Az erősebb joga és az igazság

"Mi az igazság?" (Ján 18:38) kérdezte Pilátus. Ezzel a kérdésével utalt az igazság relatív (gyakran szubjektív) és nehezen meghatározható jellegére.

A filozófiában leggyakrabban a valósággal, a tényekkel, az anyagi valósággal hozzák összefüggésbe ezt a fogalmat, de ennek ellenére az igazság lehet sokkal tágabb fogalom is.
Lássunk erre néhány példát:

Jézus a következőket mondja az igazsághoz való viszonyáról:
"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (János 14:6)
"Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az Igazságról." (János 18:37)


Franz Bardon a következőket említi meg igazsággal kapcsolatban:
"Mindenki saját szempontjából nézve, érettsége és tudása szerint saját igazsággal bír.
Abszolút igazságról csak az beszélhet, aki a makro- és mikrokozmosz abszolút törvényeit ismeri és uralja.
Az igazsághoz tartozik az a képesség is, ami helyesen meg tudja különböztetni egymástól a tudást és a bölcsességet." (Franz Bardon: AZ IGAZI BEAVATÁS ÚTJA)


Urgaya ezekkel a szavakkal üdvözli a mestereket:
"Mi vagyunk a Fény Testvérei, az Igazság és az Élet Testvérei."
Franz Bardonnak ezt a jóslatot adta:
"Írásaid az egész világon el fognak terjedni. Idővel mindenki megismeri műveidet, aki az igazságot és a bölcsességet keresi." (Frabato)

Mindebből láthatjuk, hogy ezek a mesterek az igazság alatt nem csak a tudás igaz vagy hamis voltát értették, vagy egy állítás igaz vagy hamis jellegét. Az igazság a fogalma és mércéje sokkal tágabb ennél. Magába foglalja a bölcsesség útját, mely magasan az intellektuális felfogás és tudás felett helyezkedik el.

Az igazság ellenpólusa a hazugság: A hazugsággal kapcsolatban Jézus kijelenti a Sátánról a következőket:
"Kezdettől fogva gyilkos, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság.
Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." (János 8:44)

Mindebből tehát arra is következtethetünk, hogy a hazugság végeredményben gyilkolást, rabságot eredményez, míg az igazság életet és szabadságot képes adni. Mint tudjuk az igazság fénye elűzi a hazugság sötétjét és minden általa világos lesz. Ahol világosság és fény van ott a sötétségnek nincs maradása, mert minden hazugság lelepleződik és erőtlenné válik, még a bűn is. Nem véletlenül mondta Jézus az apostoloknak: az Igazság Szelleme szabaddá tesz titeket.

Az igazságnak viszont van egy teljesen más értelmezése is, amit talán nem is tudatosítunk, de lépten nyomon bele ütközünk világunkban. Ezt talán legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az erősebb joga. Aki "erősebb" annak van igaza, tehát harciasabb, több eszközzel és kapcsolatokkal rendelkezik, gazdagabb stb., amik által győzni tud, általában erőszakos módon.
Sokszor láthattuk ezt a történelemben. Nem is olyan régen még úgy döntötték el a vitás kérdést, hogy párbajra hívták ki egymást a nemesek. Valójában, ha bele gondolunk a politikában még mindig igen gyakran "fizikai erő" szerint dől el az igazság mérlege. Talán mondanom sem kell, hogy ez a fajta gondolkodás egyáltalán nem az Igazság Szelleme, mert végsősoron erőszakot, gyilkolást és rabságot eredményez.
Ez a fajta gondolkodás nem a fény útja, de sok gazdag és befolyásos ember ezt a fajta gondolkodást tapasztalta célravezetőnek, vagyis "igaznak".

Világunkban kétféle gondolkodás harca zajlik egyre erőteljesebben, még akkor is, ha ezt nem mindenki tudatosítja.