A csillagok tanúskodnak nekünk

"Az egek hirdetik Isten dicsőségét; keze művéről ad hírt az égboltozat" (ZSOLTÁROK 19:1)
"A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja." (ZSOLTÁROK 147:4)


Aki ismeri a Bibliát tudja, hogy az angyalok néha csillagokként vannak megemlítve a Bibliában. Lásd: Jób 38:7, 4.Mózes 24:17; Bírák 5:20; Máté 2:2,10; Máté 24:29,30; Jelenések 1:16; Jelenések 6:13; Jelenések 12:4,7,9; Jelenések 22:16 stb.
Ahogy látni fogjuk, ez nem csak egy költői hasonlat, hanem teljesen valóságos, logikai összefüggés, mely a Biblia inspiráltságát is bizonyítja. Ha valaki veszi a fáradságot és kikeresi ezeket a verseket, akkor megérti ennek jelentőségét.
"Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy előttetek tanúságot tegyen ezekre a gyülekezetekre vonatkozóan. Én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, az a nagyfényű csillag!" (Jelenések 22:16) -> (Máté 2:2)
Emil Stejnar
Emil Stejnar felfedezte, hogy Franz Bardon egyfajta titkosítást, illetve kódolást, használt a Hold és a Nap-szféra szellemeinek neveit illetően, mert ezek nem egyeznek meg a régi grimoárokban közölt nevekkel. Rájött, hogy a Nap és a Hold szféráinak szellemei (visszakódolt nevei), az állócsillagok egyes neveinek felelnek meg (ahogy az a régi grimoárokban is megtalálható, pl. Agrippa [0], [1] ). Ezt persze rögtön kihasználták a kritikusok, mondván, hogy Franz Bardon helytelen neveket közölt le könyvében a Hold és a Nap-szféráját illetően.
Emil Stejnar zsenialitásához nem fér kétség ( [2], [3], [4], [5] ), viszont a valóság szerintem egy kicsit másként értendő.

Franz Bardon a lények valódi neveit adta meg könyveiben, minden titkosítás nélkül, de ezek a nevek egy kódolási rendszer alapján, amit Emil Stejnar talált meg (de szerintem Bardon is ismert), átváltoztathatók a szellemekkel szoros kapcsolatban lévő csillagok neveire. Felfogható úgy is, mintha a szellemi lény valamiféle energetikai mezőjének megnyilvánulása lenne, ami a mi fizikai világunkban is megjelenik, mint egyfajta árnyék vagy lenyomat.

Mint tudjuk, a csillagokról a mai napig megmaradt katalógust "Almagest" néven Ptolemaiosz görög csillagász 150 körül készítette, amely 1025 csillagot tartalmazott, főleg Hipparchos (i.e.129) művei szerint. Az "Almagest" tizennégy évszázadon át a csillagászat alapvető tankönyve volt. Természetesen a csillagok ma ismert nevei nagyon sokáig fejlődtek görög, arab, perzsa, babiloni, indiai, egyitomi, sumér stb. kultúrák mind közrejátszottak a nevek kialakulásában.

Mindennek tudtában megkérdezhetjük: Hogyan lehetséges mindez, hiszen az isteni lények jóval ősibbek, mint ezek a kultúrák? Nem fér hozzá kétség, hogy a szellemi lények nevei már az ősi Egyiptomban is ismertek voltak, hiszen Hermesz Triszmegisztosz szférikus mágia mestere is volt. Ellenben a csillagok ma ismert nevei még nem létezhettek.

Erre a kérdésre szerintem csupán egyetlen felelet lehetséges, hogy a csillagok elnevezései szintén felsőbb inspiráció hatására történtek meg a történelem folyamán. Talán ezzel is bizonyságát akarták adni a mai kor materialista emberének, hogy a világunkban mindenhol megtalálhatjuk az isteni erők hatásait.
Bár tudom, hogy az igazságnak ezt a gyöngyszemét könnyű lesz sárba tiporni azoknak, akik ezt nem akarják majd elfogadni, mindenféle kifogással, de én nem is akarok vitatkozni. Legyen mindenkinek saját igazsága szerint, a végén úgy is mindenki célba jut, ha tovább keresi az igazságot. Csak azoknak írtam ezt, akik a felsőbb erők létezéséről már teljesen meggyőződtek, és tovább akarják erősíteni hitüket.
(Ez által jobban megérthető Mózes könyvében a teremtési beszámoló is, amit több szinten kell értelmezni, mert amikor a csillagok teremtve voltak, akkor ez alatt érthetünk szellemi intelligenciákat is.)

