Az Igazságosság és a Halál arkánum kapcsolata

Az Igazságosság (harmónia, kiegyenlítés) arkánum hagyományos ábrázolásában egy angyalt vagy királynőt látunk, akinek egyik kezében kard a másik kezében mérleg. Gyakran szeme be van kötve, ami azt jelképezi, hogy az igazságosság előtt mindenki egyenlő és nem tekinthet arra, hogy ki kicsoda, illetve azt is kifejezheti, hogy szívével látja mi az igaz, nem felületes megítélésből. A mérleg, a cselekedetek megmérettetésére utal, a kard pedig az arkánum erejére, ami az igazságosságnak hatalmat ad. Ez a lap nem csak az igazságosság, de a megérdemelt jutalom és harmónia lapja is. Itt minden beteljesedik, aminek be kell teljesednie, kiegyenlítődik minden adósság, és újra mindenben helyre áll az egyensúly.

A Halál arkánum általában a nagy kaszást ábrázolja. A kasza az aratást juttatja eszünkbe, amikor minden beérett és eljött a megfelelő idő a termés begyűjtésére. Valójában ez a fejlődés egyik fázisának végét jelenti, ami véglegesen lezárult, megpecsételt és már nem változtatható.

A két arkánum kapcsolata megint egyértelmű, mert az igazságszolgáltatás csak akkor veheti kezdetét, ha valami véglegesen lezárult, megpecsételt (hiszen az utolsó órában is megváltozhat valaki). Ezzel teljesen összhangban van János Jelenések könyvében a pecsétek felnyitását követő igazságszolgáltatás, amit a Kis arkána föld igazságosságánál már kifejtettünk. Itt még eszünkbe juthat Jézus példázata, amikor tanítványai azt kérdezik tőle, hogy kiszedjék-e a haszontalan konkolyt a búzából, mire Jézus azt feleli, hogy nem, mert kitépnétek a fiatal búzát is a konkollyal, a kettőnek együtt kell növekednie az aratásig.

A két arkánum dualitása és annak egysége abból is látható, hogy az igazságosság ellentétben áll a halállal, ami mindent lezár, és akkor minek az igazságosság? Ez viszont azt is jelenti, hogy az igazságosság a feltámadás és örök élet védelmezője, ami ennek az arkánumnak az egyik nagy titka.
A Halál arkánum időben előre meghatározott folyamatot zár le, megváltoztathatatlanná téve mindazt, ami megtörtént. Az Igazságosság arkánum viszont időtől független, mert mindent, ami megtörtént, újra mérlegel és kiegyenlít, miáltal lehetőséget ad a további fejlődésre. Ez által minden merevnek és változtathatatlannak hitt struktúrát képes újra meggyógyítani, életre lehelni.
A két arkánum kapcsolata még jóval több titok megértését rejti, de ennyi magyarázat elegendő a megértéshez.

Az ismeret és a mágikus fejlettség közti különbségről
Mivel halálunk és a szellemünk reinkarnációja után elveszítjük ismereteinket, melyeket előző életünkben felhalmoztunk, ezért megkérdezhetnénk: mi éretelme a mágikus fejlődésnek?
Ismereteinket ugyan elveszítjük (illetve nem tudjuk előhívni), de minden mágikus képességünket újra megkapjuk, melyeket előző életünkben értünk el. Ez általában a kamaszkorban törénik meg.
Arról nem is beszélve, hogy mágius fejlettségünk által sok jót tehetünk az emberiségnek.