Góg és Magóg ellentéte

Ez a cikk a A Korán ihletettsége és veszélye folytatása.

Tudjuk a bibliai próféciákból, hogy Góg Mágog (Magóg) földjéről jön a végidőkben (illetve Mágog földjén lakik).
A közhittel ellentétben Gógnak a magyarokhoz semmi köze sincs, csak annyi, hogy Mágog földjéről - valamikori szkítia, ma iszlám országok - jön el majd az idők vége felé.
A magyar krónikák csak Mágógról beszélnek, Gógról nem.[4] A Gesta Hungarorum első fejezetében a következő mondat szerepel: „Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.”
Góg ugyan Mágog földjéről jön, de szimbolikus Góg és szimbolikus Mágog közt óriási az ellentét és a harc. Képletesen szólva, Góg nem más, mint Mágog ellentéte. Ezékiel könyvében jövendölést olvashatunk erről, ami a távolabbi jövőben fog beteljesedni.

Mágog név előfordulási helyei a Bibliában:
1.Mózes 10:2 és 1.Krónika 1:5 "Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász."
Ezékiel 39:6 "És tüzet (lángot) bocsátok Mágógra és a szigeteken biztonságban lakókra; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló."
Jelenések 20:8 "És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövénye."

Honnan tudhatjuk azt, hogy különbség van Góg és Mágog szerepe közt?
punkosd Ehhez Ezékiel 38. és 39. fejezetét kell elolvasni, ami a jövőről szól. [5] Vegyük észre, hogy a 38. fejezetben csupán Góg ellen van prófétálás. Egyetlen probléma Ezékiel 39:6 verse, ahol azt olvassuk, hogy Mágógra is tüzet bocsát Isten. Minden bizonnyal, értelmezhetjük ezt úgy, hogy Mágóg is, Góggal együtt, meg lesz semmisítve.
Ennek ellenére, ha a szeretet oldaláról közelítjük meg a leírtakat, akkor megértjük, hogy itt másról van szó. Miért semmisítené meg Isten az elzárt szigeteken, biztonságban élő embereket is? Csak úgy, haragjában? Ez a tűz vagy láng (melyet Mágogra és a szigeteken lakó népekre küld) nem pusztító jellegű, hiszen még erősebb hitet eredményez az Örökkévaló Istenben. Ez a tűz hasonló az apostolok feje fölött megjelenő lángnyelvekhez pünkösd idején, amit a Szent szellemmel (lélekkel) kaptak meg.
Mindez talán furcsán hangzik, de ennyi elég a megértéshez annak, aki elgondolkodik a prófécián.
(Magóg a magasztosak, Góg a gőgösek, istentelenek és ezek a területek mára már az iszlám befolyása alatt állnak.)

Átvitt értelemben, Mágog a felemelkedett mestereket jelenti és azokat, akik az emberiség felemelkedésén dolgoznak. Ellentétben Góg beavatottjaival, akik hatalmukat kihasználják arra, hogy romlott erkölcsük szerint uralkodjanak az emberiségen, hogy tudatlanságban tartsák a szent dolgok valódi értelméről.
Izrael küldetéséről és még előtte álló fontos szerepéről már írtam itt: [8] Aki ezt olvasta megértette, hogy a valódi Izrael valójában Mágog szövetségese, de ezt ne keverjük a cionistákkal (sionizmus). (A rabbik tanácsa Szamariában, Júdeában kiadott egy közleményt, hogy a Góg és Magóg háborújának előkészítő szakasza már elindult.)

"Azért prófétálj ember fia és mondjad Gógnak: Így szól az Úr, az Örökkévaló: Nemde ama napon, midőn biztonságban fog lakni Izraél népem, megtudod, eljössz helyedről, az észak hátuljáról, te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy gyülekezet és számos sereg. Felvonulsz Izraél népem ellen mint a felhő, beborítva a földet; a napok végén lesz az, hogy ráhozlak országomra, azért hogy megismerjenek engem a nemzetek, midőn szentnek bizonyulok rajtad szemeik láttára, oh Góg.
... És lészen ama napon, a mely napon eljön Góg Izraél földjére, úgymond az Úr, az Örökkévaló, föl fog szállani hevem orromban. És buzgalmamban, felindulásom tüzében beszéltem, bizony ama na­pon nagy földrengés lesz Izraél földjén.
... És nagynak és szentnek bizonyulok és megismertetem magamat sok nemzet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló.
(Részletek Ezékiel jövendöléséből, Jechezkél 38,39 részletek)