Ezzel kapcsolatban lásd még "A Jelenések hét csillaga" cikket.

A kódolás, amit Emil Stejnar vezetett le, 
a Hold és Nap-szféra lényeinek neveit illetően, 
ami szerintem kabbalisztikus szempontból is érdekes:

A = E, F = V, LH = SCH, R = T,  V = D
B = R, G = W, M = L,   S = N,  W = P
CH = H, I = O, N = G,   T = B,  Y = J
D = M, K = Z, O = U,  TZ = K, ZH = CH
E = A, L = S, P = F,   U = I,  Z = C
J = Y, ?C = K


Ezzel a Nap-szféra első géniusza 
Emnasut -> Algenib nevezetű állócsillag [*], [#].

 1. EMNASUT,  ALGENIB,    ALGENIB
 2. LUBECH,   SIRAH,     SIRRAH, ALPHERATZ
 3. TERAS,   BATEN,     BATEN KAITOS
 4. DUBEZH,   MIRACH,    MIRACH 
 5. AMSER,   ELNAT,     HAMAL *1
 6. EMEDETZ,  ALAMAK,    ALMACH
 7. KESBETZ,  ZANRAK,    ZAURAK
 8. EMAYISA,  ALEJONE,    ALCYONE
 9. EMVETAS,  ALDABEN,    ALDEBAREN
 10. BUNAM,   RIGEL,     RIGEL
 11. SERYTZ,  NATJK,     EL NATH
 12. WYBIOL,  PJROUS,    PROPUS
 13. LUBUYIL,  SIRIJOS,    SIRIUS
 14. GELER,   WASAT,     WASAT
 15. WYBITZIS, PJROKON,    PROCYON
 16. WYBALAP,  PJRESEF,    PRAESAEPE
 17. TZIZHET,  KOCHAB,    KOCHAB
 18. DABETZ,  MERAK,     MERAK
 19. BANAMOL,  REGELUS,    REGULUS
 20. EMUYIR,  ALIJOT,    ALIOTH
 21. DUBEK,   MIZAR,     MIZAR
 22. EMTZEL,  ALKAS,     ALKES
 23. TASAR,   BENET,     ALKAID (BENETNASH)
 24. FUSRADU,  YINTEMI,    VINDEMIATRIX
 25. FIRUL,   VOTIS,     SEGINUS *2
 26. EBYTZYRIL, ARJKJTOS,   ARCTURUS
 27. LOHMTAB,  SCHULBER,   NUSAKAN *3
 28. TZYBAYOL, KJREJUS,    ACRUX *4
 29. GENA,   WAGE,     AGENA
 30. KASREYOBU, ZENTAJURI,   TOLIMAN/BUNGULA *5
 31. ETZYBETH, AKJRAB,    ACRAB GRAFFIAS
 32. BALEM,   RESAL,     RAS ALGETHI
 33. BELEMCHE, RASALHA,    RAS ALHAGUE
 34. ARESUT,  ETAMIN,    ETAMIN
 35. TINAS,   BOGEN/BOW,   BOGEN,NUNKI/PELAGUS?
 36. GANE,   WEGA,     VEGA
 37. EMTUB,   ALBIRIO,    ALBIREO
 38. ERAB,   ATAIR,     ALTAIR
 39. TYBOLYR,  BJRUSJT/BRUST, ARMUS? *6a
 40. CHYBIS,  HJRON/HORN,  AL GIEDI? *6b
 41. SELHUBE,  NASCHIRA,   NASHIRA
 42. LEVUM,   SAD ALMELEK,  SAD ALMELEK
 43. VASAT,   DENEB,     DENEB, ADIGE *7
 44. EZHABSAB, ACHERNAR,   ACHERNAR
 45. DEBYTZET, MARJKAB,    MARKAB
 
 
 A Hold 28 stációja és intelligenciái esetében hasonló 
 a helyzet, amit már Agrippa is leírt, így pl.: 
 28. E m zh e r -> A L CH A Th lesz. 
 

