Az inspirációról

(Az érzelmek és a művészetek fontosságáról)

Az emberi gondolkodásra a szellemi szférák is hatással vannak. Ez a hatás viszont sohasem csak puszta telepatikus módon történő információátadást jelent, hanem legtöbbször az ember érzelmi életéhez kapcsolódó folyamatok által kerül tudatosulásra. erzelmek Ennek egyik fontos oka, hogy maga a tudás nem képes az embereket jobbá tenni. Ehhez a tudáshoz mindig szükség van valamilyen belső emberi értékrendre (érzelmi töltésre, átélésre), melyek meggátolják, hogy a tudással visszaéljenek, illetve garantálják, hogy ez helyesen legyen értelmezve és felhasználva. Amíg ezek a belső emberi értékek nincsenek meg, a tudás vagy a magas technikai fejlettség komoly veszélyt jelenthet az emberiségre. Amikor a tudás helyesen párosul az emberi értékekkel, akkor ezeket az ismereteket, illetve ezeknek a gyakorlatát bölcsességnek hívjuk.
Nem véletlen, hogy a szellemi szférák, melyeket a mágia a Naprendszer bolygói szerint nevezett el (Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkúr, Hold) nem gyakorolnak közvetlen egyenes hatást a materiális világra és általában az emberre sem. A legtöbb esetben hatásuk a Hold szféráján keresztül történik az asztrális térbe (a föld feletti zóna), mely a lelkek otthona. Az asztrális szférában kifejtett hatásuk teszi lehetővé a megjelenésüket a fizikai világunkba. Hasonlóan történik ez az emberek inspirálása esetében is. Az ember esetében az asztrális test, a lélek, nem más mint az ember belső jelleme és szellemének tulajdonságai, melyek az ember érzelmi életét határozzák meg. A lelki fejlettség nélkül a szellemi fejlettség sem lehetséges, csupán egy bizonyos szintig. Ahhoz, hogy szellemben kapcsolódni tudjuk a szellemi szférák inspiráló hatására, szükséges, hogy rendelkezzünk megfelelően tiszta és nemes lelkiséggel, egyébként nem tudunk ráhangolódni ezekre az eszmékre (illetve nem fogjuk tudni felismerni és helyesen értelmezni azokat).
Tudjuk azt is, hogy a művészetek általában érzelmekkel dolgoznak a szépség által. Nem egy művész volt inspirálva különböző szellemi lényektől, melyet életében vagy tudatosított, vagy nem. Ezzel kapcsolatban lásd: [ Emil Páleš: Angeológia dejín ] könyveit, ahol szépen látható ez a folyamat. Néhány művésznek viszont sikerült tudatosítania ezt az inspirációt, és le is írta, hogy egy angyal hatására született meg néhány alkotása (például Astor Piazzolla - Duo de Amor, Tango del Ángel).
Így a művészetek is segítségünkre lehetnek mágikus fejlődésünkben, hiszen a valódi művészek nem is voltak képesek alkotni valamilyen inspiráció nélkül.
Itt valaki azt modhatná, hogy ezt az inspirációt a nők jelentették legtöbbször a művészeknek, tehát a szerelem. Igen, ez gyakran volt így, viszont éppen a szerelmi állapot tette lehetővé a művésznek, hogy kapcsolatba lépjen szellemi lényekkel, hogy inspirációt kapjon. Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy ez által a töltés által vált jobban hasonlóvá az isteni lényekhez.

Általában a negatív szellemi lényekre jellemző az, hogy érzelmi életük igencsak hiányos és torz, ami a szépség hiánya. Leginkább csak valamilyen cél elérése hajtja őket. Ezzel kapcsolatban lásd a Szeretők és a Sátán arkánumok ellentmondását. (Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a negatív lények világában "katonaság" van, de a felső világban szabadság honol.)

