A Mágus és a Feltámadás akránum kapcsolata

A Mágus arkánum, egyértelműen összefügg a mágikus fejlődéssel, ami a szellemi feltámadás. Nincs valódi mágia a négy elem uralása nélkül, melyek az isteni teremtés építőkövei, és a mágus ábrázolásánál mindig megjelennek, mint pálca, kehely, kard és érme. b1 A legtöbb tarotban a mágus egyik kezével az égre a másik kezével a földre mutat, ami szintén a szellem megvalósulását jelképezi a teremtett világban. Ebből a szempontból valójában a Mágus arkánum nem csak egy emberi értelemben vett mágust reprezentál, hanem a teremtés mágusát is, vagyis a mesteri teremtés erőit. A négy elem (tűz, víz, levegő, föld) a teremtés építőkövei, olyan szellemi energiák, melyek által világunk teremtve volt, hatásuk mindenben megnyilvánul.
Az arkánum legkifejezőbb ábrázolása Franz Bardon első könyvében található, ami a négy elem mágiájával foglakozik. Az első tarot kártya ábrázolásában bal oldalt a nő és jobb oldalt a férfi látható. Bal oldalt sárga és zöld színekben, a passzív befogadó elemek, a föld és a víz jelképei és a Hold látható. Jobb oldalt az aktív elemek, kék és piros színekben és a Nap. Középen a föld felett a mágust látjuk, fejét körülvevő violaszín az Akását jelképezi. Felette a koronacsakra arany színben az ezer levelű lótuszvirág, mint az isteni minőség szimbóluma. Feljebb az isteni erők (férfi és női, az elektromos és magnetikus energiák) szerelme. A meg nem teremtett (de mégis létező) egészen sötét lila színben az AUM felett látható.

"Az elemekről szóló titkos tudásról már a bölcsesség legrégibb könyvében, a tarot-ban is írtak, melyben az első kártya az elemek ismeretére és uralására utaló mágust ábrázolja. Ezen az első kártyán a kard a TŰZ elemet, a pálca a LEVEGŐ-t, a kehely a VÍZ elemet és az érem a FÖLD elemet szimbolizálja. Az antik misztériumokban éppen a mágust szemelték ki az első tarot kártyához, és vele az elemek uralását választották az első beavató aktusnak. Ezt a hagyományt tisztelve, én is az elemeknek tulajdonítom a legnagyobb jelentőséget, mert mint az a továbbiakból is kitűnik majd, az elemekhez való kulcs olyan univerzális eszköz, amellyel az ember valamennyi problémáját meg tudja oldani." (Franz Bardon)

A képre ránézve kevesen veszik észre a következő részleteket:
A képen a mágusnál megjelenik lila színben az Akasha és felette az istenség szimbóluma, az aranyszínű, 10 szirmú lótuszvirág, melyből a 4 elem színei áradnak ki. cron A lótuszvirág szirmai erős duális szimmetriát mutatnak, a szirmok két öblös részből tevődnek össze, ami a lótuszvirágokra nem jellemző. Mintha a virág egy szirma, két összenőtt sziromból lenne. A kvitesszencia rubin vörös színben, középen látható, amit 16 apró, kék kő díszít. Ez felett az isteni erők teremtő, szerelmi aktusa jelenik meg egy újabb lótuszvirágon. Ez felett AUM (OM) a teljes megvilagosodás szimbóluma.
Ahogy láthatjuk ez az abrázolás nem csak a koronacsakrát és az feletti csakrákat, hanem az egész tarot szimbolikáját rejti magában.
Ha beleképzeljük magunkat a mágus helyébe, akkor bal oldalunkon lesz a Nap, a tűz és a levegő elemek, és jobb oldalunkon lesz Hold. Talán mindenki tudja, hogy ennek fordítva kéne lennie. Jobb kezünknél kéne lenni a Napnak. Érdemes elgondolkodni mi ennek a felcserélésnek az oka? Az ok szerintem az, hogy ez nem egy kitalált művészi ábrázolás, hanem ehhez a rajzhoz valódi mágikus tükörből lefotózott kép szolgált alapul. Mint tudjuk a tükörképben megfordul a jobb és a bal oldal. Ez viszont azt jelenti, hogy amit itt látunk, az a koronacsakra és a felette lévő csakra valós ábrázolása.

A tarotban a Feltámadás arkánumnál leggyakrabban egy kürtöt megfújó angyalt láthatunk, aki életre kelti a holtakat. Az angyali lény kürtjén egy zászlócska lóg, melyen egyenlőszárú kereszt van. A vörös kereszt szimbóluma összefügg az életet mentő segítséggel, ebben az esetben a halál feletti győzelemmel, illetve az emberiség megmentésével. feltámadás Gyakran a feltámadás helyett "Ítélet" vagy "Utolsó ítélet" névvel illetik ezt a lapot, ami néha egy kicsit félrevezető, de ennek ellenére ez is helyes. aeon

Sajnos az emberi társadalom, mint egész, még nem indult el a mágikus fejlődés útján, tehát csaknem halottnak tekinthető a bölcsességhez vezető úton. Viszont Isten akaratának kinyilatkoztatása ezt mondja: "Az én akaratom, hogy az ember tökéletes legyen, és haladjon a tökéletesség útján, megértse lényemet, eljusson ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan teremtettem a világot és az univerzális törvényeket. Aki, mint szent, létrehozta magában lényemnek csak egy kis részét is, annak újra meg kell születnie, hogy mindazt, ami még hiányzik, elérje." (František Bardon: Frabato)

A dualitás egyik oldalán a mágus áll, aki a megismerés és a gyakorlat által utat talál a durva materiális világból a szellemi felé, a "megvilágsodáshoz", Istenhez. Előhírnöke és úttörője mindannak, ahová az egész emberiségnek el kell majd jutnia.
A dualitás másik oldalán a teremtett világ megvilágosodása, feltámadása, mely az egész emberiséget érinti majd. Ez a folyamat fordítva a szellemi szférákból indul, mint "a jó és a rosz" végső csatája. Mindez azzal a céllal, hogy az egész emberiség eljuthasson oda, ahová a legnagyobb mesterek jutottak el, tehát Isten valódi megismeréséhez. Ez új kort jelent majd az emberiség történelmébe, amit AEON-nak is neveznek. Valójában az egész emberiség történelme és minden ősi bölcselet éppen erről szól, illetve az ehhez vezető útról, ennek mérföldköveiről.

Mélyebb megértéshez a "Lélek vagy szellem" cikket ajánlom.