Franz Bardon jövendölései

Bevezető
A legtöbb ember számára nagyon hihetetlenek lesznek ezek a jövendölések, melyek a jövőben fognak teljesedni. Itt szándékosan csak néhány technikai találmányt válogattam ki, melyeket a föld feletti zóna elöljárói (lásd [A mennyei szférák hierarchiája] cikket) fognak inspirálni a jövőben. Természetesen a technikai találmányok mellet óriási mágikus fejlődés fog bekövetkezni, ami által olyan, jelenleg teljesen hihetetlen, lehetőségek nyílnak majd meg az emberiség előtt, melyeket most még elképzelni sem tudunk.
Sajnos jelenleg az emberiség fejlődése egy nagyon kritikus korszakhoz érkezett, melyet János apostol pontosan megjövendölt a Jelenések könyvében (lásd [A Jelenések hét csillaga] cikket). Ezután a rövid "korszak" után az emberiség fényes jövő elé tekint, mely tejesen más kultúrát, gondolkodást, és fejlettséget hoz magával, amit most még elképzelni is nagyon nehéz lenne, és inkább nevetség tárgyává válna, ha erről bármit is írnák.
"Isten dicsőségének ismeretével betelik a föld" - mondja a Biblia.

Jövendölések
"OLASKI (Szűz 25°) Ősiníciátora az összes járműnek és szállítóeszköznek a szárazföldön, az egyszerű szekértől a legmodernebb autóig. Ha a mágus ezen a területen, vagy technikai újítások és felfedezések terén akar valamit elérni, úgy ebben az elöljáróban a legjobb mesterre és segítőre fog lelni. Ha a mágus ezzel az intelligenciával jó kapcsolatot teremt, úgy bármely szárazföldi járművön biztos lehet különös védettségében. Ezzel a géniusszal tartó egykori kapcsolatom idején láthattam az Akashában a távoli jövő járműveit, melyeket sem robbanómotor, sem atomenergia nem hajt, egészen más meghajtású lesz, ami a jövő szállító eszközeit teljesen hangtalanul fogja tovább vinni, az elgondolható legnagyobb sebességgel. Azonban szigorúan megtiltotta, hogy erről közelebbit eláruljak. A jövő fogja bebizonyítani, hogy ezek a találmányok nem a fantáziám termékei, és hogy valóban láttam őket az Akasha-elvben, ahol minden új találmányt már réges-régen feljegyeztek."

"ASTOLITU (Szűz 28°) Sok mágikus kulcsnak és titoknak különleges őrzője. Az uralkodó fejlődésperiódusban mindent irányít az egész földkerekségen, ami a repüléssel függ össze, beleértve minden új találmányt is. A jól képzett mágusnak kinyilatkoztatja a gravitáció titkait és kioktatja a nehézkedési erő gyakorlati használatára. Jóval civilizációnk előtt, lehet sok ezer éve is, földünkön magas kultúrával rendelkező népek laktak, amelyek jelentősen felülmúltak bennünket a repüléstechnikában. Ezek számára a gravitáció titkai köztulajdont képeztek. Léghajóikon minden motorhajtás és gázhasználat nélkül a legnagyobb magasságokig jutottak, és elérték a Föld forgási sebességét. Minden fáradság és mechanikus eszköz igénybevétele nélkül a legnagyobb terheket egyik helyről a másikra tudták szállítani. Kipusztulásuk után — melyet maguk okoztak — ASTOLITU elvette a kulcsot, és szigorúan megőrzi mindaddig, ameddig az emberiség ehhez a titokzatos felfedezéshez szükséges érettséget és fejlettségi fokot el nem éri. De az Akasha-elvben minden megmarad az örökkévalóságban. Az Akasha-elvben csak a legmagasabb fejlettségű mágusok tudnak olvasni."

"GESEGOS (Mérleg 7°) Szférájába tartozik a fa, és minden, ami a fával összefügg. Minden ember védelmezője, aki fa megmunkálásával foglalkozik, például favágók, asztalosok, ácsok, faesztergályosok, fafaragók, modellezők. Ha a mágus ilyen irányú érdeklődést tanúsít, úgy ezen elöljáró megtanítja sok, még ismeretlen eljárásra, például a fa telítésére minden behatás ellen, vagy a puhafa olyan keménnyé tételére, ami az acélhoz hasonlítható. Sok más új és érdekes találmánnyal ismerteti meg a mágust a fa megmunkálását és használatát illetően."

