A mágia, a kereszténység és a TAROT valódi kapcsolata

A mágia fogalma sokakban félelmet és negatív érzéseket kelt. Mivel ebben a könyvben igen gyakran fogom használni a mágia fogalmát, ezért helyénvaló, ha pár mondatban megvilágítjuk a fogalom valódi, eredeti értelmét. A mágus kifejezés ősi értelemben a tudás és a bölcsesség útján járó embert jelölte, ami mai napig megmaradt a magiszter szóban. Később a tudás egy formája, ami csak a fizikai és mérhető, bizonyítható dolgokra helyezte hangsúlyt, kivált ebből az általános fogalomból, és megszülettek a ma ismert tudományok. A mágia, ezáltal átvette a misztikus, nem csak az anyaghoz kötődő tudás és gyakorlat szerepét. Egyszerűen fogalmazva a mágia nem más, mint a szellemiség, a szellem tudománya. Ezzel kapcsolatban lásd a Lélek vagy Szellem cikket.
A mágia fogalmát övező legtöbb félelmet és aggodalmat az okozza, hogy a tiszta mágiához mindig csatlakoztak olyan alacsonyrendű vagy negatív gyakorlatok, amik a valódi tiszta mágiát csak nagyon alacsony szinten, tudatlanul vagy egyenesen negatív célok elérésére próbálták kihasználni. Ennek következtében a mágia fogalma csaknem elvesztette valódi pozitív értelmét, de nem szűnt meg létezni.
Talán itt sokan megkérdeznék, hogy lehet az, hogy a Biblia sok helyen óva int mindenkit a mágia gyakorlatától, mint Isten előtt utálatos dologtól?
Az igazság az, hogy ez így nem igaz. A Bibliában a mágia szó csak egyetlen helyen szerepel, méghozzá pozitív értelemben - amire még visszatérünk - és minden más helyen pontosan a mágiát is beszennyező és kihasználó gyakorlatot veti meg, mint utálatos dolgot, ami visszaél az isteni erőkkel (3.Mózes 19:26, 5.Mózes 18:10, Dániel 2:2, fórum stb.). Ennek a tévhitnek a leggyakoribb okai a nem megfelelően pontos bibliafordítások (jósok, sorvetők, boszorkányok, állomfejtők, szellemidézők stb.) Itt most nem kívánom a Biblia minden ezzel kapcsolatos szövegét elemezni, mert igen terjedelmes lenne, csak egyet választottam ki, ami János Jelenések könyvében található 22 fejezet 15 verse. Ezt sok bibliafordítás úgy fordítja, hogy kint vannak a kutyák és azok, akik mágiával foglalkoznak. Bár a legtöbb új bibliafordítás helyesen a spiritizmus szót használja. Az eredeti görög szó „farmakoi”, és szó szerinti értelme, aki kábító vagy bódító szert használ valamilyen önkívületi (transz) állapot eléréséhez, aminek helyes fordítása a spiritiszta lehet. Fontos tudni, hogy a spiritizmus a mágia szempontjából egyértelműen negatív dolog és egy mágus, soha nem alacsonyodik le odáig, hogy spiritizmussal foglalkozzon.
A mágus szó csak egy helyen szerepel a Bibliában, amikor napkeleti bölcsek érkeznek Dávid csillagát követve, hogy meglátogassák a Messiást. Az eredeti görög szövegben mágus szó van (magoi), tehát napkeleti mágusokról beszél az evangélium (Mt 2:1). Jézus, illetve szülei, nem csak elfogadják a mágusok ajándékait, de a mágusok isteni sugallatot kapnak álmukban, hogy más úton menjenek haza. Nincs példa a Bibliában arra, hogy isteni álom azoknak jelenne meg, akik Isten számára nem kedvesek (4. Mózes 12:6).
Ezzel a Biblia maga mondja, hogy a mágia képviselői az elsők közt voltak, akik tudták, várták és fejet hajtottak Krisztus előtt. Azt hiszem így minden kétséget kizáróan megvilágítottuk az igaz mágia (a szellem tudomány) és a keresztény hit valódi kapcsolatát.

A tarot kártya, mint beavató jelképrendszer ismert. A beavatás az által történik, hogy az ember elsajátítja azon erőknek a megkülönböztetését, melyek a mágia gyakorlati alapjai. A mágia szerint a szellem, a gondolat egy erő, mely hatást fejt ki, nem csak a gondolkodó emberre, hanem az anyagra is. Természetesen ezen nem egy hétköznapi gondolatot kell érteni. Egyszerűen megfogalmazva a mágia éppen ezeknek a tudománya, a fejlődés gyakorlati útja, ami nem csak az ismert tudományokra támaszkodik. A fejlődés mérföldköveit, illetve a bölcsesség különböző formáit, gyakorlatának filozófiáját a tarot 10 egyszerű bölcselettel ismerteti. Minden lap szimbolizál egy az univerzumban létező szellemi rendszert, gondolkozási módot, dimenziót. Ezek az erők az anyagi világ felett állnak, és állandóan hatással vannak világunkra, de hatásuk nem egy gépies folyamat, hiszen saját tudatuk és intelligenciájuk van. Ezeknek a szellemi és lelki erőknek képe pontosan belénk van ültetve. Nem véletlen, hogy pont a tízes számrendszert használjuk, és az sem, hogy 10 ujjunk van. Az isteni erők és kinyilatkoztatások viszont nem csak az emberben, hanem az anyagban, a földben, az élet minden formájában, mindenhol, ami csak körülöttünk van, megjelennek.
A tarot kártya természetesen csak egy segédeszköz - leegyszerűsítve ad betekintést a mágikus fejlődésbe. A többi azon múlik, hogyan folytatjuk utunkat.
A tarot mélyebb értelmének közzététele Franz Bardon, morva származású mesternek adatott meg. Könyveiben megmutatja a mágia és a tarot valódi kapcsolatát. Munkássága mérföldköveket jelent az emberiség történelmében, bár az emberiség ennek jelentőségéről nem igen vett tudomást.

A keresztény hit és a tiszta mágia kapcsolatáról lásd még:
[A 72 merkúri géniusz a Bibliában]
[A Jelenések hét csillaga]
[TAROT: A NAGY ARKÁNA]
cikkeket.