A Biblia egyik csodája a hivatkozások

A 63 779 hivatkozás a Biblia egyes könyvei közt olyan bizonyiték, mely még a leginkább hitetlen embert is gondolkodásra készteti, hiszen a Biblia könyvei több ezer éven át íródtak. A Biblia összesen 31 173 verset tartalmaz, de 63 779 kereszthivatkozás (konkordancia) ismert. Ebből az is kiderül, hogy miért olyan nehéz meghamisítani ezeket a könyveket (amit már megpróbáltak ugyan a történelemben, illetve csak becsúsztatni valamilyen idegen gondolatot, de erre minding rájöttek a szakértők).
Az alábbi kép a bibliai hivatkozások grafikus ábrázolása. Ezek a hivatkozások általában azt jelentik, hogy hol beszél a Biblia máshol is ugyanarról a dologról vagy annak pontos összefüggéseiről, értelméről stb.

bibliai hivatkozások

A grafikon alján végigfutó oszlop a Biblia összes fejezetét ábrázolja, 1. Mózes könyvétől kezdődően a Jelenések végéig.
A könyvek színe világos és sötétszürke, váltakozva.
A Bibliában található 63 779 hivatkozás (kereszthivatkozás) mindegyikét egyetlen ív ábrázolja.
A szín megfelel a két fejezet távolságának, szivárványszerű hatást keltve.
Forrás: https://www.chrisharrison.net/index.php/visualizations/BibleViz

Ezzel kapcsolatban lásd még: [A 72 MERKÚRI GÉNIUSZ a BIBLIÁBAN] cikket.

Viszont egy dolgot mégis megemlítenék, ami szépen mutatja a bibliai fordítások (illetve értelmezések) problémáját. Minden fordítás (vagy olvasat is) valamiféle értelmezéssel is jár, mert nem lehet pontosan szó szerint fordítani, főleg akkor, ha a szöveg költészet. Ennek markáns illusztrálására egyetlen részt választottam ki:

Magyar, Szent István Társulati Biblia :
"Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!" (Énekek éneke 6:6,7)

Magyar, zsidó fordítás:
"Tégy engem minta pecsétgyűrűt szívedre, mint a pecsétgyűrűt karodra; mert erős mint a halál a szerelem, kemény mint az alvilág a féltékenység, hevei tűznek hevei, Istennek lángja. Sok víz nem bírja kioltani a szerelmet és folyamok nem sodorják el; ha háza egész vagyonát adná valaki a szerelemért, gúnyolódva gúnyolódnának rajta." (Énekek éneke 6:6,7)

Más fordítás:
"Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Mert a szerelem erősebb, mint a halál és a hűsége rendíthetetlen, mint a sír. Lángja, mint lobogó tűz, JAH lángja. Áradó vizek sem olthatják ki a szerelmet, a folyók sem sodorhatják el. Ha valaki háza minden kincsét felkínálná a szerelemért, megvetnék érte." (Énekek éneke 6:6,7)

Ahogy láthatjuk itt igen nagy különbségek vannak a fordítások közt, mivel ez a rész nagyon költői megfogalmazású, amit sokféle formában le lehet fordítani. Ennek okán, néha szinte ellentétes gondolatot is át lehet adni.
Az egyikben azt mondja, hogy a szerelem megér minden kincset.
A másikban meg azt, hogy ezt az emberek megvetnék, kigúnyolnák (mert nem ismerik a szerelem értékét).

Természetesen a Biblia legtöbb helyen nem ilyen költőien fogalmaz, amit már sokkal könnyebb lefordítani.