"OMANA (Mérleg 10°) Ezen elöljáró hatalmi szférájába tartozik az ember szőrzete. Ő minden szakáll és hajviselet irányítója. Befolyása alatt áll minden borbély és fodrász. Minden idevágó eszközt, a fésűtől a villanyborotváig, ez az intelligencia irányít. Az a mágus, aki ezzel az elöljáróval áll kapcsolatban, megtudhatja, hogy milyen szerek fokozzák a haj növekedését, továbbá, hogy milyen módon és milyen kezeléssel távolíthatók el a kellemetlen hajbetegségek. OMANA különböző hajfestékekre is felhívja a mágus figyelmét. Ezen elöljáró személyes hívásánál megmutatta nekem az Akashán keresztül a jövő hajfestését. Kémiai festőszerekre nem lesz szükség, mert ezek többnyire ártalmasak a hajhagymákra. A jövőben a hajfestés egy ártalmatlan sugárzó készülék által fog történni. Ennél többet azonban nem szabad mondanom. A jövő igazolja kijelentésemet."

"AGIKUS (Mérleg 20°) Az elektrokémiában nagyon sok olyan terület van, amelyet csak a távoli jövőben lesz szabad felfedezni. Ez az elöljáró a galvanikus áram ősiníciátora. Intuitív sugallata által találták fel az emberek az akkumulátort, anyagok szétbontását elektromos árammal, a katalizátort és a többit. Az elektrohomeopátia is a hatáskörébe tartozik. Megengedte nekem, hogy hatalmi szférája területén tisztánlátás által a jövőt meglássam. Például parányi tömegű kémiai kapcsolatokat láttam nagy elektromos felszabadulássá alakulni nagy feszültség és nagy áramerősség mellett, mely ismeret nagy hasznára lesz az embereknek a technikában és háztartásban. Ha az emberiség érettebb és fejlettebb lesz, egyes személyeket megfelelően inspirál majd ez az elöljáró új felfedezésekre és találmányokra."

"TRISACHA (Bak 13°) Sok módszer felett rendelkezik, melyek a távolbalátás (televízió) gyors fejlődéséhez vezetnek, és megtanítják a mágust, hogyan lehet egyszerű módon áthidalni az időt és teret. TRISACHA az összes optikai műszereknek iníciátora, s megengedte nekem, hogy a távoli jövő új felfedezéseit meglássam az Akashában. Így például lehetséges lesz egy kis műszer segítségével egy helyről egyidejűleg adást és vételt végezni. A készüléket csupán a föld egy meghatározott pontjára kell majd állítani és azonnal látható lesz minden, ami ott történik. Az illető személyek, akiket meg akarunk figyelni, nem kell, hogy adó-vevőkészülékkel rendelkezzenek, és ami még csodálatosabb, halvány sejtelmük sem lesz arról, hogy figyelik őket. A televízió technológia ma még csak kezdeti szakaszában van. Mielőtt ez az elöljáró engedélyezi a fent említett találmány és más hasonlók közzétételét, az emberiségnek szellemileg és asztrálisan magasabb szintre kell fejlődniük. Jelen szintjén csak visszaélne az ilyen találmányokkal. Jelenleg csak a mágus képes távolba látó szemével időn és téren túl látni, a jövőben azonban az időn és téren át való látás fizikai eszközökkel is lehetséges lesz. Állításaimat a jövő fogja igazolni. Mindehhez az emberiség még nem elég érett."

"LOTOGI (Halak 18°) Titkos módszereket ismer, melyek rendkívül hatásos amulettek és talizmánok elkészítésére vonatkoznak (melyeket kész akár személyesen is telíteni), szerelem, házasság és barátság számára. Mivel ezen elöljáró hatásköre nagyon nagy, a vele való kapcsolat még sok más előnyt kínál a mágusnak. Így például LOTOGI-tól megtanul egyszerű módon kapcsolatba kerülni a Vénusz-szféra lényeivel. De nemcsak a lényekkel, hanem az ott élő Vénusz-lakókkal is. Engem például elkísért (mentáltesttel történt vándorlásomnál) arra a planétára, melyet nálunk Vénusznak neveznek, ahol megláthattam a Vénusz- lakók életét és ténykedését. Ezeknek bőre világos ezüstszínű, és szellemi fejlődésük terén sokkal előbbre vannak, mint Földünk emberei, minek következtében a technika terén is előrehaladottabbak, mint nálunk. Technikai vívmányaik segítségével fáradság nélkül el tudják hagyni planétájukat és akadály nélkül meg tudják látogatni a többi bolygót. A Vénusz- lakók valamivel kisebbek nálunk. Más planétákon viszont, például a Szaturnuszon az emberek óriásiak. A mi méreteink szerint számítva legalább 10 méter magas létrára volna szükség egy Szaturnusz-lakó nagylábujjának megmászásához. Ha tehát a mágus egy ilyen planétát akar meglátogatni, és az ott élő lakókkal akar kapcsolatot teremteni, mentáltestét annyira meg kell növelni, hogy e planéta lakóinak nagyságát elérje. A mentáltest megnövelésének módszerét már az első kötetben leírtam."

