A Sorskerék és az Erő arkánum kapcsolata

A Sorskerék (számszára) hagyományos ábrázolásán a vizek vagy a tenger fölé Merkúr pálcáján kiemelkedő kereket látunk megjelenni, melynek abroncsát általában nyolc küllő tartja. A kerék tetején szfinx a két oldalán furcsa lények (emberhez hasonló állatok). A kerék nyolc küllője utalhat szintén a Merkúrra, amihez a mágiában nyolcas szám tartozik. Maga a kerék a végtelenség szimbóluma, ami emberi életben a reinkarnációra vezethető vissza. A régi ábrázolásokon egyértelműen megjelenő merkúri szimbólumok az anyagi forma megjelenésére is utalhatnak, amit már kifejtettünk a Kis arkána, föld mágusa tárgyalásánál. A kerék tetején lévő szfinx is egyértelműnek tűnik, mert a fehér szfinx már megjelent a Győzelmi szekérnél is, ahol az alkotó energiát képviselte. Mivel a szfinx a kerék tetején van a vizek felett, ezért a tűz, illetve a fény, anyagi világ felett álló, mindenre hatni tudó, mindenható, alkotó energiáját jelképezi.
Itt igazából nagyon nehéz a Sorskerék (számszára) képi szimbolikáját egyértelműen interpretálni, mivel a hagyományos ábrázolásoknak is több formája maradt fent. ( Viszont a képen jól látható, hogy a keréken aláereszkedő állati lény már úgy tér vissza, hogy jobban hasonlatos lesz az emberhez.)

Az Erő (mágikus erő) hagyományos ábrázolásán egy nőt látunk, aki egy oroszlánt szelídít meg, de nem fizikai erővel, hanem inkább szeretettel, gyengéden. Ezért nem férfi hanem női alakot látunk itt. (Nem meglovagolja azt, ahogy egyes ábrázolásokon látható.) Ez az oroszlán szimbolizálja az emberi test erejét és testiségét (az egót), ami fölött a nő hatalmat szerez. Az, aki saját testében, mint mikrokozmoszban, képes a mágikus erőt gyakorolni, az képes univerzum erőit is uralni. Ezt igazolja az is, hogy a nő kalapja a mágus kalapjának ábrázolásával mutat hasonlóságot, ami egy fektetett nyolcashoz hasonló. Itt eszünkbe juthat Tamás evangéliumának szavai (gnosztikus evangélium, mely nem része a kanonikus iratoknak, de mégis értékes):

Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember oroszlán lesz. Tamás 7.

Ez az arkánum kifejezi, a szellem és az ego egységét, ahol a szellem magasabb szférába emeli az egót. Az ego a testi ember, mely jobban az anyaghoz kötött. (Itt most ebben az értelemben fogom használni az ego fogalmát, mint egy mélyebbre süllyedt lélek, ami nem helyes, de ez által egyszerűbben lehet kifelyezni az összefüggéseket.) A szellem nem nézi le a testi személyeségünket, hanem szeretettel vezeti és magához emeli azt. Sajnos a legtöbb ember ez fordítva látja, aminek egyik oka a helytelen vallási tanítás, mi szerint az egót el kell taposni, illetve teljesen mellőzni kell. Talán mondanom sem kell, hogy ez lehetetlen. Az embernek szeretnie kell önmagát, mert csak úgy tud másokat is szeretni. Általában a legtöbb ember esetében az isteni szellem, ami tisztaság és a tökéletesség világából ered, a testiséggel (az egóval) nem szívesen foglalkozik és megveti azt, mint piszkos mocskot, ami az ő tisztaságához nem is hasonlítható. Talán ez sokaknak meglepetést okoz, hogy általában éppen tökéleteség mintája, maga a szellem az, aki saját belsőnk másik részét nem mindíg tudja szeretni. Így egy hasonlattal élve az ember testisége a szellem számára olyan lesz, mintha a kutyája lenne csak. Ez a kutya valójában személyiségünk testi jellege, aki éveken keresztül hűen szolgálja gazdáját, de gazdája semmilyen érdeklődést nem tanúsít iránta, sőt megveti azt és nem szívesen foglakozik vele. Nem beszélget vele, nem játszik vele, magára hagyja a nehéz pillanatokban, egyszerűen nem érdekli őt. Ebben a hasonlatban a kutya valójában személyiségünk nőies része, ami mélyebbre süllyedt az anyagi világba. Ő képviseli az ember testiségét, lelkét, egóját és tudatalattiját.
A mágikus Erő arkánum jól mutatja a helyes hozzáállást, ami azt jelenti, hogy a fejlődés saját belsőnkön keresztül vezet, az ego felemelésével a szellemhez. Ez csak szeretetben történhet meg, mi által a lélek és a tudatalatti nem ellenpólusa, hanem hűséges és boldog szolgája lesz a szellemnek. Ez által a kettő (a lélek és a szellem) egy lesz (tűzként égő szerelemben egymás iránt), és a szellem vezetésével óriási mágikus erőt képvisel.

ego Jézus mondta: Amikor majd kettőt eggyé tesztek, az ember fiai lesztek és azt mondjátok a hegynek, hogy menj el innen, - el fog menni. Tamás 106.

Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! - az el is fog menni. Tamás 48.

…Ha megismeritek magatokat, akkor megismertettek, és fölismeritek, hogy az élő Atyának fiai vagytok. De ha nem ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben lesztek, és ti magatok lesztek a szegénység. Tamás 2.

A mellékelt képen az emberi test felső részében szellemi ember és az alsó részben anyagi ember energiacentrumai láthatók, melyek közt a szív csakra tartja az egyensújt.

Az aki nem szereti önmagát és csak a tiszta szellemhez akar ragaszkodni, félredobva személyiségének anyagi illetve nőies mivoltát (az egót), az másokat sem fog tudni igazán szeretni és újra le kell majd jönnie az anyagi világba, hogy ezt megtanulja. (Szimbolikusan azt is mondhatjuk, hogy ezt az utat még Ádám vállalta fel Éva megmentésére.)
A másik eset, amikor az ego fogságába kerülünk, és életünk nem a szellem, hanem az ego körül forog. Erre mondja Jézus, hogy "Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember oroszlán lesz.".

Mindkét arkánum ábrázolása valamilyen módon a makro és a mikrokozmosz, a teremtés és az ember kapcsolatára utal. Egyszerűen megfogalmazva, a sors kereke ellentétes azzal az erővel, ami ki tud lépni a sors, illetve a reinkarnáció körforgásából, saját nemesedése által, amit a mágikus fejlődés tesz lehetővé. A két arkánum egysége a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységében mutatkozik meg, ahogy azt Hermész Triszmegisztosz megfogalmazta, és utána még sokan mások.

Mélyebb megértéshez a "Életenergia, prána légzés", "Lélek vagy szellem?", "Mi a legfontosabb dolog belső fejlődésünkhöz?", "A boldogság forrásának ősi titka" cikkeket ajánlom.

A szellem, a lélek és a test kapcsolatának megértéséhez még ajánlom: "Atjáró Ég és Föld között - Halálközeli élmény", ahol szépen látható a szellem tisztasága és a test "tisztátalanságának" kapcsolata. Ezt Putnoki Tibor, akkor élte át, amikor szellemével és lelkével vissza kellett térjen testébe, illetve akkor, amikor a "testvérekkel" találkozott, akik sokkal tisztábbak és ragyogóbbak voltak mint ő.