A kozmikus gondolat

Rövid összefoglaló Rudolf Steiner előadásából, 1914-ben, Berlinben: "Az Emberi és a Kozmikus Gondolat, GA 151" címmel.

Ezt az összefoglalót a hegyről lefolyó patak példázatával kezdeném. Mindannyian tudjuk, hogy a víz lefolyását a hegyről, a vízre ható gravitációs érő okozza. De tételezzük fel, hogy valaki ezt nem ismeri, és a következő magyarázattal szolgál: "Én azt látom, hogy a felső víz tolja lefelé a lenti vizet, illetve a vízcseppek egymást tolják lefelé, és ezért folyik a patak lefelé."
Természetesen ma ezt a magyarázatot mindenki bolondságnak tartaná ismerve, hogy ennek oka a gravitációs erő. Viszont, gyakran észre sem vesszük, hogy máshol, például történelem magyarázatában, könnyen elfogadjuk az ilyen érverést. Amikor a történész azt mondja, hogy valami azért történt meg, mert előtte valami más megtörtént. Viszont ez a gondolatmenet néha pontosan olyan, amilyet a patakkal kapcsolatban mondott az, aki nem ismerte a gravitációt. Legtöbbször meg sem fordul fejünkben, hogy a történelem eseményei valamilyen erők hatására történhetnek, esteleg kozmikus szellemi erők hatásai.

Rudolf Steiner a filozófia fejlődésével és áttekintésével bizonyította a kozmikus szellemi erők létezését és hatását az emberi gondolkodásra, melyek állandóan hatnak világunkra szellemi erejükkel. A bizonyításához csaknem minden fontosabb világnézetet és irányzatot igyekezett a kozmikus világ mintájára elrendezni. Szellemi látása azt is lehetővé tette, hogy mindezt meg is tudta indokolni ebben, és sok más munkájában is, aminek nem csak teoretikus, de gyakorlati eredményei is vannak. Így lettek a csillagjegyekhez hozzárendelve a megfelelő világnézetek, és a bolygók szféráihoz a világnézetek egyes hangulatai (módjai), melyek minden csillagjegyben megjelenhetnek.
(Mint tudjuk egy csillagjegy nem jelenhet meg egy másik csillagjegyben, viszont a bolygók minden csillagjegyben megjelenhetnek, ha az astrológiát vesszük alapul.)
Ezzel kapcsolatban lásd a "A mennyei szférák hierarchiája" cikket.

foto A világnézetek

CsillagjegyVilágnézet
1. Kos idealizmus
2. Bika racionalizmus
3. Ikrek matematizmus
4. Rák materializmus
5. Oroszlán szenzualizmus
6. Szűz fenomenalizmus
7. Mérleg realizmus
8. Skorpió dinamizmus
9. Nyilas monádizmus
10. Bak spiritualizmus
11. Vízöntő pneumatizmus
12. Halak pszichizmus

foto A világnézet hangulata, módja
(mely mind a 12 csillajegyben lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a gnosztikus lehet például idealista, materialista, racionalista, spiritiszta stb., ahogy a Szaturnusz is lehet mind a 12 csillagjegyben. Az empirista is lehet mind a 12 világnézetben, ahogy a Nap is lehet mind a 12 csillagjegyben.)

SzféraMód, hangulat
3 - Szaturnusz gnoszticizmus
4 - Jupiter logizmus
5 - Mars voluntalizmus
6 - Nap empirizmus
7 - Vénusz miszticizmus
8 - Merkúr transcendentalizmus
9 - Hold okkultizmus

A világnézetek tónusai, árnyalatai

HatásTónus, árnyalat
Nap, nappal teizmus
Hold, este intuicionizmus
Földövi zóna, váltakozás naturalizmus

Önmagunkban egyesíthető világnézet

Megértés, egyesítésVilágnézeti filozófia
Ember, Földantropomorfizmus

Ebben az előadásban a valódi gondolkozásról is sok szó esik, mivel a legtöbb ember valójában igen keveset gondolkodik a szó valódi értelmében. Célja a gondolat és a gondolkodás életre keltése. Rudolf Steiner kijelenti, hogy gondolkozásunk valódi mozgatója nem az agyunk, hanem a szellemi lények hatásai, melynek nyomán a gondolatok, mint rádióvevővel befogott adás jelennek meg bennünk, ha rá tudunk ezekre helyesen hangolódni. Ezeket a gondolatokat Franz Bardon is megerősítette írásaiban.
Lásd még: The Study of Man, GA 293

Ebben az elrendezésben ugyan lehetenk bizonyos hibák (CHEIKASEPH Mérleg 21°), de az egész elméletet illetően mindenképpen inspiráló jellegű. Viszont, a Föld feletti zóna 12x30 elelöljárója nem éppen sorolható ilyen világnézeti kategóriákba, amihez elegendő elolvasni a szellemi lények jellemzését (Franz Bardon: A mágikus evokáció gyakorlata). Azt is figyelembe kell venni, vajon hogyan lehetne egy pozitív szellemi intelligencia tisztán materialista, ami azzal járna, hogy Isten létezését sem ismeri el, ami teljességgel lehetetlen. (Ez a negatív szellemi lények esetében is nehezen elképzelhető, de mint anti-idea, negatív befolyás megjelenhet.)
" Mivel a beavatott tudja, hogy az anyag az isteni megjelenés egy formája, amelyben a természet törvényei tükröződnek, nem ítél el senkit csak azért, mert az anyagban hisz." (Franz Bardon)

Az előadásban megjelenik Isten létezésének ontológia bizonyítása is, ami itt nem teljes. Ennek teljes és hibátlan bizonyítását később Kurt Gödel végezte el, lásd itt.