A Főpap és a Torony arkánum kapcsolata

A Főpap arkánum képi szimbolikája egy papot ábrázol, fején hármas koronával, kezében pálca hármas kereszttel. A hármasság szimbóluma csaknem minden vallásban megtalálható. Jelentheti Hermész Triszmegisztosz filozófiájának hármasságát is. A hármas kereszt szimbolikájával kapcsolatban lásd még az "I-Ching a Változások könyve" cikket. A főpap előtt két diák, egyik fehér a másik fekete ruhában, ami a két diák eltérő jellemére utal. Valójában itt is egy ellentéttel találkozunk, ami azt mutatja, hogy a főpap tanítása kétélű fegyver, melyet jól és rosszul is fel lehet használni. A felületes értelem nem képes felfogni a szent iratok belső értelmét és így dogmatikusan az írott betűhöz és törvényhez ragaszkodik. Valódi megértés híján, becsomagolja a szent tanítást a szabad és nem szabad szabályok és törvények pókhálóhoz hasonló gigantikus rendszerébe. Ezzel törvényszerűen megjelenik a papi hierarchia. A hármas elrendezés, ami a bölcsesség, a törvényes hatalom és az egyszerű ember útjára osztja a társadalmat, felborulhat. A helytelen, de buzgó, értelmezésből következően a papi vagy a tudományos (fanatikusan tudományos) elrendezésre épülő hierarchia átveheti az egész társadalom irányítását. Ennek jó példája Bábel tornya volt (vagy Atlantisz is), ahol az égig érő torony jelképezte volna az egész világ feletti egységes uralmat, intézményesített teokratikus rendet, illetve ideológiát. (Atlantisz esetében fanatikus tudósok vették át a hatalmat, ami Atlantisz bukását okozta.) Nem véletlen, hogy a leomló torony arkánuma, Bábel tornyaként is ismert, ahol Isten összekeverte az emberek nyelvét (lásd még Jelenések 14:4,5). A Torony arkánum képi szimbolikáját tekintve egy tornyot látunk ábrázolva, ami villámcsapás áldozata lesz, és az emberek kiugrálnak a toronyból. A legtöbb ábrázoláson az is jól látható, hogy az emberek fejéről, akik kiugortak, leesik büszkeségük koronája. Az arany korona (illetve speciálisan elkészitett fejfedő) a mágia szempontjából, az ember Istennel való egybekötötségét hivatott jelképezni. A torony itt elsősorban emberi, tökéletlen építmény, mely valamilyen eszmére, tudásra vagy hitre építve létrehoz valamilyen hierarchiát, fizikai elrendeződést. Ez az építmény a magas égbe emelkedik, ami a tanítás hatalmát reprezentálja, mint az Isten jelenlétét. Ez a tanítás viszont nem állja ki az idő és gyakorlat próbáját, mert nem bölcsesség, hanem inkább csak intellektuális elképzelésből fakadó alkotás, amit helytelenül isteni tanításnak, elrendezésnek, akaratnak minősítenek. Az arkánum pozitív értelmét a lesújtó villám mutatja, ami az embereket megszabadítja hamisságuktól, és aki kijavítja tévedését, kedves lesz Isten előtt.
Néhány tarot Isten háza névvel illeti ezt az arkánumot, ami az itt elmondottak apján jól megérthető.
Észre kell azt is venni, hogy Isten mindig rejtőzködő. Nem kívánja azt, hogy az emberek valamilyen kötelező ideológia vagy csoda miatt keressék. Az ember csakis szabad akaratból tiszta szível és meggyőződéssel járulhat Isten elé, nem pedig valamilyen betanult ideológia vagy hatalmi nyomás miatt. Ilyen az Isten és háza is - rejtőzködő, bujdosó - mintha láthatatlannak akarna megmaradni. (lásd Máté evangéliuma 6:6)

A tarot szimbolikája megint egyértelmű, az egyik oldalon az isteni tanítást, a bölcsességet oktató főpap, a másik oldalon az isteni beavatkozás és hatalom jelenik meg, ami megőrzi a szent dolgok tisztaságát, és nem hagyja, hogy azt valamilyen emberi vagy társadalmi hierarchia kihasználja saját céljaira, mint ideológiát. Figyelmeztet arra is, hogy vigyázzunk a szent dolgokkal, mert nagyon drága árat fizethetünk a tiszteletlenségünkért. Egyszerűen fogalmazva, ne mondjuk azt, hogy Isten mondta, ha Ő nem mondta. Ez megfogalmazódik a tízparancsolatban is, hogy Isten nevét szánkra ne vegyük hiába.

Más megközelítésben a főpap a bűnök és hibák helyreállítását végzi, az alkímia tudománya szerint, mely képes a dolgokat átváltoztatni (elimináni a negatív dolgok hatását, feloldani a bűnöket azok következményeitől), tehát egyfajta gyógyító munkát végez (testi, lelki, társadalmi szinten). Ennek elmulasztása előbb-utóbb olyan veszélyes szituációt jelentene (a bevonzás törvénye szerint), mint derült égből a villámcsapás, amit a Torony arkámun mutat.

Mélyebb megértéshez a "Nyílt levél a magyar hagyományőrzők és az ezotéria tanítóihoz", "A keresztény értékrend helyes és helytelen alkalmazásáról" cikkeket ajánlom.