A 72 MERKÚRI GÉNIUSZ és a BIBLIA

Franz Bardon második könyvében ismerteti a Merkúr szférában található 72 géniusz nevét, pecsétjét és rövid leírást is ad róluk.
A Biblia inspiráltságának egyik legszebb bizonyítéka, hogy a 72 merkúri inteliganciák nevei megtalálhatók a Bibliában is,
Exodus 14:19-21 versekben. 72

A nevek végére az -El (  אֵל ) vagy  –Yah (יָה ) toldalékot kell hozzátenni, hogy megkapjuk a teljes nevet.
A szöveg teljesen érthető és mégis a fent bemutatott módon a 72 merkúri inteligencia nevét is tartalmazza. Ez egy olyan csoda, amit még a számítógéppel is igen nehéz volna létrehozni, minden kétséget kizáróan bizonyítja az iratok ihletettségét.

72 names Mózes 2. könyve, Exodus 14:19-21
"Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izráel tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt.
Odament Egyiptom tábora és Izráel tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka.
Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az ÚR pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált."

Ezzel kapcsolatban lásd még:
Guideangel.com
Shem-ha-mephorash
Nevek
Wikipedia: Shem HaMephorash gematry
Jewish Encyclopedia: SHEM HA-MEFORASH


(A héber abc betűi: Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zajin, Chet, Thet, Jod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Szameh, Ajin, Pe, Cade, Qof, Res, Shin, Tav.)

HéberFranz BardonAgrippaAbulafia
1והוVehu-iahVehu-jahVaheva[-yah]
2יליJeli-elJeli-elYolayo[-el]
3סיטSita-elSita-elSayote[-el]
4עלמElem-iahElem-jahEalame[-yah]
5מהשMahas-iahMahas-jahMeheshi[-yah]
6ללהLelah-elLelah-elLalahe[-el]
7אכאAcha-iahAcha-jahAacahe[-yah]
8כהתKahet-elCahet-elCahetha[-el]
9הזיAzi-elHazi-elHezayo[-el]
10אלדAlad-iahAlad-jahAalada[-yah]
11לאוLauv-iahLavi-jahLaaava[-yah]
12ההעHaha-iahHaha-jahHeheea[-yah]
7/5
13יזלJezal-elJezal-elYozala[-el]
14מבהMebah-elMebah-elMebehe[-el]
15הריHari-elHari-elHereyo[-el]
16הקמHakam-iahHakam-jahHeqome[-yah]
17לאוLano-iahLeav-jahLaaava[-yah]
18כליKali-elCali-elCalayo[-el]
19לווLeuv-iahLevu-jahLavava[-yah]
20פהלPahal-iahPahal-iahPehela[-yah]
21נלכNeleka-elNelcha-elNulaca[-el]
22יייJeiai-elJeii-elYoyoyo[-el]
23מלהMelah-elMelah-elMelahe[-el]
24חהוHahu-iahHahvi-jaCheheva[-yah]
5/7
25נתהNith-Ha-iahNitha-jahNuthahe[-yah]
26האאHaa-iahHaa-jahHeaaaa[-yah]
27ירתJerath-elJerath-elYoretha[-el]
28שאהSee-iahSee-jahShiaahe[-yah]
29רייReii-elReii-elReyoyo[-el]
30אומOma-elOma-elAavame[-el]
31לכבLekab-elLecab-elLacabe[-el]
32ושרVasar-iahVasar-jahVashire[-yah]
33יחוJehu-iahJehu-jahYocheva[-yah]
34להחLahab-iahLehah-jahLaheche[-yah]
35כוקKevak-iahCavac-jahCavako[-yah]
36מנדMenad-elManad-elMenuda[-el]
7/5
37אניAni-elAni-elAanuyo[-el]
38חעמHaam-iahHaam-jahHeeame[-yah]
39רהעReha-elReha-elReheea[-el]
40ייזIeiaz-elJeiaz-elYoyoza[-el]
41הההHahah-elHaha-elHehehe[-el]
42מיכMika-elMica-elMeyoca[-el]
43וולVeubi-ahVeval-jahVavala[-yah]
44ילהIelah-iahJelah-jahYolahe[-yah]
45סאלSeal-iahSaal-jahSaaala[-yah]
46עריAri-elAri-elEareyo[-el]
47עשלAsal-iahAsal-jahEashila[-yah]
48מיהMiha-elMiha-elMeyohe[-el]
5/7
49והוVehu-elVehu-elVaheva[-el]
50דניDani-elDani-elDanuyo[-el]
51החשHahas-iahHahas-jahHecheshi[-yah]
52עממImam-iahImam-jahEameme[-yah]
53ננאNana-elNana-elNunuaa[-el]
54ניתNitha-elNitha-elNuyotha[-el]
55מבהMeba-iahMebah-jahMebehe[-yah]
56פויPoi-elPoi-elPevayo[-el]
57נממNemam-iahNemam-jahNumeme[-yah]
58יילJeial-elJeiali-elYoyola[-el]
59הרחHarah-elHarah-elHereche[-el]
60מצרMizra-elMizra-elMezare[-el]
4/8
61ומבUmab-elUmab-elVamebe[-el]
62יההJah-H-elJahh-elYohehe[-el]
63ענוAnianu-elAnav-elEanuva[-el]
64מחיMehi-elMehi-elMecheyo[-el]
65דמבDamab-iahDamab-jahDamebe[-yah]
66מנקManak-elMenak-elMenuko[-el]
67איעEiai-elEia-elAayoea[-el]
68חבוHabu-iahHabu-jahChebeva[-yah]
69ראהRoch-elRoeh-elReaahe[-el]
70יבמJabam-iahJabam-jahYobeme[-yah]
71הייHai-elHaiai-elHeyoyo[-el]
72מומMum-iahMum-jahMevame[-yah]
4/8

Más érdekességek a számokkal thelivingword.org.au és video www.khouse.org