Megjegyzés: Sajnos, a Magyar Katolikus Lexikon is, Gógot és Magógot ugyanabba a katagóriába sorolja: "A Jelenések-ben két király, akik a világ végén a gonosz lelkek fölhívására harcba szállnak Isten népével, de azon a helyen, amelyet héberül Harmagedónnak hívnak..."
Ugyanez a tévedés igaz a letöbb felekezet értelmezésére és az ezzel kapcsolatos irásokra is. Lásd: Joel Richardson: The Islamic Antichrist (2009)

A magyarság származásával kapcsolatban igen gyakori egy másik tévhit is, miszerint a magyarok a bibliai Nimródtól származnak. Az igazság az, hogy két különböző Nimródról van szó, mert a bibliai Nimródnak teljesen más a családfája, mint a Képes Krónikában szereplő Nimródnak. Nem keverendő össze a kettő, de összekeverik őket.

Megjegyzés 2023 október 7. eseményekkel kapcsolatban

Ezzel kapcsolatban az alábbi hír, amit több sajtóiroda és szakértő is megerősített:
Moszkvába érkezett a Hamász delegációja, valamint Irán külügyminiszter-helyettese

"Oroszország, 2023. október 27. (AM) – A Gázai övezetben fogva tartott külföldi túszok azonnali szabadon bocsátásának, az oroszok és más külföldiek evakuálásának kérdéséről tárgyaltak a Hamász illetékeseivel – közölte az orosz külügyminisztérium."
"... Azt is tudni kell, hogy Moszkva és Teherán hajlandó tárgyalni a Hamász vezetőivel, mert Izraellel és az Egyesült Államokkal ellentétben nem tekintik terrorszervezetnek ezt a szervezetet."
"... Oroszország egyértelművé tette álláspontját: bár elítéli a Hamász brutális terrortámadásait, kategorikusan ellenzi Izrael aránytalan, sőt terrorista akcióit." ​

Ebben a hírben több logikai ellentmondás is van. Elsősorban az, hogy Oroszrszág nem tartja a HAMAS szervezetet terrorista szervezetnek, de elítéli a HAMAS brutális terrorista akcióit. Kérdésem az, hogy hogyan nem tartja terrorista szervezetnek, ha elítéli terorrista akcióit? (vagy a földalatti járatok gombatermesztésre vannak Gázában?)
Kérem, hallgassa meg ezzel kapcsolatban EZT A VIDEÓT !!! (2023.11.20 ENSZ, Mosab Hassan Yousef)

Másik dolog, hogy Irán kormánya nem is leplezi, hogy egyik fő törekvése, hogy Izrael ki legyen törölve a föld szinéről. A HAMAS által végrehajtott brutális terrortámadást (2023 október 7.) is nagy áttörésként értékelte, egyáltalán nem itélte el. Személy szerint nem tudom hogyan engedheti meg magának Oroszország, hogy egy olyan országgal tartson baráti viszonyt, mely nyiltan a zsidó nép teljes kiirtását kormányuk feladatának tartja. Itt nem a zsidó nép a lényeges, bármilyen népről is volna szó, akkor is ez egy tarthatatlan bűnös cél és gondolkodás egy ország vezetőitől. Irán ezen céljait még csak leplezni sem akarja és nem is tudja, hiszen hivatalos ideológiájában mindenütt megtalálható a zsidógyűlölet.
Iráni miniszter: A Hamász alagútjaiban voltam, és terroristákat képeztem ki rakéták kilövésére, vagy "TARGET TEHERAN"
[1], [2]
Mindebből viszont látható egy fontos dolog, mely "Észak és Dél királyok" jövendölésével függ össze (Dániel 11. fejezet) és segít abban, hogy meghatározzuk Észak és Dél királyát a mostani, utolsó időkre vonatkoztatva.
Úgy tűnik, hogy az Ezékiel 38. és 39. fejezete "Észak királyát" is jelöli. Valószinűleg Góg hadseregének java iszlám országokból lesz, Oroszország támogatásával vagy részvételével, az utolsó idők végén. A végső csatában (az utolsó idők végén) majd utolsó küldetését is teljesiti IZRAEL, ami nevének értelmét is jelenti (lásd itt), hogy minden népek isteneivel megverekedjen, bizonyítva az igaz Isten felsőbbrendűségét.

Russia turning against Israel , [3]
[4], [5]
Nem lennék meglepve, ha Izrael es HAMAS háborúja 3,5 évig tartana, mint előkép a biblia jövendölésekre, ami majd a végidőkben fog lezajlani.
How the Israel-Hamas conflict is fulfilling biblical prophecy
Is an increasingly isolated Israel a prophetic sign?