Az elemek uralásához szükséges négyes kulcs

"A három körbe zárt négyszög a négy elem és az anyagi világ szimbóluma. A kisebb, belső négyszög a tetragrammaton titka, a JOD-HE-VAV-HE, az elemek befolyásának uralásához szükséges kabbalista négyes kulcs." (Franz Bardon)
kabbala
Itt Bardon hangsúlyozza, hogy az elemek uralásához szükséges a négyes kulcs. Vajon miben rejlik ennek a titka? Csupán a sorrendben: JOD-tűz, HE-levegő, VAV-víz, HE-föld?
Ebben a formulában a HE betűhöz van rendelve a levegő és a föld elem is, tehát a kettő valamilyen hasonlóságban áll egymással. De milyen hasonlóságban? Hogyan lehetséges az, hogy a legbelső négyszögben a tűzzel szemben nem a víz elem van, hanem a levegő elem? Ehhez azt kell megérteni, hogy a négy elem által hogyan keletkezik az elektromos és a magnetikus polaritás (jang/jin) és fordítva. (Természetesen ezt gyakorlatban is alkalmazni kell, VIII. szinten leírtak szerint.) A materiális világ önmagában tartalmazza a asztrális és mentális dimenziót is. Ennek legszebb példája maga az ember, a mikrokozmosz. A négyszög a materiális világ, illetve a mikrokozmosz, benne a létrejött asztrális és mentális dimenzió (JHWH formula), benne az Akasha-val, mivel a materiális világ, helyesebben a mikrokozmosz, a mennyeinek a megfordított képe. Ezek valójában egymásra merőleges terek az emberben (fizikai, asztrális, mentális), amit a képen 45° jelképez. A képen meditálva megérthető ezek viszonya, hogy miért rajzolta Bardon az Akashát ibolyaszín helyett sugárzó csillag alakban (Nap), barnás arany színnel. Mindez megint az első tarot kártya szimbolikájára mutat.

Vishnu, Shiva, Brahma

Talán mindenki ismeri ezt a a három hindu istenséget. Gyakran felmerül a kérdés melyik felel meg közülük a keresztény Atya fogalmának. Egyesek szerint Brahma (mivel ő az istenek és világ teremtője), mások szerint Vishnu, mivel egyes iratok szerint Vishnu élteti Brahmát, sőtt Brahma teremtőjeként is leírják [1], [2], [3]. Vishnu megteremti az alapokat és Brahma folytatja a teremtést, köztük az istenek és a démonok teremtését is, egyes iratok szerint. Vishnu alakja (akinek egyik inkarnációja Krisna volt) a keresztény felfogásban Jézussal hozzák párhuzamba. Viszont Brahma alakja a mai napig viták forrása.
Brahma-t nem lehet azonosítani a keresztény Atya fogalmával, mivel Brahma életideje korlátozott, ahogy azt a hindu "juga" korszakokban ismertetik.

Ezeket a problémákat könnyen feloldhatjuk, ha tudatosítjuk azt, hogy az indiai Védákban, illetve a hindu vallásban, nincs konkrétan megnevezve a "legfőbb" Isten, amely megfeleltethető lenne a keresztény Atya fogalmával, illetve csak néhol említik meg: "Brahman a legfelsőbb irányító szellem (Brahman, Paramátma és Bhagaván)", aki nem azonos Brahma istennel.
Brahma mivel a világ teremtője, ezért egy bizonyos szinten hasonlatos az Atyához, de ez csak egy hasonlóság, mivel az Atya fogalma nem jelenik meg egyértelműen a hindu vallásban. Nem csoda, hogy Indiában nagyon kevés szentély van Brahma istenségnek szentelve, pedig megérdemelné, mert az EGY istenit csak Brahma által lehet megérteni.

Franz Bardon is, ebben az értelemben használta Brahma fogalmát, amikor azt mondta: "A keresztény vallásban a szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek; az indiai tanban Brahma, Visnu és Siva;"
Ez abból is jól látható, hogy máshol teljesen egyértelműen fogalmaz, és kijelenti: "Brahma nem önmagából alkot, hanem minden megalkotott a sakti, a női elv által jön létre ..."
Amikor viszont az Istenről, az Atyáról beszél, ezt mondja: "Ezzel János apostol világosan kifejezi, hogy Isten a szót alkalmazta, hogy általa önmagából alkosson... Isten saját magából eszméket alkotott, amelyeket egyetemes törvényekbe rendezett."

Talán ennyi elegendő a megértéshez, és a többi információt mindenki megtalálhatja ezzel kapcsolatban.