"NEARAH (Halak 19°) Nagyon jó inspirátora a kémia és gyógyszerészeti találmányoknak. A fogászat iránt is nagy előszeretet táplál. Nekem például NEARAH megengedte a kémiára és fogorvoslásra vonatkozóan, hogy megpillantsam: a jövőben nem csupán műfogakat gyártanak ellenálló anyagokból, hanem új, nagyszerű találmányok által felnőtt embereknek is nőhetnek új, természetes fogaik. Meghatározott kémiai-gyógyszerészeti készítmény által a beteg fogak maguktól eltávoznak (anélkül, hogy fogóval kellene kihúzni őket) és utána — meglepően rövid idő alatt — új, erős fogak nőnek. Az ember tehát úrrá válik fogazatának növése felett. Ugyanez az eset a hajnál is. A haj megőszülése és a ma ismert hajhullás akkor már a múlté lesz. A haj színét is mindenki maga fogja meghatározni, hajfesték alkalmazása nélkül. Ezek a kijelentések utópisztikusan hangzanak, és gúnyos mosolyra fakaszthatja a szkeptikus olvasót. Azonban ezek a kijelentések nem utópiák, hanem igazak, és a jövő fogja igazolni. Az idő-tér síkot meghaladó mágus inkább csendben marad, hogy ne legyen éretlenek gúnyolódásának céltáblája."

Zárszó
Mindenki aki elolvassa a föld feletti zóna 360 elöljáróról megadott rövid jellemzést Franz Bardon könyvéből, meglepve tapasztalhatja, hogy minden elöljáró nagyon magas szellemi szinten tevékenykedik, de minden elöljáró ezenfelül rendelkezik speciális ismeretekkel és képességekkel is.
A legtöbb elöljáró természetesen mágia különböző formáiban jeleskedik, mint például, elem mágia, szféramágia, természetmágia, alchímia, kabbala, Akasha stb.
Ezenfelül nagyon sok "segítő" elöljáró is van, akik az embereknek vagy a mágusnak tudnak segíteni különböző szituációkban életük folyamán. Meglepő az is, hogy a szellemek (meghaltak) következő inkarnációjáról csupán egy (vagy két) elöljáró gondoskodik (és azok alárendeltjei), hiszen jelenleg a földön több mint 7 milliárd ember él, akik állandóan meghalnak és születnek.
A föld feletti elöljárók között nagyon sok biológus, orvos, fizikus, kémikus, elektrokémikus, filozófus, művészetekkel és vallásokkal foglalkozók is vannak és még sok más ágazat is, melyeket nem is tudtam sehova besorolni (gyógynövények, méhészet, vadászat, mumufikáció, gazdagság, béke, politika, háború, divat, szimpátia, megtermékenyítés, udvarlás, bányászat, archytektúra, oktatás, nevelés, család, boldogság, szórakozás, játékok, fantázia, irodalom, asztrológia, prófécia, jóslás, kozmosz, materializáció és dematerializáció, utazás, telepátia, hypnózis, gondolatolvasás, amulettek, szimbólumok, sérthetetlenség, védelem, evokáció, karma, zene, aromaterápia, fényterápia, gasztronómia stb.).
Itt el kellett gondolkodnom azon is, milyen fontos a helyes világnézet és a morális értékrend, mert ha nem lenne fontos a mágikus fejlődéshez, akkor valószínűleg nem lenne ennyi filozófus, társadalomtudományokkal, vallásokkal és szokásokkal foglalkozó elöljáró sem.
Matematikust csupán kettőt találtam, CONIOLI (Bika 6°), CHEIKASEPH (Mérleg 21°) a matematika ősiníciátora a földön.
Meglepve találtam több elöljárót is, akik a hús (mint étel) feldolgozását tanítják, de vegetáriánus, tehát a húsfogyasztás mellőzését tanító elöljárót egyet sem említ meg Franz Bardon, bár attól még létezhet, pl. ARAGOR (Rák 25°).
Több elöljáró foglalkozik a boldogság, szerencse, szeretet, szerelem, illetve a sexuális-mágia és az erotika területeivel is.
Külön figyelmet érdemelnek az introspekcióval (önmegismeréssel), bölcsességgel, szeretettel, kabbalával és az isteni erényekkel foglalkozó elöljárók, melyek Isten megismeréséhez vezetik a mágust, ami által olyan magas erőket és bölcsességeket kepések átadni, melyről beszélni sem lehetséges, mert nincsenek szavak ezekre.

2022.10.03