Franz Bardon negyedik tarot kártyája

kor Franz Bardon negyedik tarot kártyájához sajnos semmilyen leírás nem maradt fenn. Ennek ellenére a képi ábrázolás némi támpontot ad egy egyszerű értelmezéshez, ami számunkra elegendő kiindulópontot fog jelenteni.
A középen elhelyezkedő sárga (illetve arany) színnel ábrázolt, legnagyobb meditáló alak a legmagasabb az isteni emanáció szimbóluma. Az istenséget körülvevő négy tökéletes princípium (vagy istenség), kék, narancssárga, zöld, piros színekben: a bölcsesség, az örökkévalóság, a szeretet, a mindenhatóság. Az ötödik tökéletes princípium az éter (Akasha) ibolyakék színben.


Az ábrázolás a kiegészítő (kontempláris) színek szimbolikáját használja (piros-zöld, kék-narancssárga, sárga-lila). trans Az elemek elrendezése itt az elemek transzformációja szerit történik.

A színek elrendezése megegyezik Franz Bardon első tarot kártyájával, ahol a férfi felett a piros és kék, a nő felett a zöld és barnássárga színek láthatók. Ha összehasonlítjuk Franz Bardon első kártya és a negyedik kártya ábrázolását, észrevehetjük, hogy a Mágus arkánum ábrázolása már tartalmazza a negyedik arkánum szimbolikáját is. cron Itt mágusnál megjelenik lila színben az Akasha és felette az istenség szimbóluma, az aranyszínű, 10 szirmú lótuszvirág, melyből a 4 elem színei áradnak ki. A lótuszvirág szirmai erős duális szimmetriát mutatnak, a szirmok két öblös részből tevődnek össze, ami a lótuszvirágokra nem jellemző. Mintha a virág egy szirma, két összenőtt sziromból lenne. A kvitesszencia rubin vörös színben, középen látható, amit 16 apró, kék kő díszít. Ez felett az isteni erők teremtő, szerelmi aktusa jelenik meg egy újabb lótuszvirágon. Ez felett AUM (OM) a teljes megvilagosodás szimbóluma. Ahogy láthatjuk ez az abrázolás nem csak a koronacsakrát és az feletti csakrákat, hanem az egész tarot szimbolikáját rejti magában.

EzechielEzechielA négy princípium hasonló elrendezésével találkozhatunk Ezékiel látomásában is, a kerubok négy arcát illetően. A hagyomány szerint az emberi arc a vizet, az oroszlán a tüzet, a bika a földet és a sas a levegőt jelképezi (lásd Ezékiel 1:10). (Az elfogadott tradícióval szemben talán logikusabb lenne, ha az emberi arc a földet és a bika a víz elemet jelképezné, de ezzel itt most ne foglalkozzunk.)

A képen látható kétféle körforgás magába rejti a fejlődés menetét és szabályait is. A tűz megindítja a víz munkáját (megolvad a jég) és a nedves földből kisarjadó élet (növényzet) táplálja a levegőt. A másik körfolyamatban, amikor a föld összegyűjti a vizeket és a felszálló víz átadja energiáját a mennyegeknek. Másként megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a gyakorlati valóság érzelmeket szül, ami cselekvő akarat által a tanulás felé vezet, ami idővel újra gyakorlat lesz. Ha jól elgondolkodunk mindezen megértjük, hogy minden változás alapja az isteni akarat, tehát az elemek szintjén a tűz elem.
compare
Vegyük észre azt is, hogy a lenti központi alak, az ibolyakék Akasha nagyobb, mint a 4 princípium alakjai.
"A tető, sok ezer csillaggal, váltakozva aranysárga és ibolyakék színben sugárzott." (Frabato, 10. fejezet)
"ARAGOR (Rák 25°) Megadja a mágusnak a lehetőséget, hogy megfelelő módszerek és tisztító műveletek által az isteni gondviselés műhelyébe bepillantást nyerjen, megismerje és átélje a kölcsönös csereviszonyt (és váltakozást) az Akasha-elv és az Isteni fény (az isteni gondviselés elsődleges kisugárzása) között. Magától értetődik, hogy ez a lehetőség a mágust a földövi zónában a legmagasabb megvilágosodáshoz emeli." (Franz Bardon)

4th_tarot_card_baron 4th_tarot_card_baron

A képre ránézve kevesen veszik észre a következő részleteket:
A képen a levegő elemnél a kék elefántok láthatók, a tűz elemnél az oroszlánok (varada-mudra), a víz elemnél zöld pávák, a föld elemnél angyalok vannak (abhaja-mudra). Az aranysárga központi alak alatt ismeretlen, ördögi állatok láthatók.
Mindegyik 12 szirmú lótuszvirágon ül. A központi és a lenti meditáló alaknál a virágszirmok hármas csúcsban végződnek (isteni hármasság szimbóluma), de a négy elem esetében a virágszirmok egyszerűek. Így a hat lótuszvirágot összesen 72 (6x12) virágszirom díszíti.
A kép indiai (védikus) jelképrendszert használ, ahol a négyszög a föld és a fektetett félkör (illetve hold) a víz jele.
Az eredeti képen viszont fel volt cserélve a levegő és a tűz jele, kör és a háromszög, amit ezen a képen korrigáltam az indiai hagyomány szerit, ahol a kör a levegő és a háromszög a tűz jele.
A központi istenség szimbóluma a tűz és víz jele, háromszög és alatta a félkör látható. (A kéztartásban is, a tűz és a víz ujjai vannak összeérintve.)
Az Akasha lila, ibolyakék színben látható, ahol a meditáló alak mindkét kezében van valami (a jutalmazás és a büntetés eszközei), és nem visel ruhát.
(Ezzel kapcsolatban eszünkbe juthat Shiva (Mahadev) istenség, megújító és pusztító alakja is.)

4th_tarot_card_baron Ismert még egy másik hiteles ábrázolás (Lukáš Loužecký által), ahol a lenti meditáló alak (az Akasha) kissé nőiesebb alakban jelenik meg, fülbevalót és eltérő fejdíszt visel.

Valójában Bardon mind a 4 tarot kártyáján nagyon sok összefüggés (titok) van elrejtve, itt csak néhányat említettem meg.