét pontját kibővítjük azzal, hogy a körforgáshoz létrehozunk egy erre merőleges körforgást, tehát még egy kört, ahogy az a képen látható a kerubok mellet álló kerekeknél.