A Győzelmi szekér és a Mértékletesség kapcsolata

A Győzelmi szekér arkánum hagyományos ábrázolása egy emberi alakot mutat általában koronával a fején, aki egy harci szekeret irányít. A szekeret két szfinx: egy fehér és egy fekete húzza. A szekér négy sarkán négy oszlop található, ami a szekér tetején lévő ponyvát tartja. A ponyva vagy baldachin leggyakrabban csillagokkal van díszítve.
A harci szekér egyértelműen nagyon energikus, tüzes, harcias energiát szimbolizál, amit nem lehet feltartóztatni. A fehér szfinx az energia alkotó, teremtő, mindent meghódító jellegét szimbolizálja, a fekete szfinx pedig, az energia hatalmát, ellentmondást nem tűrő, pusztító jellegét emeli ki. A szekér irányítójának feladata az erő két jellegét egyensúlyban tartani, illetve helyesen vezetni. Gyakran ezt az arkánumot az isteni trón csodálatos szekerével is összeköttetésbe hozzák, aminek leírása megtalálható Ezékiel könyvének első fejezetében.
A Mértékletesség arkánum hagyományos ábrázolásán egy angyali lényt látunk, aki vízen és a földön állva, valamilyen folyadékot önt át egy ezüst korsóból, egy arany korsóba. Ez hasonló lehet a bor lefejtéséhez, amikor a bor tiszta részét elkülönítik. A víz és az ezüst edény szimbólumok a Holdra, érzelmekre, tudatalattira és az asztrális világra utalnak. A föld és az arany edény együttesen a megvalósulást és a tudatosodást jelképezik. Az arkánum legfőbb mondanivalója maga az átöntés türelmes folyamata, mely fokozatos letisztuláshoz, tudatosuláshoz és megvalósuláshoz vezet.

A tarot szimbolikája megint egyértelmű, mivel a mindenre hatni tudó, feltarlózhatatlan erő hatása nem váratlanul érkezik világunkba, de sok előjel előzi meg azt. A mértékletesség által már kicsiben megvalósul az, ami nagyban fog bekövetkezni, előkészíti a változást, mintegy időt adva a dolgoknak, hogy alkalmazkodjanak, letisztuljanak. Ami rejtve volt most fokozatosan tudatosodik, és különböző jelekben valósul meg, melyek jelzik az elkövetkező nagy változást. Erre nagyon sok bizonyítékot lehetne találni az élet minden területéről. Hasonló képen eszünkbe juthatnak a Biblia szavai, miszerint az Atya semmit nem tesz, mielőtt azt nem jelentené meg szolgáinak és prófétáinak. A Mérsékletesség másik feladata a Harci szekér visszatartása mindaddig, amíg a lefejtés folyamata teljesen be nem fejeződik.

Lényeges észrevenni, hogy a két arkánum dualitása nem azt jelenti, hogy a Mértékletesség mérsékli a Győzelmi szekér erejét, tehát a dualitás feloldása nem egy arany középút. Itt a Mérsékletesség is és a Győzelmi szekér is teljes erővel végzi feladatát, sőt az egyik fokozza a másikat. Ez érvényes minden dualitásra, hiszen a nő fokozza a férfiban a férfiasságot és a férfi fokozza a nőben a nőiességet. Ezért éppen a nő tudja inspirálni a férfit hősies tettekre.

Az elmondottak alapján láthatjuk, hogy a Mérsékletesség és a Győzelmi szekér együttesen egy dualitást alkot. Ami még nagyon érdekes, hogy a Mérsékletesség arkánum angyala nagyon hasonlít ahhoz az angyalhoz, aki a Jelenések könyvében jelenik meg ugyanebben a szerepben.
"Az angyal pedig, akit láttam a tengeren és a földön állni, az ég felé emelte jobb kezét és megesküdött… “Nem lesz többé halasztás, hanem a hetedik angyal hangjának napjaiban, amikor az készül megfújni trombitáját, bevégeztetik az Isten szent titka, annak a jó hírnek megfelelően, melyet szolgáinak, a prófétáknak hirdetett." (Jelenések 10:5)

Mélyebb megértéshez a "Góg és Magóg ellentéte" cikket ajánlom.