 1. 0°      Aries    Ebvap, ALNATH Gabriel 
 2. 12° 51' 22'' Aries    Emtircheyud, ALBOTHAIM Aniziel
 3. 25° 42' 51'' Aries    Exhesekis, ACHOMAZONE Geniel 
 4. 8° 34' 17''  Taurus   Emvatibe, ALDEBORAM Azariel 
 5. 21° 25' 43'' Taurus   Amzhere, ALCHATA Sekeliel 
 6. 4° 17' 9''  Gemini   Enchede, ALHAMA Dirachiel 
 7. 17° 8' 34''  Gemini   Emrudue, ALDIMIACH Michael 
 8. 0°      Cancer   Eneye, ALKAYA Amnedial 
 9. 12° 51' 22'' Cancer   Emzhebyp, ALCHARF Barbiel 
 10. 25° 42' 51'' Cancer   Emnymar, ALGLETH Ardefiel 
 11. 8° 34' 17'' Leo     Ebvep, ARDARPH Neciel 
 12. 21° 25' 43'' Leo     Emkenpe, ALZARPHA Abdizuel 
 13. 4° 17' 9''  Virgo    Emcheba, ALHAYRE Jazekiel 
 14. 17° 8' 34'' Virgo    Ezhobar, ACHURET Ergediel 
 15. 0°      Libra    Emnepe, ALGARPHA Ataliel 
 16. 12° 51' 22'' Libra    Echotasa, AHUBENE Azernel 
 17. 25° 42' 51'' Libra    Emzhom, ALCHAS Adriel 
 18. 8° 34' 17'' Scorpio   Emzhit, ALCHOB Egebiel 
 19. 21° 25' 43'' Scorpio   Ezheme, ALCHALA Amuziel 
 20. 4° 17' 9''  Sagittarius Etsacheye, ABNAHAYA Kiriel 
 21. 17° 8' 34'' Sagittarius Etamrezh, ABELDACH Bethunael 
 22. 0°      Capricorn  Rivatim, ZODEBOLUCH Geliel 
 23. 12° 51' 22'' Capricorn  Liteviche, SOBADOLA Requiel 
 24. 25° 42' 51'' Capricorn  Zhevekiyeh, CHADEZOAD Abrimael 
 25. 8° 34' 17'' Aquarius  Lavemezhu, SADALACHIA Aziel 
 26. 21° 25' 43'' Aquarius  Empebyn, ALPHARG Tagriel 
 27. 4° 17' 9''  Pisces   Emzhabe, ALCHARYA Athemiel 
 28. 17° 8' 34'' Pisces   Emzher, ALCHATH Raphael

Stejnar text, Emil Stejnar versus Franz Bardon

"Asztrológiai szempontból a földövi zónát földünk 360 fokra beosztott ekliptikájának lehet tekinteni. Földünkön a mindenkori napkeltétől a következő napkeltéig minden egyes elöljáró befolyása 4 percig tart. Így ha az asztrológus számára például percnyi pontossággal ismeretes egy ember születési ideje, könnyen ki tudja számítani, hogy melyik elöljáró befolyása érvényes a születés pillanatában, és így az illető ember iránt ez az intelligencia jóindulatot tanúsít. Adottságait is pontosan ki lehet számítani a földövi zóna figyelembe vételével. Ha az asztrológus a horoszkóp felállításánál még a többi csillagkonstellációt is figyelembe veszi, akkor meglepő eredményeket kaphat. Ha azonban a horoszkópnak nem csak a jóslással kapcsolatos oldalát nézi, hanem minden bolygóállást figyelembe vesz, amely az ekliptikán egy meghatározott fokra kiszámítható, akkor mély bepillantást nyer a szintetikus asztrológiába, és a tudás terén olyan fokig tökéletesedik, amelyre a szokásos asztrológiai ismeretek alapján sohasem volna képes.
Így például az asztrológus másként fogja kiszámítani a magasabb szférák kozmikus elemeinek befolyását a fizikai világra, és egészen más szemszögből fogja azt szemlélni, mint eddig, ezért az igazsághoz sokkal közelebb kerül. Ezek szerint az asztrológiailag iskolázott mágus ki tudja számítani egy intelligencia (illetőleg a földövi zóna valamely elöljárója) első hívásának pontos időpontját, napkeltétől számítva. Természetesen a jól képzett mágus számára nem feltétlenül fontos a pontos idő betartása az idézésnél." (Franz Bardon)