A Bolond és az Univerzum arkánum kapcsolata

A két arkánum egyszerre reprezentálja az összes arkánum dualitását, illetve a Szent Szellem és a teremtett világ közti kapcsolatot. női Itt csak röviden fogom magyarázni ennek a két lapnak a kapcsolatát. Elsősorban azért, mert ehhez a Bolond arkánum megértése lenne szükséges, ami nem kis feladat. Úgy gondolom viszont, hogy a Bolond arkánum megértéséhez az itt-ott felbukkanó összefüggések jó segétségül szolgálnak, persze csak egy bizonyos szinten.
A Világ (Univerzum) arkánum esetében szépen látható a teremtés. A négy isteni kerub és a középen a táncoló nő a befogadó szerepében. Kezében két pálca, fehér és fekete, kifejezik, hogy a teremtés a teremtett világban csak dualitások által tud megjelenni, hiszen minden energia legalább két pólus közt mozog. Ennek a lapnak kissé szexuális jellege is van. A mezítelenül táncoló nő, melyet az isteni lények néznek, kifejezi a női és a férfi (magnetikus és elektromos) erők teremtő erejét, mivel minden, ami teremte volt a szerelem aktusával volt megteremtve. A teremtett világ a női, anyagi és így anyai is lesz, melyben az isteni erők teremtenek, tehát a nőben a teremtés életre kel. A négy kerub mindegyikének valójában 4 arca van, ami összesen 16 isteni erőt jelent, melyek a 16 "Udvari lapokban" jelennek meg a tarotban.

A Bolond arkánumhoz nem tartozik semmilyen sorszám, tehát szimbolikusan a nulla, a semmi potenciális jelképe. Mivel ez a lap a meg nem teremtett dolgokat jelképezi, melyből minden teremtett dolog (az univerzum minden szférája) megszületett, ezért önmaga lényege a világban a nem létező oldalon maradt.

Aki egy kissé jártas a Védák bölcsességében, az ebben a dualitásban fellelheti a Purusha és az előtte táncoló Prakriti hasonlóságát ( illteve Brahma és Shakti).
"Isten legteljesebb szeretete abban nyilvánul meg, hogy az általa teremtett lények felismerjék, különvált pozitív és negatív részre. Eszerint minden teremtettet aktívra és passzívra, pozitívra és negatívra osztott, amivel abszolút, örök érvényű törvényszerűség jött létre." (Franz Bardon)

Természetesen, aki nem elmélkedik ezekről, annak az itt leírtak csak egy újabb elmélet marad a sok lehetséges elmélet közül.
Mélyebb megértéshez a "Mit rejt Gödel istenérve?" cikket ajánlom (mely úgy van megírva, hogy matematikai ismeretek nélkül is megérthető).

bolond

Ahogy láthatjuk a tarotban az elektromos és a magnetikus (jang és jin) 10 párban jelenik meg. Az elektromos 1-10 és a magnetikus 20-11 számokkal jelzett lapokban. Minden pár, amit tárgyaltunk, az elekromos és a magnetikus dualitását képviselte a 10 részre felosztva a 10 szám (szefira) vagy szféra szerint.