"A lélektan (pszichológia) Hamupipőkéje az érzelem, mely a két idősebb nővér az »értelem« és az »akarat« miatt nem részesül szeretetben, üldözik s örökké rongyos. A lélektan tudományának hátsó udvarában kell meghúznia magát, miközben az akarat, kiváltképpen pedig az értelem (a megismerés) az összes parádés szobákat elfoglalják” (N. N. Lange, P. M. Jakobszon)

A szellemi szférák általában az asztrális szférán keresztül igyekszenek kifejteni hatásukat világunkra, ami azért is fontos, mert ebből mi is tanulhatunk, amikor ismereteket akarunk átadni, vagy valamilyen célt akarunk megvalósítani. Jelenleg az oktatás sem ismerte fel ennek jelentőségét, általában az ismeretek átadására koncentrál, de annak érdekességét és szépségét nem nagyon igyekszik (és nem nagyon tudja) megmutatni, tisztelet a kivételnek. Így, gyakori eset, hogy a diákokban nem alakul ki a tantárgy szeretete, mivel az ismeretekhez nem kapják meg a megfelő "érzelmi" energiákat, összefüggéseket és azok vetületetit.

Az emberiség fejlődésének legnagyobb hordozója, minden látszat ellenére, nem a tudományos vagy technikai fejlettségben, hanem a szeretet fogalmának feltárásában rejlik. Elsősorban ez határozza meg milyen fejlettségi szinten van egy társadalom. A szeretet és a szeretettel megjelenő bölcsesség egyes szintjeinek helyes megértése és annak elsajátítása jelenti a legnagyobb erőt minden ember és minden társadalom fejlődésében.

A egyes szellemi szférák hatása az emberekre, röviden megfogalmazva:
• A Nap az élet minőségét, az energia forrását, az önbizalmat, az optimizmust, a belső energiát, az életerőt, az isteni (atyai) szeretet kisugárzását, az Istennel történő egybekötöttséget jelképezi.
• A Hold az élet érzelmi, nőies oldalát, az anyai erőket, a nép akaratát, az álmokat, az érzéseket, a sötétség és a fény kapcsolatát, a dolgok dualitását, összetartozását és befogadását, a tisztaságot jelképezi. Az asztrális testtel, a lélekkel áll analógiába.
• A Merkúr az intellektus, a szellem, a mentális test, a kommunikáció, a diplomácia, a kereskedelem, a furfang és a harc bolygója is. Hatáskörébe tartoznak a tudományok is (orvostudomány, filozófia, mágia stb.)
• A Vénusz a szépséget, a szexualitást, a szerelmet, a művészeteket, a kreativitást, az élet erőit, az élet sokszínűségét, misztikus voltát és harmóniáját jelképezi.
• A Mars az erő használatát, a kritikus szituációk és akadályok leküzdését, a harcot, az emberfeletti erőt, a vért, a szenvedélyes szerelmet, a hősies önfeláldozás és önfenntartás erőit, a halál legyőzését vagy annak szükségességét jelképezi. Ennek a szférának a negatív lényei a leginkább veszélyesek az emberi társadalomra: háborúk, erőszak, fosztogatás, gyilkosságok stb.
• A Jupiter az élet kiteljesedését, a boldogságot, a társadalmi sikert, komplex struktúrák megteremtését, a nagyságot, a gyarapodást, a tiszteletet, a morális értékrendet, a kollektív tudatot és együttműködést jelképezi.
• A Szaturnusz az időt, az idők folyamán felgyűlt tapasztalatok összesűrített (ledesztilált) voltát és stabil struktúráit jelképezi karmikus jelleggel, tehát az ítélkezés és a kiszabott sors erőit is.

A szférák rendjét illetően fontos tudatosítani, hogy ezek a szférák nincsenek egymásnak alárendelve. Például, a Mars nem uralkodik a Nap szférája felett, ahogy a Jupiter sem uralkodik a Mars szféra felett, amit igen fontos figyelembe venni, mert ellenkező esetben teljesen helytelen megállapításokra juthatnánk.


A mai napig a művészet fogalma nehezen definiálható, gondolok itt arra, hogy mely alkotás nevezhető művészetnek és melyik nem művészet, inkább csak mesteremberi alkotás stb. Általában a katarzis átélésének fogalmával próbálják ezt meghatározni.
Viszont a valódi művészet legfontosabb követelménye: Olyan maradandó értékű esztétikai alkotás, mely magasabb szférák insprirációja által jött létre.

Ezzel kapcsolatban lásd még: "Mi a legfontosabb dolog belső fejlődésünkhöz?"

Kislányomnak ajálva ezt a cikket.