ima

Az ima erejéről

Sokan azt hiszik, hogy az imának nincs ereje, mert a változás nem rögtön történik.
Az igazság az, hogy az imának (itt nem egy betanult ima felmondására gondolok) óriási ereje van, főleg ha másokért és a legtisztább dolgokért imádkozunk.

Minden kérésnek teljesülnie kell. Ez az univerzum törvénye. (Természetesen, az egymásnak ellentmondó kérések kioltják egymást.)
A gond az, hogy keveset kérünk, keveset vágyunk a jó iránt. Keveset meditálunk, és aztán csodákozunk, hogy minden rosz irányt vesz.
"Kérjetek és adatik" - ez törvény, de elsősorban nem önérdekről vagy anyagi javakról van itt szó, ezért van itt többes szám. Nem "kérj és kapsz", hanem "kérjetek és adatik", tehát elsősorban együtt egymásért.
A tettek és a "véletlen" események már ezeknek a vágyaknak a következményei.

(Aki ismerik Franz Bardon életét tudja azt is, hogy Franz Bardon reinkarnációja szintén édesapja Victor Bardona őszinte imái miatt történt meg, aki később fiában felismerte mesterét.)

Egy kísérletsorozat alkalmával Dean Radin kutató azt találta, hogy a véletlenszám-generátor véletlentől való eltérése a nagy csoportokban közösen meditálók környezetében - ahol a figyelem szintén összpontosítottabb, és erősebb - megnövekszik. Az igazat megvallva, szinte mindannyian próbálkozunk a figyelmünkön és a szándékunkon keresztüli teremtés folyamatával, ami az esetek többségében inkább sikertelenséggel végződik, mint sikerrel. Már tudjuk, hogy mindez azért van így, mert szándékunkat az egó szintjén formáljuk meg. Megformált szándékaink ugyanis óhatatlanul kapcsolatban állnak az egónkkal, hiszen ez az a tudatossági szint, ahol általában vagyunk, s ami önösségünk forrása. Arra ösztönzünk mindenkit, hogy lépjen túl önösségén. Majd hagyjuk, hogy szándékunk imává váljék, ha a szándékom rezonál a többiekével, a kvantumtudattal, akkor megérett arra, hogy valóra váljék s hogy meghozza gyümölcseit. Majd imánkat át kell adjuk a csendnek, s ennek a folyamatnak meditációvá kell válnia. [1]

Érdekes, hogy melyik szó szerepel a legtöbbet az Újszövetségben, ami nem véletlen.
Lásd még: MENNYORSZÁG VAGY POKOL, CSAK RAJTUNK MÚLIK, animációs film.
Az angyalok birodalma: Thomas Bergersen: Empire of Angels

A híres Gayatri mantra mondanivalója (melynek gyakran csak igen hiányos értelmezései ismertek, illetve a 7 csakrával, vagy a 7 bolygóval, 7 tudatszinttel kötik össze):
A "Legmagasabb" megnyilvánulása minden szférában alkotó sugárzás, mint istenképek, illetve istenségek jelennek meg, mint fény a meditációban, ami felemel minket, illetve képes szellemünket felemelni, (ezek és a mi) odaadásunk által.
Ez a Gayatri mantra mondanivalója.
Isteni tudatszint nélkül nincs fejlődés a mágiában sem. (Mert ahogyan az embernek a gyermekei emberek, úgy Isten fiait szintén isteni titulus illeti meg, ahogy azt a Bibliában is megtaláljuk több helyen.)